SANITAT VEGETAL | 01/04/2011  RuralCat

Owen Jones  "Els plaguicides naturals són menys perillosos que els convencionals i no deixen residus en el conreu"

Durant molt temps, en el camp de la sanitat vegetal, els fitosanitaris químics van ser la referència terapèutica. En els darrers anys però, van arrelant amb força els sistemes alternatius que fan un seguiment de les poblacions i que controlen les plagues amb mètodes biològics. Són una alternativa interessant tant des del punt de vista agronòmic com econòmic, tenint en compte les noves exigències socials, els ajuts que promouen la seva implementació i la retirada d'autoritzacions de fitosanitaris més clàssics. Per això, cada vegada hi ha més empreses que s'hi dediquen. Per conèixer millor quins poden ser els seus objectius hem entrevistat a Owen Jones, president d'IBMA, l'Associació Internacional de Fabricants de Control Biològic.

owen_cont_01_04_11

Owen Jones, president d'IBMA.

 

Durant molt temps, en el camp de la sanitat vegetal, els fitosanitaris químics van ser la referència terapèutica. En els darrers anys però, van arrelant amb força els sistemes alternatius que fan un seguiment de les poblacions i que controlen les plagues amb mètodes biològics. Són una alternativa interessant tant des del punt de vista agronòmic com econòmic, tenint en compte les noves exigències socials, els ajuts que promouen la seva implementació i la retirada d’autoritzacions de fitosanitaris més clàssics. Per això, cada vegada hi ha més empreses que s’hi dediquen. 
 
Per conèixer millor quins poden ser els seus objectius hem entrevistat a Owen Jones, president d'IBMA, l'Associació Internacional de Fabricants de Control Biològic.
 
 

Què és l'associació IBMA i quines són les seves funcions?

L'Associació Internacional de Fabricants de Control Biològic aplega un conjunt d'empreses relacionades amb la fabricació d'agents de control biològic, com ara els pesticides microbians (bacteris, virus i fongs); semioquímics (feromones); d'altres naturals (per exemple, els extractes de plantes com el nim); o insectes que resulten beneficiosos (depredadors, paràsits i polinitzadors).
 
L'associació té prop de 200 companyies membres, majoritàriament d'Europa, però també procedents d'altres països del món. La seva funció és actuar com la veu de la indústria de control biològic quan es tracta de qüestions reglamentàries que ens afecten i també promoure l'ús dels seus productes en el maneig integrat de plagues.
 
  
 

Qui pot formar part d'aquesta associació i quines són les condicions per accedir?

Qualsevol empresa que estigui involucrada en la fabricació o el registre de productes de control biològic pot ser membre amb ple dret a vot. N'hi ha d'altres categories sense dret a vot, és a dir, aquelles empreses membres que participen en la indústria, però no són fabricants o registradors, com per exemple: distribuïdors, consultors, empreses de serveis de proves de camp, etc.
 

 

"La funció d'IBMA és actuar com la veu de la indústria de control biològic quan es tracta de qüestions reglamentàries que ens afecten i també promoure l'ús dels seus productes en el maneig integrat de plagues".

 
 

Quins avantatges té etiquetar els productes amb el logotip d'IBMA?

En convertir-se en membre de l'associació, aquest signa una declaració en què es compromet a respectar els principis de l'associació per actuar dins dels marcs normatius i d'aquesta manera operar i fomentar l'ús de productes de control biològic d'una manera ètica.
 
Les autoritats reconeixen IBMA com la veu oficial de la indústria de control biològic i, per tant, qui formi part de l'associació tindrà accés a tota la informació més recent sobre la regulació de productes, noves oportunitats de negoci, etc.
 
També tenim una reunió anual a Lucerna, Suïssa, cada mes d'octubre, que s'ha convertit en la seu principal de les empreses que volen mostrar els seus productes i serveis, i també per aquelles que busquen interaccions de negoci.
 
 

En un futur, podrem substituir del tot els fitosanitaris químics pels naturals?

