ENTREVISTA A JOSÉ LUIS PÉREZ | 17/02/2010  RuralCat

José Luis Pérez  "Les mesures contra la sequera no interfereixen en la gestió dels usos de regadiu del nostre sistema"

Llicenciat i membre del cos d'enginyers tècnics agrícoles de l'Estat, José Luis Pérez presideix, des de 1991, la Comunitat General de Regants del Canal d'Aragó i Catalunya que abasta un total de 104.850 hectàrees, tant a la província d'Osca com Lleida. Des del seu càrrec coordina el subministrament de 4 hm3 diaris durant el set mesos de la campanya de reg per satisfer la demanda de la comunitat de regants. Parlem amb ell sobre el funcionament del Canal d'Aragó i Catalunya i sobre el reg en èpoques de sequera.
Quines mesures especials han pres o tenen previst prendre en el Canal davant la situació d'emergència pluviomètrica a Catalunya?
En base a les dades aportades pels serveis tècnics, la Comunitat General del Canal d'Aragó i Catalunya efectua l'administració de l'aigua de reg que posteriorment subministrarà a les 134 comunitats de regants de base, mitjançant la dosificació dels litres per segon i hectàrea. L'objectiu és mantenir el subministrament de forma ininterrompuda durant tota la campanya de reg, que abasta des de l'1 de març al 30 de setembre. En aquest sentit, per poder repartir l'aigua disponible durant tot el període, cada 15 dies s'ajusta la dotació de litres per segon i hectàrea. Aquesta dotació és més generosa en anys normals i s'ajusta a l'escassetat en èpoques de sequera, aplicant una "mesura de gestió" del recurs hídric.
Com variarà el funcionament normal del Canal d'Aragó i Catalunya amb l'aplicació de mesures contra la sequera a Catalunya?
Les mesures aprovades pel govern de la Generalitat, que consisteixen bàsicament en usos de l'aigua per a abastaments, no interfereixen en la gestió dels usos de regadiu en el nostre sistema.

"Si els agricultors fan un ús eficient del recurs obtenen una càrrega econòmica menor pel subministrament d'aigua"

Es parla molt de la gestió eficient de l'aigua en el reg. Com definiria aquest concepte?
El concepte clàssic d'eficiència en el maneig del recurs per a reg es defineix com la necessitat d'ajustar el subministrament d'aigua de reg a les necessitats biològiques del cultiu, utilitzant el nivell tècnic òptim en cada moment.
L'aigua és un be escàs però necessari. Considera que existeix una consciència real de la importància d'una bona gestió de l'aigua entre els agricultors?
El pagament de les tarifes de reg en el Canal d'Aragó i Catalunya està en relació directa amb els m3 consumits. Si els agricultors fan un ús eficient del recurs obtenen una càrrega econòmica menor pel subministrament d'aigua. Aquesta conseqüència pràctica crea una consciència real de bona gestió entre la comunitat de regants.
Quins paràmetres o elements hauria de tenir en compte un sistema de reg ideal?
El subministrament d'aigua per a reg es pot dividir en tres fases:
  • Xarxa d'alta: transport del recurs del lloc d'emmagatzematge (embassament) a l'entrada de la zona regable.
  • Xarxa de baixa: distribució del recurs per tota la zona regable fins a l'entrada a cada finca o explotació.
  • Aplicació en la parcel·la: incorporació de l'aigua al cultiu.
El plantejament "ideal" de reg hauria d'optimitzar les tres fases.
Atesa la situació de sequera que s'arrossega des de fa anys, quins creu que són els cultius més afectats?
Els cultius que es veuen més danyats pel dèficit pluviomètric a la nostra zona són les plantacions de fruita, sobretot els presseguers, i els cultius farratgers permanents, com és el cas de l'alfals.

"Des del Canal lamentem la falta de conscienciació de la pròpia administració i de la societat en general"

Quines mesures pot adoptar l'agricultor per a minimitzar els danys del dèficit d'aigua?
Els agricultors de la nostra zona regable han optat per optimitzar l'aplicació d'aigua en parcel·la, assumint-ne, en gran part, el seu cost. A més, les comunitats de regants de base estan equilibrant la fase de distribució (xarxa de baixa) amb ajuda econòmica variable. Així mateix, la xarxa d'alta (transport), propietat de l'Estat i gestionada per l'administració hidràulica, també s'ha d'optimitzar i modernitzar-se. Tanmateix, des del Canal lamentem la falta de conscienciació de la pròpia administració i de la societat en general, que estan molt més preocupades per la modernització de l'aplicació de l'aigua en parcel·la per part de l'agricultor, un procés que ja s'està duent a terme en gran mesura.
El Canal d'Aragó i Catalunya compta amb algun servei d'assessorament de reg per a l'agricultor?
Des de la nostra comunitat de regants oferim el servei dels serveis tècnics que es dediquen a atendre consultes, resolen dubtes i problemes i, de tant en tant, imparteixen cursets i organitzen jornades tècniques. D'aquesta manera, els agricultors coneixen les darreres novetats i recomanacions dels diferents sistemes de reg que existeixen.
Com valora la política de reg del Departament d'Agricultura de Catalunya? Com es podria millorar?
Els Departaments d'Agricultura de les dues comunitats autònomes de les que depenem (Diputació General d'Aragó i Generalitat de Catalunya) mantenen una política d'ajuda al regadiu que desitgem es millori i incrementi. Les millores en el reg passen per tenir una visió més àmplia del problema hídric, tenint en compte que existeixen la fase de transport, distribució i aplicació de l'aigua al cultiu.
El Departament de Medi Ambient i el MARM han pactat una proposta de transvasament d'aigua des de Tarragona a Barcelona. Quina postura defensa el Canal d'Aragó i Catalunya en aquesta qüestió?
Tal i com es va acordar per majoria en l'Assemblea General de la Federació de Regants de la Conca de l'Ebre, des del Canal ens mostrem solidaris amb les necessitats puntuals i temporals de l'aigua en boca, ateses amb els recursos procedents de l'estalvi d'aigua de totes les Comunitats de regants de la Conca durant el proper període de tardor i hivern.