ENTREVISTA A EMILIO GIL | 17/02/2010  RuralCat

Emilio Gil  "Catalunya és un referent en investigació d'aplicació de fitosanitaris"

Emilio Gil, investigador i subdirector de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona i responsable de Relacions Internacionals a la UPC

Amb la tesi "Metodologia i criteris per a la selecció i avaluació d'equips d'aplicació de fitosanitaris per a la vinya", Emilio Gil, subdirector de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona, ha guanyat l'accèssit del premi Fertiberia que atorga el Ministeri d'Agricultura. Parlem amb ell del seu treball i de les darreres tendències en investigació de maquinària en aquest camp.

Quins són els punts clau de la seva tesi?
L'objectiu fonamental de la tesi és la caracterització dels diferents equips utilitzats habitualment per a l'aplicació de fitosanitaris en vinya. És a dir, establir criteris per avaluar l'eficiència de les aplicacions basant-se en aspectes com la deposició en l'objectiu a tractar, l'adaptació a les característiques del cultiu, la quantificació de les pèrdues i l'adaptació a tractaments específics com els localitzats a la zona del raïm. A partir d'aquests criteris i dels resultats dels assaigs de camp s'estableixen unes recomanacions d'ús per a cada situació concreta.
Quines novetats aporta la seva tesi en les investigacions en aquest àmbit?
De fet no es pot parlar de novetats espectaculars. Potser l'èxit de la tesi radica que es tracta d'un tipus d'investigació eminentment pràctica que permet millorar la situació actual d'un dels aspectes més importants del cultiu de la vinya, l'aplicació de plaguicides.
A nivell personal, què significa per vostè, com a investigador i professor, rebre un premi tan important?
Com a investigador resulta gratificant el reconeixement públic de la labor realitzada durant molts anys, i més en aquest cas, en que no es pot parlar de descobriments espectaculars. Crec que això fa més important aquest premi, ja que persones i entitats d'altres àmbits han reconegut com a important aquest tipus de treballs d'investigació aplicada. Com a professor el premi serveix d'al·licient per a la continuïtat de la línia iniciada fa alguns anys i, sobretot, pel que representa d'estímul per als meus alumnes, que poden comprovar com treballs en els quals han participat tenen una recompensa i un interès públic notable.
Quant temps ha dedicat a fer la tesi i, a nivell personal, què li ha aportat? Ha col·laborat amb altres investigadors?
Els assaigs de camp s'han desenvolupat en cinc campanyes, al que cal afegir el temps necessari per a l'elaboració i anàlisi de resultats, la redacció, etc. És a dir, no menys de sis anys. Quant l'aportació a nivell personal, ha estat altament gratificant. He tingut la sort de tenir la inestimable col·laboració de persones més o menys vinculades al sector de la maquinària agrícola. I això inclou el contacte mantingut amb altres investigadors, ja sigui d'altres universitats nacionals o europees, o de centres o laboratoris d'investigació de tot l'estat espanyol.

"Catalunya és un referent en investigació"

A Catalunya, a quin nivell d'investigació estem en aquest àmbit? I a nivell internacional?
A l'estat espanyol és elevat i Catalunya es presenta com un referent en investigació. La col·laboració entre el Centre de Mecanització Agrària de Lleida, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Lleida fa que el nivell investigador català en l'àmbit de la protecció de cultius sigui elevat. Un exemple immediat és la propera edició del International Workshop on Spray Application Techniques in Fruit Growing,que se celebra aquest any a Barcelona i Lleida, organitzat conjuntament per les dues universitats i el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.
El secret de l'equilibri en l'aplicació de productes fitosanitaris està en saber quina quantitat de productes s'ha de ruixar, a més de quin equip d'aplicació és més convenient utilitzar i com utilitzar-lo?
La utilització de plaguicides és un fet imprescindible en una agricultura moderna, tecnificada i altament competitiva. I en el sector de la viticultura la seva utilització és, fins i tot més important. No obstant això, la inversió i la preocupació pel desenvolupament de noves molècules, matèries actives més eficaces i menys contaminants ha estat molt més gran que la preocupació per l'estat i els criteris d'utilització dels equips emprats per a la seva distribució. Crec que la millora de l'eficiència i l'eficàcia de les aplicacions de fitosanitaris implica un desenvolupament i un coneixement adequat de tots els elements que intervenen: el cultiu, el producte i la màquina.
El futur de la sanitat vegetal requereix potenciar l'ús adequat dels productes fitosanitaris? Quins perjudis mediambientals pot comportar? És una tendència cap a l'agricultura de precisió?
No només això. La normativa cada vegada és més exigent i, unit a la famosa 'traçabilitat', es precisa un ús racional de la lluita química, en la qual crec que s'ha incloure el producte i l'equip. Qualsevol altra alternativa pot comportar perjudicis ambientals, econòmics, socials, etc. I si volem parlar d'agricultura de precisió, hem de començar per garantir uns coneixements i una formació mínima de l'usuari.
Com explicaria a un viticultor els beneficis per a la seva producció vinícola si té en compte aquestes apreciacions?
El cert és que els beneficis són evidents i tangibles. Un exemple: després d'una campanya en la zona vitícola del Camp de Borja (Saragossa) transmetent els resultats de la investigació i ajudant a la seva posada en pràctica, hem pogut constatar un descens considerable dels volums d'aplicació. Això significa una disminució de la quantitat total de plaguicides, una reducció dels temps de treball, un millor coneixement del que el viticultor estava realitzant i, sobretot, un increment de la qualitat final del producte en disminuir de forma notable els residus en el raïm a l'hora de la verema. En definitiva, un increment dels beneficis per al viticultor.

"Hem de mirar d'utilitzar el que major rendibilitat ens pot donar, no el més econòmic"

Les millores en els equips d'aplicació de fitosanitaris per a la vinya que proposa la seva investigació, requereixen la substitució de la maquinària actual?
Els resultats del treball d'investigació han donat lloc, en línies generals, a dos tipus de conclusions. Per una banda, amb un mínim nivell de coneixement i una adequada selecció dels paràmetres operatius, la majoria dels equips podria millorar sensiblement la seva eficiència. Per altra banda, les noves tecnologies disponibles en el mercat són, en termes d'eficiència, molt superiors a les de fa uns anys i, si enfoquem la nostra activitat econòmica cap a una alta tecnificació, hem de mirar d'utilitzar el que major rendibilitat ens pot donar, no el més econòmic.
Si mirem enrera, l'evolució de la maquinària agrícola ha experimentat un gran canvi, quins són els propers aspectes en que caldria innovar?
Actualment s'està treballant en equips capaços d'aplicar de forma variable en continu la quantitat de producte adequada a les característiques de la vegetació, especialment per a cultius de port alt i dificultat de tractament, com poden ser els fruiters i la vinya. Encara que sembli quelcom no massa nou, té la seva dificultat, donada la gran variabilitat de formes de conducció, espècies, varietats, etc.