ENTREVISTA A ESTHER PEÑA DE LAS HERAS | 17/02/2010  RuralCat

Esther Peña  "Volem que el consumidor sàpiga diferenciar i valorar els productes amb segells de qualitat"

Esther Peña de las Heras, subdirectora General de Qualitat Agroalimentària del DARP.

Esther Peña de las Heras, al seu despatx del DARP.

El Servei d'Inspecció i Control Agroalimentari, el Servei de Denominacions i Marques, l'Àrea de Programació Tècnica i Analítica i el Laboratori Agrolimentari formen part de la subdirecció General de Qualitat Agroalimentària del DARP, que treballa pel foment i control dels productes amb segell de qualitat de Catalunya. Parlem amb la seva responsable, Esther Peña de las Heras.

Quines són les actuals línies de treball de la subdirecció General de Qualitat Agroalimentària?
Actualment treballa en tres grans línies de treball. Per una part, des del Servei de Denominacions i Marques es porta a terme el foment de les produccions de qualitat que puguin gaudir d'un distintiu d'origen o qualitat mitjançant la consolidació de les DOP/IGP/ETG i la marca Q dels productes agroalimentaris de Catalunya, incentivant el reconeixement comunitari d'altres noves IGP/DOP/ETG, així com de nous productes sota la Marca Q. També es realitza el foment de l'Artesania Alimentària, i la millora del coneixement d'aquests productes diferenciats amb un distintiu d'origen i/o qualitat per part dels consumidors. Per una altra part, la subdirecció general s'ocupa de controlar el compliment de la reglamentació genèrica en matèria de qualitat del productes agroalimentaris a través de la inspecció i el control oficial dels productes elaborats o comercialitzats pels operadors del sector agroalimentari. Finalment, i a través del Laboratori Agroalimentari, laboratori oficial de control dels mitjans de producció i de productes agroalimentaris adscrit a la subdirecció general, es donen els serveis d'anàlisis en matèria agroalimentària a altres unitats del DARP i de la Generalitat de Catalunya, així com altres serveis d'assessorament i de suport al sector agroalimentari privat o públic.
Quines seran les properes actuacions?
Com a properes actuacions podem destacar el desenvolupament de la Llei de Qualitat Agroalimentària mitjançant el Decret corresponent, a fi de consolidar el sector agroalimentari de productes d'origen i qualitat i, d'acord amb aquesta normativa, elaborar els nous reglaments de les DOP i les IGP actuals; i l'elaboració d'un llibre dels olis de Catalunya com a eina per donar a conèixer les característiques generals dels olis incloent els aspectes nutricionals, donant difusió als nostres olis diferenciats amb una DOP i potenciant la cultura de l'oli entre els consumidors. També es continuarà amb la participació activa com a membre constitutiu de ple dret de l'Associació de Regions Europees de Productes d'Origen (AREPO). També es portarà a terme la signatura d'un conveni amb l'Observatori de l'Alimentació de la Universitat de Barcelona per realitzar l'actualització de l'inventari de productes de la terra. A més, es volen introduir un seguit de rutes gastronòmiques catalanes que contribuiran a la difusió d'aquests productes de casa nostra.

"El desenvolupament de la Llei de Qualitat Agroalimentària consolidarà el sector agroalimentari de productes d'origen i qualitat"

Quin és el procediment per a què un producte obtingui un segell de qualitat?
Cada distintiu ha de complir els seus propis requisits, els quals seran diferents en funció de si es tracta d'una DOP, una IGP, una ETG o una Marca Q. En general, el procediment es basa en la presentació de la documentació necessària, on ha de quedar ben palès, entre d'altres, la descripció del producte, la delimitació de la zona (cas de DOP i IGP), els elements que demostren que el producte és originari de la mateixa (producció, transformació i elaboració), el vincle amb el medi i la història d'aquell producte (han de ser productes amb una reputació i un renom ja establert en el moment de la sol·licitud). Pel que fa a la marca Q, s'ha de justificar el caràcter diferencial del producte pel que fa a la seva qualitat, on constarà entre d'altres el nom del producte, mètode d'obtenció o d'elaboració, des del punt de vista de les seves matèries primeres, principals característiques que estableixen una diferenciació qualitativa en relació a altres productes de la seva mateixa naturalesa, i el projecte de reglamentació del producte per al qual se sol·licita la marca de qualitat alimentària.
Actualments quins productes catalans tenen segell de qualitat?
A l'actualitat a Catalunya hi ha 8 productes que gaudeixen d'una Denominació d'Origen Protegida (DOP) que són: Avellana de Reus, Formatge de l'Alt Urgell i La Cerdanya, Mantega de l'Alt Urgell i La Cerdanya, Oli Les Garrigues, Oli Siurana, Oli de Terra Alta, Oli del Baix Ebre-Montsià i Arròs del Delta de l'Ebre; i 8 amb Indicació Geogràfica Protegida (IGP): Calçot de Valls, Clementines de les Terres de L'Ebre, Llonganissa de Vic, Patates de Prades, Pollastre i Capó del Prat, Poma de Girona, Torró d'Agramunt i Vedella dels Pirineus Catalans. A més, com a Especialitat Tradicional Garantida (ETG) a l'actualitat s'estan certificant a Catalunya, els Panellets i el Pernil Serrà. Pel que fa als vins existeixen 11 Denominacions d'Origen, que són les següents: DO Alella, DO Catalunya, DO Conca de Barberà, DO Costers del Segre, DO Empordà-Costa Brava, DO Montsant, DO Penedès, DO Pla de Bages, DOQ Priorat, DO Tarragona i DO Terra Alta. Respecte a la marca de qualitat, els productes que en l'actualitat estan reglamentats són: bombons de xocolata, capó, conill, formatge, galetes, mel, peix blau, pollastre, porc, torrons de praliné i trufats de xocolata, vedella i xai.
Quins hi ha en estudi?
S'està estudiant la seva diferenciació com a DOP, IGP o ETG, la DOP Oli de l'Empordà, la DOP Fruits secs de les Terres de Lleida, la DOP Mongetes del Ganxet Vallès-Maresme, la IGP Cigró de l'Alta Anoia, la IGP Anxova de l'Escala i les Neules ETG. Pel que fa als productes amb un distintiu de qualitat com és la marca Q de qualitat alimentària s'està treballant en la modificació del reglament de la marca Q de porc, i en la creació d'una marca per a la carn d'aviram que protegirà pollastre, capó, pularda, ànec mut, pintada i gall d'indi negre i en un altra marca Q pels embotits de carn de porc.

