ENTREVISTA | 20/04/2023  Ruralcat

FRANCESC BONILLA  “El món dels insectes és desconegut i caldria investigar-lo més, ja que ens podria ajudar a resoldre els reptes alimentaris”

Parlem amb Francesc Bonilla, veterinari i responsable de TeneBIO.

Francesc Bonilla Pons és veterinari de professió i de caràcter emprenedor. Nascut al món rural, en un petit poble del Pirineu català, va marxar a València per realitzar el grau en Veterinària. Un cop acabada la carrera va estar un any treballant a Etiòpia en un projecte d'investigació agroalimentari, duent a terme el control sanitari dels animals de l'explotació i realitzant tallers d'higiene i seguretat alimentària. En acabar el projecte va estar treballant a Salamanca de veterinari de sanejament per finalment acabar a l'Alt Empordà treballant de veterinari d'explotacions de boví. Totes aquestes experiències el van portar a dur a terme el seu projecte personal d emprenedoria per trobar noves fonts d'alimentació sostenibles per poder posar el seu granet de sorra al problema alimentari i de generació de residus.

L’empresa TeneBIO ha començat a desenvolupar una planta de cria i processament d’insectes que generaran pinso 100% sostenible gràcies a l’absorció de residus orgànics. Aquesta iniciativa pretén fer viable una alternativa que substitueixi la gestió tradicional de la fracció orgànica i permeti obtenir un nou producte útil per a l’alimentació en ramaderia. El projecte ha estat candidat al premi PITA 2021 en la modalitat Jove Emprenedor/a Innovador/a.

 

Què us va impulsar a participar en els premis PITA?

Ens va impulsar a participar en els premis poder transmetre els coneixements obtinguts amb aquest projecte de futur, el qual crec que pot ser un punt de partida per un nou desenvolupament del món rural, l'ecologia i una economia verda sostenible. I em sembla fonamental poder explicar aquesta nova producció alimentària que actualment no és molt coneguda.

 

Com va néixer la idea de crear el vostre projecte empresarial?

Com a veterinari d'animals de producció entenc que tenim endavant un repte per la necessitat de trobar noves fonts proteiques que ens permetin desenvolupar una producció animal més eficient . Em vaig preguntar com podem continuar produint productes carnis sense haver d'utilitzar tant espai per cultius, reduir el consum d'aigua, disminuir la generació de residus i obtenir una petjada ecològica més sostenible.

El món dels insectes és desconegut i caldria investigar-lo més, ja que ens podria ajudar a resoldre aquests reptes, a banda de poder ser una nova producció complementària a les actuals i servir també com a font d'alimentació humana.

 

“El món dels insectes podria ser una nova producció complementària a les actuals i servir com a font d’alimentació humana”

 

 

 

 

Com funciona la vostra granja d’insectes? Quins avantatges suposa?

Tenim una granja pilot on mitjançant una "càmera tèrmica" podem tenir unes condicions de temperatura i humitat controlades, aconseguint uns 24º C i 60% d'humitat de forma constant i amb un control automàtic, així aconseguim recrear l'ambient més favorable per als insectes que volem produir.

Actualment, treballem amb dos tipus d'animals , Tenebrio Molitor i Hermetia Illucens. Amb el Tenebrio Molitor enfoquem una producció destinada com a nova font d'alimentació humana. Aquesta producció és molt sostenible, ja que només utilitzem aigua per a l'humidificador, el consum d'electricitat és simplement el que gasten els dos equips de clima, i l'alimentació del Tenebrio es basa en segones de blat i fruita que recollim d'una cooperativa agrícola, la qual ells tracten com a rebuig, per tant, nosaltres la reaprofitem. Comparat amb les produccions tradicionals, un kg de Tenebrio emet uns 50 cops menys d'efecte hivernacle que 1kg de porc, o per cada gram de proteïna de vedella es requereix 10 cops més de terres i 15 cops més d'aigua que un gram de proteïna d'insectes.

Amb la Hermetia Illucens enfoquem la producció com si fos una planta de tractament de residus, ja que aquest animal es caracteritza per ser la reina de la descomposició: en comparació a una planta de compostatge de residus orgànics obtenim una descomposició dels residus en la meitat de temps. A part amb aquest insecte també podríem ser capaços de gestionar diferents tipus de residus com ara els purins provinents de granges de porcs o aviram. A part de la descomposició de residus, si alimentem l'Hermetia amb els residus de les cooperatives alimentàries, després podríem utilitzar aquestes larves per incloure la farina proteica aconseguida en la formulació de pinsos per animals de granja.

A part de la descomposició de residus o de l'obtenció de farines proteiques, amb la producció dels dos insectes obtenim subproductes molt útils per a diferents indústries, com ara guano, quitina o olis rics en àcids grassos. És a dir, que duem a terme una producció on reintroduïm a la cadena residus, i generem zero residus, sent tots els productes i subproductes altament utilitzables.

 

“A part de la descomposició de residus o de l'obtenció de farines proteiques, amb la producció dels dos insectes obtenim subproductes molt útils per a diferents indústries, com ara guano, quitina o olis rics en àcids grassos”

 

 

 

Quines característiques té el vostre producte?

Es tracta d'un producte que ens serveix com a font proteica i d'àcids grassos, ja que, amb ambdós insectes, obtenim larves que tenen al voltant del 50% de proteïna i 35% d'àcids grassos; a més obtenim subproductes com fertilitzant i quitina.

La generació d'aquesta proteïna s'aconsegueix amb una baixa empremta ecològica i alta sostenibilitat, sent així una nova eina per assolir una economia verda per afrontar problemes de futur.

 

“La generació d'aquesta proteïna s'aconsegueix amb una baixa empremta ecològica i alta sostenibilitat”

 

Quins altres reptes de futur us plantegeu?

Com a repte de futur pròxim falta pensar en com incloure el Tenebrio Molitor en la dieta Mediterrània, ja que crec que és un aliment sa i ecològic, però hem de fer front a una cultura que ens fa veure els insectes com una cosa indesitjable, pel gran desconeixement que tenim d'aquests animals.

 

 

A part també volem millorar el sistema de producció d'Hermetia Illucens i fer més assajos per veure com transformar diferents tipus de residus i veure com podríem aplicar aquesta producció directament en el lloc de generació de residus, per evitar així un desplaçament i facilitar la gestió dels diferents tipus de residus industrials, com podria ser crear un bioreactor amb Hermetia que poguéssim col·locar directament en les granges per gestionar els purins, o en les cooperatives alimentàries per gestionar tot el rebuig, etc.