MUSCLO DEL DELTA | 09/02/2010  Ruralcat

José Ramón Castells  "La principal característica del nostre musclo és el gust, la textura i la qualitat diferenciada"

José Ramón Castells Gesti (Deltebre, 1954) és el president de la Federació de Productors de Mol·luscos del Delta de l'Ebre (Fepromodel), que des de fa un dos anys reuneix les tres associacions de musclaires existents anteriorment a les badies dels Alfacs i el Fangar. Fa 25 anys que es dedica al sector aqüícola i la seva empresa, Marisc Català, SL, disposa de vivers al Fangar i d'una depuradora. L'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) l'ha entrevistat per a conèixer en profunditat la producció musclaire al Delta de l'Ebre i la importància de l'associacionisme per als productors.

Quan i per què va néixer Fepromodel?

Va néixer el juny del 2007, per donar una sola veu al sector productiu de bivalves a les dues badies del Delta de l’Ebre. Cal afegir que el DAR ens va suggerir que això podria ser un avantatge per aconseguir les nostres reivindicacions.
 

Quins associats té la federació i quines són les seves característiques?

Els associats a la Federació són les tres associacions que ja estaven constituïdes anteriorment: Associació de Productors Mol·luscs Badia del Fangar, Unió de Productors de Mol·luscs del Delta de l'Ebre i l'Associació de Productors de Mol·luscs de la Badia dels Alfacs. En totes tres, els seus associats tenen vivers de cultiu principalment de musclos i ostres, i també de cloïssa a les badies del Delta.
 

Quin suport dóna Fepromodel als seus associats?

Suport tècnic: per a la millora de la producció, proves de cultiu de bivalves fora badies amb batees flotants, assaigs per a cultivar cloïssa amb el suport de l'IRTA i de l'Escola d'Aqüicultura de Sant Carles, intentar donar solucions a la problemàtica dels residus.

Assegurança de la producció de musclo: tant de cria com adult, actuant la Federació com a Prenedor, cobrint els riscos per mortalitat derivat d'un increment excepcional i sostingut de les temperatures i marea negra.

Promoció dels productes: a través de la marca col·lectiva "Marisc del Delta de l'Ebre", donant valor als nostres productes, garantint al consumidor final la qualitat i la traçabilitat del nostre marisc.
 

"La marca "Marisc del Delta de l'Ebre" pot ser una eina per diferenciar el nostre producte"

Defineixi els principals problemes del sector i com es veuen les solucions des de Fepromodel?

Els problemes del sector es poden dividir en econòmic-comercials i mediambientals. Els primers són per la competència exterior de productes de qualitats i procedències molt dispars i a preus per sota dels nostres costos de producció. En aquest tema la marca col·lectiva "Marisc del Delta de l'Ebre" pot ser una eina per diferenciar el nostre producte com un producte de qualitat, i un sabor especial i únic.

Els problemes mediambientals principalment són el tancament de la boca del Fangar, que impedeix la seva renovació, l’augment de les temperatures a les badies, principalment la badia del Fangar, i la qualitat de les aigües dolces aportades a les badies pels desaigües dels arrossars.

Tant per al problema del tancament com per al de les temperatures, creiem que una possible solució seria el dragatge per a augmentar la circulació de les aigües, i en l'intercanvi en la mar oberta, també la connexió entre el mar obert i les badies a través de canonades regulant aquest intercanvi.

Per al tercer problema està el projecte, ja en fase de licitació per l'entitat publica Acuamed, de la creació de filtres verds i l'aportació d'aigua dolça a l'hivern, directament a les badies. Aquest pot ser el principi de la solució, quedant només el dubte de com es mantindran i gestionaran posteriorment aquestes actuacions.
 

Quina és la principal característica del musclo del Delta i quines diferències té amb els altres, i.e.: gallec, franca...

La principal característica del nostre musclo és el gust, la textura i la qualitat diferenciada que li dóna l'ecosistema on es cria, i en la quantitat i qualitat del fitoplàncton que proporciona la mescla d'aigua salada i dolça.
 

"El musclo és una important font de proteïna de qualitat, minerals i vitamines"

Quines són les propietats alimentàries i culinàries d’aquest producte?

Aporta proteïnes de qualitat amb poc greixos (menys del 2%), només 67 calories per 100 grams. L'aportació de minerals és molt important, principalment ferro 4,5 grams per cent, superior a moltes carns (vedella, porc), sense oblidar el zinc i el manganès, i també és font de vitamines del grup B (principalment B12), àcid fòlic i vitamina E.

Les propietats culinàries són les derivades del seu gust a mar i la seva textura, que permeten una gran possibilitat de combinacions, i és perfecte per cuinar senzillament al vapor, ja que marca el punt perfecte de cocció en obrir-se.
 

Per quan la denominació d'origen?

Ja la tenim, és "Marisc del Delta de l'Ebre", que, com a marca col·lectiva, garanteix la seva procedència.
 

Què s'ha de fer per posicionar el musclo del Delta al nivell que li correspon?

Cal incidir en la identificació i diferenciació del musclo per les seves qualitats gustatives i la traçabilitat, per garantir-ne l'origen envers les altres procedències, agrupant el sector en una marca col·lectiva i fer la promoció com un producte únic dins un entorn de gran valor mediambiental.