ENTREVISTA AMB JOAN VIÑAS | 17/02/2010  RuralCat

Joan Viñas  'La UdL s'ha de consolidar al mapa universitari català com la universitat del món agroalimentari'

Joan Viñas, rector de la Universitat de Lleida

Joan Viñas, rector de la Universitat de Lleida

Joan Viñas, Rector de la Universitat de Lleida (UdL), ha iniciat en dos anys de govern profunds canvis dins la institució. Amb una gestió transparent i participativa vol que la UdL estigui arrelada al territori i que tingui com a eixos l'alta qualitat, millors infrastructures, investigació puntera, compromís social i cultural, a més de forts vincles amb l'entorn empresarial i econòmic.
Sota el seu govern s'han dut a terme importants canvis, quins en destacaria?
L'actual model de govern es basa en una gestió transparent i la participació de tota la comunitat universitària, buscant la unitat i l'assoliment dels objectius comuns. Un altre aspecte que vull destacar és l'obertura de la universitat cap a la societat. També, durant aquest període s'ha consolidat, potenciat i millorat el nou mapa de distribució de campus amb les seves respectives infrastructures. En destacaria les següents: a Rectorat, la reestructuració d'espais que atorga a la Facultat de Lletres una entitat que sempre havia sol·licitat; a Ciències de la Salut, el projecte d'un nou edifici de recerca a la Unitat Docent de l'Arnau de Vilanova; al Campus d'Agrònoms, la nova definició i ampliació del campus, amb dos nous edificis de serveis i recerca; al Campus de Cap Pont, la posta en marxa del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera, el Centre de Recerca en Energies Aplicades, la primera fase de la urbanització i la continuació de les obres de la nova Facultat de Ciències de l'Educació.
Creu que la universitat rep el suport necessari de les institucions per competir amb igualtat davant centres més grans?
Darrerament s'està fent un esforç per tal de fer una discriminació positiva amb les universitats territorials, com a mínim amb el tema del finançament. Ara bé, el temps transcorregut sense aquest suport ha provocat que la situació de desequilibri sigui realment evident, tal com ha posat de manifest la UdL darrerament, en aspectes com noves titulacions i instituts de recerca.

'Volem que la UdL sigui referent de tot Catalunya, Estat i món, en camps específics, com són els bio-agro-alimentari'

Creu que, ara com ara, fan arribar una oferta atractiva a la societat i als futurs alumnes?
La Universitat de Lleida és la universitat dels habitants de les terres del Ponent. Està oberta a tothom i és sensible a les seves necessitats. Estem fent un esforç, junt amb el Consell Social, per donar a conèixer l'activitat de la UdL a la societat i tot el potencial que tenim. Però a més de fer-la atractiva per la qualitat dels nostres serveis, docència i recerca, volem que sigui referent de tot Catalunya, Estat i món, en camps específics, com són els bio-agro-alimentari, especialment pel que fa als postgraus, màsters i doctorats que es definiran per la convergència europea.
Ens pot parlar de les noves titulacions, especialment les vinculades als sectors agrícola i ramaders?
Una de les apostes importants del Consell de Direcció de la Universitat ha estat potenciar estudis que es puguin arrelar al territori. Així les noves titulacions de Biotecnologia i de Nutrició i Dietètica han de possibilitar formar futurs professionals de l'àmbit agroalimentari. A més, el Màster Europeu en Sanitat Animal, potencia la formació contínua en un sector cabdal per a la nostra autonomia.
Quin paper té la UdL en els projectes del Parc Tecnològic Agroalimentari i el centre d'estudis porcins Torrelameu?
La UdL és un dels dos promotors del Parc, que ha de tenir un impacte molt important sobre el futur social i econòmic de les comarques de Lleida. La participació d'equips de recerca de la Universitat ha de permetre millorar l'atracció d'empreses per part del Parc, potenciar la transferència del coneixement que es crea a la Universitat i permetre la creació de noves empreses autòctones i competitives. Pel que fa al Centre de Torrelameu, la Universitat pot ser una peça clau en la implantació dels propers màsters oficials lligats a la Veterinària.

'La participació d'equips de recerca de la Universitat ha de permetre millorar l'atracció d'empreses per part del Parc'

L'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior suposarà molts canvis, quins en destacaria, especialment en l'àmbit de l'enginyeria agrícola i forestal?
Aquest espai suposarà importants canvis en l'estructura de tots els estudis universitaris de grau i de postgrau. En les enginyeries agrícola i forestal estem a l'espera de la publicació del nou catàleg de titulacions que ha de publicar properament el Ministeri d'Educació i Cultura, i que els sintetitza. Volem ser els referents únics a Catalunya en postgraus oficials en aquests àmbits. És evident que l'EEES vol potenciar la formació continua i en aquest sentit el que volem potenciar és la formació de postgrau en l'àmbit agroalimentari.
Quant la recerca, ha obert la UdL noves línies d'investigació?
La incorporació de dos investigadors ICREA ha permès obrir l'any 2004 dues noves línies de recerca en l'àmbit agroalimentari, una centrada en la fisiologia dels conreus i l'altra en l'ús de plantes per a l'obtenció de medicaments.
Quin és el paper de la Fundació UdL?
Un dels principals reptes amb què s'enfronta el món universitari és la captació de recursos per fer front a totes les iniciatives que sorgeixen. Projectes que, en moltes ocasions, responen a les necessitats i demandes socials, i en moltes altres són fruit d'allò que també és irrenunciable: la creació de nous coneixements. En aquest sentit, la Fundació ha d'atendre les necessitats de l'entorn socio-econòmic i cultural, oferir i fer de pont entre les potencialitats de la universitat i el món que ens envolta.

'Un dels principals reptes amb què s'enfronta el món universitari és la captació de recursos per fer front a totes les iniciatives que sorgeixen'

Quins reptes de futur es planteja actualment la UdL?
La UdL ha de consolidar el seu emplaçament en el mapa universitari català com la universitat del món agroalimentari i fer-se reconèixer per mèrits propis com a tal. Ha de tenir cura de la seva projecció internacional en aquest camp, actuant com un element potenciador de la imatge de Catalunya en el món agroalimentari europeu, convertint-se en una universitat realment puntera. Paral·lelament, ha de tenir cura d'altres àmbits d'especialització i oferir una docència atractiva i de qualitat en totes les titulacions, així com una recerca a nivell europeu. També ha d'avaluar bé i oferir serveis bàsics de transferència/serveis i formació que l'entorn demanda, en particular la formació continuada i els serveis culturals al territori.

Informació relacionada