ENTREVISTA | 24/05/2024  Ruralcat

FRANCESC SABATÉ  “Sempre s'ha prioritzat l'obtenció d'un oli d'alta qualitat buscant sempre l'equilibri entre el rendiment i la qualitat, sense deixar de banda la sostenibilitat del procés”

Parlem amb Francesc Sabaté d’Antara de Coselva, el projecte guanyador del premi PITA 2023 en la modalitat agroindústria.

Premis PITA 2023

Francesc Sabaté és graduat en Enginyeria Agrícola a la Universitat de Lleida el 2019. Des de l'any 2014 que s’està formant laboralment. Els seus primers passos en l'àmbit laboral van ser a Coselva, tant a la secció Agrícola com a la de subministraments. Sis anys després, se li va presentar l'oportunitat de tornar-hi, aquesta vegada, com a Cap de Producció, tant de la secció de fruits secs, l'almàssera i la finca experimental del Mas del Victor.

El nou sistema d’extracció de l’oli del molí Antara de Coselva, mitjançant un sistema VLA (condicionament tèrmic de la pasta) i un booster (extracció d’oli al buit) permet, per una banda, una major extracció d’oli que els sistemes convencionals, augmentant així els rendiments de les mateixes olives i, a més, una millor conservació dels polifenols i altres compostos aromàtics que, en sistemes tradicionals, es perdrien a causa de les altes temperatures i l’oxidació amb l’aire.

Què us va impulsar a participar en els premis PITA i què suposa per a vosaltres rebre aquesta distinció?

Ens va impulsar a participar en els premis PITA el fet d’haver dut a terme una gran inversió per l'avenç en innovació que aquesta nova tecnologia suposa,  i la seva repercussió en la millora de qualitat i comercialització dels olis fruit de les olives dels nostres socis. Així doncs, Tenint en compte l'esperit dels premis PITA, de posar en valor i ajudar a fer visible aquest esforç, vam decidir presentar-nos.

 

Com va néixer la idea de posar en funcionament un nou molí d’oli d’oliva amb un sistema d’extracció en fred i al buit?

Des dels inicis de la marca Antara, sempre s'ha prioritzat l'obtenció d'un oli d'alta qualitat buscant sempre l'equilibri entre el rendiment i la qualitat, sense deixar de banda la sostenibilitat del procés. Sempre havíem tingut la idea de reduir els temps de batut, ja que aquest és un dels punts crítics en l'obtenció d'un oli excepcional. Coselva procura per l'actualització tècnica i la incorporació de noves tecnologies que ens permetin millorar la qualitat de les produccions dels nostres socis, i facilitar l'accés a noves tecnologies com ha estat el cas del nou molí, que aprofitant l'obsolescència de l'antic molí ens vam decantar cap aquest nou sistema.

“Coselva procura per l'actualització tècnica i la incorporació de noves tecnologies que ens permetin millorar la qualitat de les produccions dels nostres socis”

 

 

Quines característiques i propietats té el nou molí? És a dir, quins avantatges ofereix aquesta eina per l’extracció de l’oli?

Amb els antecedents comentats anteriorment vam començar a buscar les característiques tècniques dels diferents equips presents al mercat i vam trobar aquests sistemes d'elaboració: l’'VLA" i el "BOOSTER".

L’ l"VLA" , és un sistema que ens permet tant disminuir com augmentar ràpidament la temperatura de la pasta de l'oliva, fet vital per enviar la pasta d'oliva a condicionada al sistema d'extracció al buit facilitant així l'extracció i evitant una degradació del producte. Pel que fa al sistema d'extracció al buit "BOOSTER", és un sistema que ens permet treballar la pasta d'oliva a baixa temperatura, en absència d'oxigen i en menys temps de batut sense sacrificar el rendiment i la qualitat de l'oli resultant.

 

“ Vam començar a buscar les característiques tècniques dels diferents equips presents al mercat i vam trobar aquests sistemes d'elaboració: l’'VLA" i el "BOOSTER".”

 

Per la vostra Cooperativa, per què és important la innovació i, a banda d’aquest nou molí, com l’apliqueu en el vostre dia a dia? O sigui, quines altres apostes feu per la innovació?

En primer lloc, la innovació ben executada és vital per a ser competitius, les cooperatives necessiten innovar per mantenir-se competitives en el mercat. Sempre i quan tinguem en compte l'eficiència i la productivitat de les millores adoptades, aquestes ens permetran facilitar processos de treball, l'automatització i la integració de tecnologies més eficients. Això pot augmentar la productivitat dels treballadors i reduir els costos operatius, ajudant la cooperativa a mantenir-se sostenible i prosperar en el temps.

 

“Les cooperatives necessiten innovar per mantenir-se competitives en el mercat”

 

Per altra banda hem de tindre en compte que el sector primari està canviant contínuament, evolucionant cap a un futur més sostenible i eficient per això l'adaptació al canvi és clau per a la supervivència d'una cooperativa. La innovació permet a les cooperatives ajustar-se a les noves tendències del mercat, les regulacions governamentals i d'altres factors. En resum, és fonamental per a una cooperativa per mantenir-se competitiva, eficient, sostenible i rellevant en un entorn empresarial amb un canvi continu.

 

Coselva aposta per sistemes punters en la selecció de fruits secs, com poden ser noves òptiques de selecció, sistemes de gestió de dades i control d'estocs. També aposta per un assessorament continu als socis, gràcies a la finca experimental Mas del Victor. En aquesta, s'investiga el cultiu de l'avellaner i l'oliver entre d'altres. Dona un gran valor, ja que es duen a terme activitats de transferència de tecnologies i coneixements als socis. Addicionalment, també hem participat en diferents grups operatius innovadors juntament amb l'IRTA, tant en avellaner com en olivera, així com diferents projectes DEMO. També es participa en diverses jornades PATT de transferència tecnològica.

 

Aquest molí també presenta innovacions en matèria de sostenibilitat. Quines són aquestes innovacions?

Hem de veure aquest molí com un element completament integrat en el paisatge agrícola que l'envolta. El molí disposa de plaques solars, produint l'energia necessària per dur a terme els diferents processos productius.

També disposem d'un sistema de desossament de la pasta de l'oliva. Un cop extret l'oli, aquest sistema ens permet obtindré el pinyol de la pasta de l'oliva, essent un subproducte de gran valor energèticament parlat, ja que s'utilitza com a combustible per la caldera de biomassa del molí i també disponible per a la seva comercialització. Per últim, tenim la capacitat de poder reaprofitar les aigües resultants del procés d'extracció. Aquestes les apliquem a la finca experimental, d'aquesta manera tanquem el cicle i podem ser una mica més sostenibles i eficients.

 

Quins reptes de futur us plantegeu des de la vostra empresa?

Ens plantegem continuar avançant en termes de qualitat de l'oli. Hem de treure el màxim partit d'aquest nou sistema d'extracció, i en els pròxims anys continuarem establint protocols d'elaboració i millora continua del procés on busquem el màxim equilibri entre la qualitat i el rendiment d'extracció. També explorarem la possibilitat d'avaluar altres usos computables que pot tindre aquesta nova instal·lació en l'obtenció i qualificació de productes, ja sigui relacionats en l'oli i els fruits secs.

 

“Hem de treure el màxim partit d'aquest nou sistema d'extracció”