No, no és el nostre objectiu desplaçar els plaguicides químics per complet, però sí incorporar l'ús de plaguicides biològics en els programes de gestió integrada de plagues per ajudar als agricultors i productors a que compleixin els requeriments, cada vegada més estrictes, de minimització de residus.
 
Pel que fa als productes de control biològic, aquests són molt més útils ja que no tenen cap problema de residus.
 
 

A més de ser president d'IBMA, vostè treballa a Suterra, que també forma d'aquesta associació internacional. A què es dedica aquesta empresa?

Suterra és una companyia internacional que se centra en l'ús de feromones i altres semioquímics per al monitoratge i control de plagues d'insectes. Tenim diversos productes de confusió sexual registrats per a les plagues de l'arna d'arbres fruiters, vinyes i hortalisses.
 
La nostra empresa té la seva seu a Oregon, Estats Units, i l'oficina europea es troba a Barcelona.
 
 

"No és el nostre objectiu desplaçar els plaguicides químics per complet, però sí incorporar l'ús de plaguicides biològics en els programes de gestió integrada de plagues per ajudar als agricultors i productors a que compleixin els requeriments, cada vegada més estrictes, de minimització de residus".

 
 

Què és el programa de control de feromones i com s'aplica?

Els programes de control de feromones consisteixen en l'aplicació de la feromona sexual d'una plaga en particular en el cultiu en què es produeix durant tot el període vegetatiu. Amb això s'evita que els mascles trobin a les femelles, de manera que s'interromp el seu cicle biològic d'una forma totalment innòcua i respectuosa amb l'ecologia.
 
En el cas dels pomers, per exemple, oferim tres tipus de mètodes per poder interrompre l'aparellament de l'adult del cuc de la poma (Carpocapsa pomonella) - mitjançant l'aplicació manual de difusors, a través de fórmules microencapsulades que poden aplicar-se amb maquinària de polvorització convencional, o amb la nostra última tecnologia, anomenada El Puffer. Es tracta d'un dispositiu d'alliberament d'aerosols cronometrat que requereix només 2 o 3 dispositius per hectàrea per controlar el cultiu durant tota la temporada.
 
 

És possible aplicar aquest programa a qualsevol tipus de cultiu?

Les tècniques d'interrupció de l'aparellament es limiten principalment a les plagues d'arnes, tot i que ara també venem un producte que controla el poll farinós de la vinya (Planococcus ficus) en el raïm a Califòrnia.
 
Per a les plagues d'escarabats i mosques de la fruita, oferim productes que funcionen per a la captura massiva o, com se'n diu, "atracció i mort". Amb aquest procediment s'atrau als insectes que són objectiu a través de semioquímics cap a un dispositiu d'insecticides recoberts on l'insecte rebrà una dosi letal d'insecticida. Aquesta tècnica és molt selectiva ja que és l'insecte qui va cap a l'insecticida en comptes de ruixar l'insecte amb l'insecticida.
 
 

"El programa de control de feromones evita que els mascles trobin a les femelles, de manera que s'interromp el seu cicle biològic d'una forma totalment innòcua i respectuosa amb l'ecologia. "

 
 

Pot afectar altres espècies animals?

Els semioquímics que utilitzem són idèntics als que usen les diferents espècies d'insectes de la natura. A més, aquests semioquímics són, per definició, molt específics segons l'espècie a la qual van dirigits i, per tant, amb poc o cap efecte no desitjat.
 
 

Quins són els seus avantatges i desavantatges en comparació amb els pesticides comuns?

Els avantatges principals són que aquests productes són menys perillosos que els pesticides convencionals i no deixen residus en el cultiu al final de la temporada. També és cert que no s'han registrat casos de resistència en els insectes als productes a base de feromones.
 
Entre els inconvenients trobem que els productes són tècnicament més exigents, i l'agricultor ho ha d'aplicar adequadament i amb un temps precís. També actuen millor en parcel·les grans i no en aquelles que són molt petites.