ENTREVISTA AL DR. JACQUES DIOUF | 17/02/2010  FAO

Dr. Jacques Diouf  "Cal promoure programes factibles i sostenibles per superar l'escassetat d'aigua"

Dr. Jacques Diouf

Dr. Jacques Diouf

Coincidint amb la celebració del Dia Mundial de l'Aigua vam parlar amb el Dr. Jaques Diouf, director general de la FAO, organisme de les Nacions Unides i coordinadora d'aquesta edició de la Diada, sobre el tema de la escassetat de l'aigua, les causes que l'han provocat i les possibles solucions a aquest problema.
Com valora el problema de l'aigua
? El consum mundial d'aigua ha crescut durant l'últim segle a un ritme dues vegades superior al de la població. L'escassetat d'aigua afecta tots els continents i més del 40 per cent de la població del nostre planeta. Per a l'any 2025, 1.800 milions de persones viuran en països o regions amb una dràstica manca d'aigua, i dos terços de la població mundial podria trobar-se en condicions d'escassetat. Per poder entendre la gravetat del problema, primer cal adonar-se de l'enorme importància que té l'aigua en la nostra vida diària i la nostra capacitat de planificar un futur millor.
Quines repercussions pot tenir aquesta escassetat?
La dificultat d'accedir a l'aigua en una quantitat i qualitat òptima limita la nostra capacitat de produir aliments i d'obtenir ingressos suficients. A més limita la nostra capacitat de crear indústries i de produir energia. Tanmateix, sense accés a aigua per beure i mantenir una higiene adequada és més difícil reduir la difusió i l'impacte de malalties com la SIDA. Cada dia moren 3.800 nens per malalties associades amb la falta d'aigua potable i de sanejament apropiat.
"És necessari abordar l'impacte de l'home en el medi ambient i el clima terrestre per protegir els recursos hídrics a nivell mundial."
Quin pes té el canvi climàtic en el problema de l'aigua?
El problema de l'escassetat d'aigua es veu agreujat pel canvi climàtic, sobretot en les regions més àrides del món, on viuen més de 2.000 milions de persones i la meitat del total de la població pobra. És necessari abordar l'impacte de l'home en el medi ambient i el clima terrestre per protegir els recursos hídrics a nivell mundial. Però hi ha altres factors que intervenen, com pot ser l'increment de la quantitat d'aigua necessària per produir més aliments per a una població en constant creixement.
Quins altres factors claus assenyalaria?
L'agricultura és el principal consumidor d'aigua dolça al món. També cal assenyalar la creixent urbanització i el major consum a nivell domèstic i industrial de les persones que viuen en zones més desenvolupades del planeta. En última instància, el principal problema és la forma que gestionem els recursos hídrics existents i la necessitat d'invertir en programes que protegeixin el nostre medi ambient, conservin l'aigua i la utilitzin en menor quantitat amb millors resultats.
La voluntat política i les inversions podrien fer desaparèixer el desert del Sahara?
Evidentment no, però la voluntat política, la cooperació internacional i les inversions poden ajudar a aturar la pèrdua d'aigua de les grans conques hidrogràfiques com les del Nil i el Llac Txad. Aquests són alguns dels temes que estem tractant en aquests moments a la FAO i altres organismes de l'ONU. La voluntat política i les inversions poden ajudar a proporcionar aigua a milions de petits camperols de tot el món que lluiten per obtenir aliments suficients per menjar. Això es pot aconseguir recolzant iniciatives locals que involucren directament aquests camperols i les seves comunitats.
"Per superar l'escassetat hem de recolzar iniciatives per produir més menjar amb menor quantitat d'aigua."
Vostè ha comentat que l'agricultura és el major consumidor d'aigua a nivell mundial. Quin paper juga l'agricultura per solucionar l'escassetat d'aigua?
En primer lloc, no hi ha una vareta màgica que pugui eliminar de sobte l'escassetat d'aigua. A la FAO admetem que el sector agrícola ha d'afrontar l'escassetat d'aigua, cercant maneres més efectives per conservar l'aigua de pluja i regar les terres agrícoles. Ningú dubte que produir aliments suficients és fonamental per lluitar contra la fam i per millorar les condicions de vida a tots els continents. El problema és que l'agricultura acapara gairebé el 70 per cent de tot el consum d'aigua dolça, arribant a un 95 per cent en alguns països en desenvolupament. Per fer front a l'escassetat hem de recolzar iniciatives per produir més menjar amb menor quantitat d'aigua. Novament, això significa protegir els nostres cursos d'aigua, conservar la salut dels nostres boscos i millorar els sistemes de reg dels cultius i cria del bestiar.
Quines propostes alternatives plantejarien
? Actuant alhora a gran i petita escala. En primer lloc, la FAO defensa els projectes de regadiu de petita escala, a curt termini i a nivell de cada llogaret, incloent el desenvolupament de mètodes senzills, econòmics i eficaços. Per exemple, hem organitzat i recolzat programes pilot en llocs com Sud-àfrica, Turquia i Mèxic, centrats en regadius a petita escala i sistemes comunitaris per a la recollida d'aigua de pluja. Sovint és necessari ajudar a la gent a recuperar-se d'una greu falta d'aigua o d'aliments proporcionant-los nous cultius i bestiar, mentre s'estableixen projectes de regadiu, com estem fent ara amb l'ajuda del govern i dels donants internacionals a Níger. El secret per obtenir l'èxit a llarg termini és trencar el cercle de respondre constantment a una emergència hídrica i dur a terme programes factibles i sostenibles a llarg termini. Això requereix canvis en les polítiques i cooperació a gran escala. Suposa millorar la gestió dels recursos i treballar més enllà de les fronteres nacionals per desenvolupar i protegir les conques hídriques.
"No podem aconseguir un progrés real en el desenvolupament a nivell mundial sense solucionar el tema de l'escassetat d'aigua."
La passada tardor va afirmar que el món ja està fora de termini per assolir l'Objectiu de Desenvolupament del Mil·lenni de reduir la gana a la meitat el 2015. Considera que serà diferent amb l'objectiu de millorar l'accés a l'aigua?
L'accés a l'aigua està estretament lligat al compliment de la majoria dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, que inclouen dins del mateix termini:
  • La reducció a la meitat de la pobresa extrema i la fam per a l'any 2015
  • Aturar l'expansió de la SIDA
  • Garantir l'educació primària per a tots els nens
Amb aquestes premisses es fa palès que no podem aconseguir un progrés real en el desenvolupament a nivell mundial sense solucionar el tema de l'escassetat d'aigua. De la mateixa manera, per afrontar aquest problema es requereix solucionar una sèrie de qüestions que van des de la protecció del medi ambient i l'escalfament global fins a establir preus justos per als recursos hídrics. A més, cal un repartiment equitatiu de l'aigua per al reg, la indústria i el consum domèstic.