ENTREVISTA AMB ROBERT BRUFAU | 17/02/2010  RuralCat

Robert Brufau  "Un bon sistema de reg es tradueix en millors resultats en qualitat i en quantitat"

Robert Brufau

En Robert Brufau, empresari fruticultor del Pla d'Urgell, ha desenvolupat la major part de la seva activitat professional en el món de la fruticultura. Enginyer agrònom i pagès, està especialment interessat en les temàtiques relacionades amb el reg, com a tècnic en el disseny d'instal·lacions a finals dels anys 80, i com a gestor dels aspectes productius de l'empresa familiar. Brufau Fruits és una explotació de perera i pomera d'unes 75 hectàrees, de caire familiar, orientada per realitzar un treball de qualitat i obtenir així productes capaços d'accedir als mercats més exigents.
Quin sistema de reg utilitza a les seves finques?
Les nostres finques són totes d'arbres fruiters i es reguen mitjançant el sistema de reg gota a gota.
Quines característiques el van fer optar per aquest sistema?
El reg gota a gota permet una major eficiència del reg, millor alimentació hídrica de la planta, major control del reg i la fertilització, entre altres avantatges. Tot plegat es tradueix en millors resultats en qualitat i quantitat.

'El sistema de recomanacions de RuralCat i el programa PACREG ens poden ajudar'

Quines creu que són les qüestions bàsiques que ha de conèixer un empresari del Pla d'Urgell per a regar correctament?
L'ETo (Evaporació del cultiu de referència) proporcionada per les estacions meteorològiques que hi ha arreu de Catalunya, les dades pluviomètriques i la Kc, que és una aproximació a conèixer com es relaciona l'ETo amb el consum real del cultiu, crec que són les eines bàsiques del mètode del balanç hídric que, d'entrada, ens permeten aproximar quin és el consum d'aigua del cultiu. Destacar que els coneixements necessaris sobre el reg són amplis. Avui dia, no obstant, hi ha prou informació a l'abast de tothom, així com cursos divulgatius, que permeten anar adquirint la formació que es necessita.
A banda de la informació proporcionada per les eines, com es sap quan s'han de regar els cultius?
És molt important saber quan i quina quantitat d'aigua hem d'aplicar per a obtenir els resultats que perseguim en qualitat i producció del cultiu. Naturalment, és extraordinàriament difícil respondre a aquestes preguntes amb precisió. Un aspecte addicional que complica encara més el tema és la possibilitat, en el cas de reg localitzat, d'aplicar fertilitzant mitjançant el reg, cosa que fa que, a més de les decisions pel que fa a l'aigua a aplicar en cada moment, haguem de decidir sobre les quantitats de cada nutrient a aplicar. La resposta a quan regar està relacionada amb el consum d'aigua del cultiu, amb el tipus de sòl on es troba el cultiu, amb el mateix cultiu (aigua útil, profunditat arrels), amb el sistema de reg (percentatge del volum de sòl atès pel reg), etc. Tots aquests aspectes haurien de ser considerats a l'hora de regar i això no és fàcil. No obstant, el sistema de recomanacions de RuralCat i el programa PACREG ens poden ajudar.

'La informació necessària dels sistemes de reg és àmplia i està a l'abast de tothom'

Creu que el conjunt de la pagesia de la seva zona està conscienciat de la gestió de l'aigua de reg?
Em temo que, en general, no prou.
Veu important la presència d'un assessor de regs a la seva explotació?
Sóc enginyer agrònom i porto trenta anys treballant en reg localitzat, des de l'execució d'instal·lacions fins a la gestió del reg i, per tant, sóc un cas que podríem considerar atípic. Sóc el meu propi assessor, la qual cosa no vol dir que no procuri estar atent a les aportacions que pugui rebre dels tècnics qualificats que treballen en el tema i als avenços tecnològics que vagin sorgint.
Com valora l'eina de recomanacions de reg de RuralCat? Com la valora?
La conec i valoro positivament, com una ajuda força interessant per a una bona gestió del reg.
En cas que la utilitzi, quins avantatges i inconvenients li troba? Li és útil?
Nosaltres no la utilitzem. Utilitzem els nostres propis sistemes, els quals hem anat desenvolupant al llarg dels darrers 25 anys . El nostre sistema té punts en comú amb el sistema de recomanacions de RuralCat, però incorpora més eines de decisió, abordant també la fertirrigació i integrant-ho tot en un sistema informàtic.

'Nosaltres portem ja molts anys regant amb el sistema de reg localitzat i en som decidits partidaris'

Quins canvis s'han donat o es poden produir en els seus cultius arran de la modernització dels regadius del Canal d'Urgell?
Nosaltres portem ja molts anys regant amb el sistema de reg localitzat i en som decidits partidaris. El principal inconvenient que ha tingut per a nosaltres la utilització d'aquest sistema ha estat la dificultat de fer-lo compatible amb el sistema tradicional de reg del Canal d'Urgell ja que els sistemes de reg localitzat i el reg per aspersió, necessiten una aportació de l'aigua de reg a pressió, en petits cabals i repartida de forma contínua al llarg del temps. En canvi, en el reg tradicional a tesa, l'aigua es proporciona sense pressió, amb una periodicitat que pot anar de 12 a 20 dies i amb grans cabals. Això fa que, actualment, sigui difícil i, en alguns casos, inviable implementar aquest sistemes de reg més eficients. I, quan això és possible, s'han de fer inversions addicionals en forma de pantans, pous, estacions de bombeig, filtratge, etc.
Quina seria la solució a aquest fet?
D'entrada, una política de la Comunitat de Regants orientada no ja a modernitzar els regadius d'una forma general sinó a facilitar al màxim solucions a aquells qui vulguin regar amb els sistemes de reg més moderns seria un gran avenç. Tot això milloraria encara més si hi hagués una modernització conjunta de regadius al Canal d'Urgell orientada a atendre de forma general aquesta possible demanda d'aigua a pressió i subministrada amb més continuïtat. En general, també, tots els regants (i no regants) ens beneficiaríem de l'ús més eficient que es faria del recurs cada dia més escàs que és l'aigua.