"La Direcció General de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries porta a terme polítiques de foment dels productes agroalimentaris catalans de qualitat"

Els consumidors tenen bon coneixement d'aquests productes?
Jo diria que, malgrat que s'han fet esforços per promocionar aquests productes i cada cop són més valorats, de manera general el consumidor encara no en té un bon coneixement i aquesta és una actuació que precisament volem tirar endavant d'una manera molt decidida aquest any 2005. Volem que el consumidor sàpiga diferenciar i valorar els productes amb Denominació d'Origen Protegida (DOP) i Indicació Geogràfica Protegida (IGP), que reconegui els logotips que figuren en el seu etiquetage i el significat d'aquest logotip (producte lligat a un origen determinat que és el que li dóna les característiques diferencials, produït d'acord amb el que especifica el reglament i amb una certificació per part del propi consell regulador o una entitat externa). Per aquesta raó, s'està avaluant la possibilitat de fer una campanya publicitària de promoció de les DOPs i IGPs per a l'any 2005, conjuntament amb la Federació Catalana de Productors d'Aliments de Qualitat. Quan als vins, s'està duent a terme una campanya de promoció que pretén donar a conèixer al consumidor les 11 DO de vins existents a Catalunya.
I a nivell internacional, quin reconeixement tenen?
En el cas dels productes agroalimentaris amb DOP, IGP i ETG gaudeixen d'un reconeixement a nivell de tota la Unió Europea. En aquest sentit, Catalunya és membre constitutiu de l'AREPO juntament amb altres regions de França, Alemanya, Italia, Polonia, Portugal i Espanya. Aquesta Associació de Regions Europees de Productes d'Origen té per objecte, entre d'altres, la promoció i el reconeixement internacional de les indicacions geogràfiques de la Unió Europea. Pel que fa a la marca Q, encara que es tracta d'una marca propietat de la Generalitat de Catalunya, pot ser utilitzada per qualsevol operador de la Unió Europea, sempre que compleixi les condicions establertes reglamentàriament.
Quines accions de foment d'aquests productes porteu a terme?
Des de la Direcció General de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries es porta a terme una política de foment, promoció i divulgació dels productes agroalimentaris catalans de qualitat a través de l'elaboració i l'edició de tríptics i de fitxes tècniques, de material divulgatiu per fires i jornades tècniques. A més, hi ha l'assistència a fires institucionals i altres especialitzades en productes de qualitat en el marc de les quals s'organitzen diferents actes promocionals, així com la publicació d'articles monogràfics en premsa.

"Quan parlem de DOP i IGP estem parlant de productes molt lligats al territori i, per tant, serveixen per vendre territori"

El llibre "Els productes de la Terra" o el El Rebost de la Qualitat de RuralCat són un exemple de difusió d'aquests productes. Cal però, més promoció per tal d'ampliar la seva quota de mercat?
Els consumidors es troben cada cop més sensibilitats en la qualitat dels productes que adquireixen, valoren cada cop més els productes amb aquests distintius d'origen i qualitat, però encara hi manca un esforç per part dels productors d'aquests productes de qualitat i l'Administració per donar a conèixer les característiques diferencials d'aquests. Per tant, considerem que hi ha molta tasca a fer en aquest sentit.
Els segells de qualitat de Catalunya serveixen també per vendre el territori?
Quan parlem de Denominacions d'Origen Protegides i Indicacions Geogràfiques Protegides estem parlant de productes molt lligats al territori i, per tant, evidentment que les DOPs i IGPs serveixen també per vendre territori. En aquest sentit, durant el 2005 es vol treballar en l'elaboració d'una sèrie de rutes gastronòmiques, lligades a les diferents DOPs i IGPs, que permetran fer una bona difusió d'aquests productes de casa nostra i del territori en que es produeixen. Aquest aspecte està molt desenvolupat en vi, amb rutes específiques en moltes comarques que combinen el producte i el turisme.
Darrerament, termes com traçabilitat i seguretat alimentària estan a l'ordre del dia. Com s'aconsegueix aquest nivell de seguretat?
Els sistemes de traçabilitat poden referir-se, entre altres finalitats, a la seguretat alimentària, però també poden servir com a eina per assegurar la qualitat comercial dels productes. Els sistemes de traçabilitat orientats cap a la qualitat comercial dels productes estan previstos, d'una manera explícita i desenvolupada, a la Llei de Qualitat Agroalimentària i és una obligació que han de complir ja els operadors agroalimentaris des de l'entrada en vigor d'aquesta llei, el juliol del 2003. Per tant, des de la subdirecció general s'està supervisant el compliment de la traçabilitat per part dels operadors agroalimentaris, per assegurar la fiabilitat i credibilitat de la informació que figura a l'etiquetatge dels productes agroalimentaris destinats al consumidor final i també a la designació d'aquests productes en les transaccions entre operadors.