ENTREVISTA A MONTSERRAT PUJOLÀ | 17/02/2010  RuralCat

Montserrat Pujolà  "La tendència actual és la minimització i racionalització de l'ús de l'aigua"

Montserrat Pujolà

Montserrat Pujolà

Montserrat Pujolà Cunill és Dra. en Ciències Químiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, directora del Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia (DEAB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i professora de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB). RuralCat l'ha entrevistat amb motiu del 3r Congrés d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, centrat en aquesta edició en la gestió de l'aigua: usos i eficiència.
Quin és l'objectiu del Congrés?
L'objectiu d'aquest Congrés és el de promoure, desenvolupar i donar a conèixer treballs de caràcter científic, tècnic i professional relacionats amb l'àmbit de l'aigua que contribueixin a la millora dels sectors agroalimentari i mediambiental.
Qui són els destinataris d'aquesta edició?
La tercera edició del Congrés s'adreça als científics, tècnics, professionals i estudiants interessats en la gestió de l'aigua en el sector agrícola, la industria agroalimentària i la jardinera.

 

"Al Congrés es tractaran temes de disseny hidràulic, estratègies d'aplicació, reutilització, aigües no convencionals i gestió de l'aigua"

 


Les dues primeres jornades es centraran en l'agricultura i la jardineria, pot explicar quins temes es tractaran en aquestes dues jornades?
Durant lels dos primers dies d'aquesta trobada es tractaran temes de disseny hidràulic, estratègies d'aplicació d'aigua de reg, programa de reutilització d'aigües regenerades, la problemàtica de l'ús d'aigües no convencionals, gestió de l'aigua en períodes de sequera i gestió de l'aigua en espais lúdics.
La tercera jornada està enfocada a la gestió de l'aigua en la indústria alimentària. Pot indicar-nos per on aniran les actuacions en aquest camp, en el futur?
La tendència actual, i la que es durà en el futur en la indústria agroalimentària, és la minimització i racionalització de l'ús de l'aigua en els sistemes productius, així com en totes les etapes del procés industrial.

 

"L'aprofitament d'aigües regenerades cada vegada tindrà més importància en l'agricultura i en el manteniment d'espais verds"

 


A un nivell més general, la gestió i ús dels recursos hídrics són temes que cada cop aixequen més controvèrsia, tant a nivell polític com social. Quines són les millors solucions per a un país com el nostre, on l'aigua és un bé escàs?
Totes aquelles que estiguin dirigides augmentar l'eficiència en l'ús de l'aigua de reg tant en les xarxes de distribució com a nivell de parcel·la. Tampoc no s'ha d'oblidar temes com l'aprofitament d'aigües regenerades, que cada vegada tindrà més importància en l'agricultura i en el manteniment d'espais verds.
Un dels temes que es tractaran al congrés és sobre el preu de l'aigua. Creus que és adequat el preu que es paga per l'aigua?
Realment el tema del preu de l'aigua és un assumpte molt controvertit i amb fortes implicacions polítiques. Cal tenir present, que qualsevol variació del cost en el sectors agrari i industrial, repercuteix en el preu final dels productes agroindustrials i per tant en el consumidor.
Pot explicar-nos breument què són les aigües no convencionals?
Les aigües no convencionals son totes aquelles que no procedeixen de les fonts tradicionals (entenem per tradicionals aquelles que s'obtenen de rius i aqüífers en general). Alguns exemples són les aigües procedents de depuradores, aigües de drenatges, aigües salobres, aigües procedents de dipòsits de regulació d'aigües pluvials o les aigües freàtiques recuperades.
Pot explicar-nos quines línees d'investigació es duen a terme al DEAB-ESAB en quant a la gestió i ús dels recursos hídrics?
Des del nostre departament estem desenvolupant investigacions sobre la mesura de l'aigua en el sòls de regadiu, la incidència de la qualitat de l'aigua en les propietats físico-químiques del sòl, anàlisis sobre aspectes econòmics i financers de l'aigua (a nivell mediambiental i agroindustrial), així com l'estudi d'estratègies d'aplicació de fitosanitaris per la protecció de l'aigua.