ENTREVISTA A VICENT SANCHÍS | 17/02/2010  RuralCat

Vicent Sanchís  "La indústria alimentària absorbeix amb facilitat els llicenciats en Ciència i Tecnologia dels Aliments de la UdL"

Vicent Sanchís

Vicent Sanchís Almenar és catedràtic de l'àrea de Tecnologia dels Aliments a la Universitat de Lleida (UdL) i coordina el Màster en Gestió i Innovació en Indústria Alimentària que es començarà a impartir el gener de 2009 a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària.
Com sorgeix a la UdL la necessitat de crear un Màster en Gestió i Innovació en Indústria Alimentària?
L'embrió del màster es crea a partir d'un procés de reflexió engegat l'any 2006 en el qual van participar professors, professionals del sector agroalimentari i representants del Consell Social de la UdL, que van aportar el seu parer sobre quin tipus de professionals formats necessita el sector i quines competències haurien de tenir. D'aquell procés de reflexió van sorgir conceptes com ara seguretat i qualitat alimentària, innovació de productes i processos, diferenciació, comercialització i internacionalització, que s'han tractat de recollir en el pla d'estudis del màster.

 

"Els avenços tecnològics faran que es puguin desenvolupar processos amb un millor aprofitament de les matèries primeres i l'energia"

 


Quines creu que són les innovacions més rellevants que s'estan produint actualment en aquest sector?
La indústria alimentària actual té davant seu dos reptes importants: la innovació tecnològica i els nous enfocaments de gestió empresarial. Els avenços tecnològics faran que les indústries puguin desenvolupar processos òptims per oferir productes de millor qualitat i/o amb un millor aprofitament de les matèries primeres i l'energia. La gestió empresarial de la seguretat i qualitat de productes i processos, així com la prevenció dels riscos laborals i el respecte al medi ambient, també seran elements de competència positiva pel lideratge de les empreses en el sector.
El programa docent del màster entra en profunditat en la producció d'oli, carn i fruita. Per què s'han escollit aquests productes per aprofundir en ells?
Una de les fortaleses del màster és la pròpia localització de la UdL en un entorn eminenment agrícola, on la producció fruitera és un dels puntals bàsics. Pel que fa a la fruita, els desenvolupaments tecnològics transferibles des de la pròpia UdL i la sinèrgia del centre UdL-IRTA amb el màster és clara. La proximitat de denominacions d'origen oleícoles de qualitat i la presència d'importants empreses del sector càrnic a la província van ser determinants per a definir els altres dos mòduls.

 

"Per millorar en seguretat alimentària les empreses alimentàries han d'aconseguir la certificació respecte a la norma ISO 22000"

 


En què han de millorar encara les empreses per complir amb les exigències en aquesta matèria?
Els reptes en seguretat alimentària són l'actualització dels reglaments de la UE i aconseguir la certificació respecte a la norma ISO 22000.
A qui va dirigit el màster?
A titulats amb estudis relacionats amb la ciència, la tecnologia i l'enginyeria dels aliments, la biologia, la veterinària o altres titulacions que els hagin proporcionat coneixements bàsics en ciència i tecnologia dels aliments. També s'adreça a titulats en l'àmbit de la gestió d'empreses interessats en conèixer la casuística de l'empresa/indústria alimentària. Finalment també poden accedir-hi professionals del sector alimentari no titulats, però amb necessitats d'actualització de coneixements, que poden cursar els mòduls per separat com a cursos d'especialització.
Quines sortides professionals tindran les persones que completin el màster?
Aquests professionals tenen el seu lloc a la indústria alimentària, que actualment absorbeix amb facilitat i entusiasme els llicenciats en Ciència i Tecnologia dels Aliments formats a la UdL. Els professionals del màster tindran una formació més lligada al sector empresarial i amb una component d'innovació més fort.

 

"El màster pretén ser un fòrum de discussió plural amb professionals de diferents àmbits i científics i docents"

 


Què pot aportar aquest màster als professionals que ja treballen a l'indústria agroalimentària?
El màster pot ser per als professionals del sector un punt per ampliar i renovar coneixements, tècniques de treball, i ser una font d'idees per a la innovació en les seves pròpies empreses. A més, el màster pretén ser un fòrum de discussió plural amb el concurs de professionals de diferents àmbits i científics i docents. La transferència de coneixements al sector productiu ha d'ésser una de les fortaleses del màster.
A banda de cursar el màster complet, es poden cursar mòduls sobre determinats temes. Quins mòduls són més demanats?
Els mòduls més demanats són els de caire horitzontal i molt lligats a la realitat del sector que ens envolta, com són el mòdul de Postcollita i Industrialització de Fruites i Hortalisses i el de Tecnologia d'Olis Vegetals.
El màster inclou un treball final que l'alumnat desenvoluparà en una empresa alimentària. Quins tipus d'empreses participen?
L'estudiant pot proposar l'empresa, o bé triar entre les empreses d'arreu de Catalunya que mantenen col·laboració amb la UdL. N'hi han de productes vegetals, productes animals, plats preparats etc.