ENTREVISTA | 09/02/2023  Ruralcat

JORDI I JOAN PLANAS  “Vam implementar aquesta tecnologia per la necessitat de poder controlar i gestionar conjuntament tots els nostres sistemes d’una forma fàcil, ràpida i senzilla”

Parlem amb Jordi i Joan Planas, propietaris de Granja Can Planas.

Granja Can Planas és una empresa familiar portada en l’actualitat per dos germans, Jordi Planas, enginyer tècnic agrícola i Joan Planas, llicenciat en farmàcia i doctorat en biotecnologia. El pare, Josep Planas, va ser qui va començar l’activitat i qui va construir la primera nau de la granja.

L’explotació consta d’una part agrícola i una de ramadera. En l’actualitat, la part agrícola està produint pràcticament la totalitat de l’alimentació dels animals de la granja, produint proteïna a base d’userda, raigràs i trèvol i l’energia a base de blat de moro en forma de silo i silo de gra. Per contra, la granja produeix els purins i fems necessaris per adobar les finques. La granja disposa del certificat “wefare quality” de benestar animal i està certificada per diverses empreses on ven la llet. Actualment, està dins de les 20 millors granges d’Espanya per genètica i ocupa la posició 19 en els premis Vaca d’or de Catalunya. La Granja de Can Planas ha desenvolupat un innovador sistema que permet optimitzar energèticament les diferents tasques de producció i manteniment de l’explotació. Això ha estat possible gràcies a la gestió automatitzada de les diferents tecnologies de la finca: el sistema de gestió de dejeccions ramaderes, la producció d’energia i la fertirrigació dels camps, la qual cosa ha permès maximitzar el rendiment de l’explotació. Aquesta integració ha permès a l’explotació aprofitar molt millor els seus recursos. L’empresa ha estat nominada als premis PITA 2021 en la modalitat Empresa agrària.

 

Què us va impulsar a participar en els premis PITA?

Ja feia temps que érem coneixedors dels premis PITA, i en una visita que vam tenir per part de l’oficina comarcal del DACC ens van dir que amb aquest projecte podríem ser uns bons candidats per a participar.

 

 

Com va néixer la idea d’implantar aquest sistema tecnològic a la vostra explotació?

A Granja Can Planas SL, a finals de l’any 2020, ja hi havia instal·lat un sistema de separació de purins amb una alta extrusió del sòlid, una instal·lació fotovoltaica de consum directe i un sistema de reg d’unes 40 ha comprès per tres pivots i diferents sectors de cobertura total. La necessitat de poder controlar tots aquests sistemes d’una forma fàcil, ràpida i senzilla i alhora poder aprofitar els avantatges que comporta que aquests sistemes treballin conjuntament va portar a implementar aquesta tecnologia.

 

 

Com funciona aquest sistema i quins avantatges ofereix aquesta tecnologia?

El present projecte és el resultat de la unió de diferents tecnologies, que en treballar conjuntament, permeten solucionar diferents necessitats existents i tot integrat en un sistema governat per un autòmat que es pot controlar remotament amb una app de manera que el separador de purins i les bombes de reg s’engeguen automàticament quan el sistema de plaques solars genera un excedent d’energia que no és aprofitat per la granja. La fracció sòlida resultant d’aquest separador de purins té un alt contingut de matèria seca (un 35%), que a més, es veu augmentat quan aquest funciona amb una alta radiació solar (que és quan les plaques solars tenen excedent). Aquest sòlid és aprofitat per cobrir el 100% de les necessitats de llit per als cubicles de la granja. La fracció liquida del purí és bombejada a dins del sistema de reg on es barreja amb l’aigua, permetent la seva aplicació a través dels sistemes d’aspersió ja existents, reduït així la necessitat d’adobs en cobertora i l’aplicació automàtica del purí quan el cultiu té més necessitat de nutrients, moments en què és impossible que la maquinària pugui entrar al camp.

 

“El present projecte és el resultat de la unió de diferents tecnologies, que en treballar conjuntament, permeten solucionar diferents necessitats existents”

 

D’altra banda, un conductímetre fix a la instal·lació permet en tot moment conèixer la càrrega del purí del sistema.

A més, tot aquest sistema es pot controlar des de l’ordinador o des del mòbil, permetent “teletreballar” des de casa, controlant processos que mai s’havien pogut dur a terme a distància i augmentant així el rendiment econòmic i la qualitat de vida del pagès.

 

 

Quins altres reptes de futur us plantegeu?

Tenint en compte l’augment continu de l’energia i la necessitat en l’àmbit global de virar cap a una forma de treballar més sostenible, ens plantegem augmentar la capacitat de producció d’energia solar fotovoltaica i també la incorporació d’altres fonts d’energia renovable com podria ser el biogàs.