ETIQUETATGE ALIMENTARI | 26/02/2010  FAO

Janice Albert  "Comptar amb etiquetes clares ajuda a diferenciar els productes alimentaris"

Un nou llibre sobre l'etiquetatge dels aliments pretén ajudar als productors a etiquetar les seves mercaderies de forma més precisa i ajudar als compradors a escollir les opcions més saludables. La nutricionista de la FAO, Janice Albert, autora del volum Innovations in Food Labelling (Innovacions en l'etiquetatge dels aliments), ens ofereix més dades en aquesta entrevista.

Janice Albert

Font: FAO


Com va sorgir la idea de realitzar aquest llibre? En els últims anys hem presenciat un augment del nombre de persones que vol més informació sobre els aliments que consumeix, relacionat amb la salut, la innocuïtat i les seves característiques mediambientals, des del contingut nutricional i la presència d'al·lèrgens, fins la forma en què els productes es cultiven i processen. Alhora, els productors d'aliments estan posant major interès en les necessitats i exigències del consumidor, de tal manera que les etiquetes són més importants cada dia. D'ençà que la FAO tracta directament amb els productors, ens resulta útil entendre com podem ajudar-los a emprar les etiquetes de forma eficient i apropiada. La Divisió de Nutrició i Protecció del Consumidor de la FAO està estudiant maneres d'utilitzar les etiquetes en conjunció amb un altre tipus d'informació al consumidor per augmentar la seva conscienciació sobre la nutrició. També ens preocupa la manipulació segura dels aliments i el compliment de la normativa internacional.
Quin tipus d'informació trobem a una etiqueta alimentària? Normalment trobem una llista d'ingredients i quantitats, algunes indicacions sobre dates, instruccions sobre com preparar o conservar l'aliment i les dades de contacte del productor. Alguns països inclouen a les seves etiquetes informació sobre el contingut en nutrients.
Qui es beneficiarà de la informació que conté aquest llibre? El llibre tracta des de l'evolució de l'etiquetatge dels aliments fins els acords comercials internacionals, l'etiquetatge nutricional, les al·lèrgies i les etiquetes que aborden ' entre d'altres ' qüestions socials o relacionades amb la salut i el medi ambient d'interès per als consumidors particulars. Com a tal, creiem que el llibre és una guia de referència útil per a les agències reguladores, els experts en legislació sobre aliments i els professionals de la indústria alimentària responsables de l'etiquetatge. Les associacions de consumidors i de defensa del medi ambient que tenen interès en l'etiquetatge també trobaran aquest llibre molt útil. A llarg termini, el petit comerciant d'aliments també se'n beneficiarà. Quan la gent que treballa a la indústria alimentària i els reguladors entenguin millor aquestes qüestions, aleshores crearan etiquetes més fiables i fàcils de llegir per als consumidors.
Quins avantatges té etiquetar els aliments? Comptar amb etiquetes clares ajuda a la gent a comparar i entendre les diferències entre productes alimentaris. Per exemple, dos cereals d'esmorzar poden semblar iguals, però un pot contenir molta fibra i l'altre molt sucre, i per això, en realitat són diferents des d'un punt de vista nutricional. A més, les etiquetes poden protegir la gent que pateix problemes concrets de salut. No es pot saber a simple vista si un producte conté fruits secs o una quantitat elevada de greixos saturats, però per algú que tingui una al·lèrgia greu als fruits secs o una malaltia cardíaca, es tracta d'una informació de vital importància. L'etiquetatge és important igualment per als productors alimentaris que desitgin protegir el nom i la reputació dels seus productes.
Quines són les últimes tendències en etiquetatge que aborda el llibre? Una de les tendències de creixement més ràpid que es debat és l'evolució de l'etiquetatge orgànic. Les etiquetes orgàniques van començar com una iniciativa del sector privat, i encara són organismes privats els que certifiquen que un producte ha estat elaborat amb mètodes orgànics. No obstant, en alguns països i regions, les agències governamentals han desenvolupat etiquetes que els productors orgànics poden utilitzar. L'etiquetatge ecològic és una altra tendència dins de les iniciatives voluntàries. Algunes persones estan disposades a pagar més per productes cultivats amb un mínim impacte a l'ambient. En aquest cas, existeixen incentius comercials per a productors que emprin pràctiques respectuoses amb l'ambient.

El llibre Innovations in Food Labelling (Innovacions en l'etiquetatge dels aliments) pot obtenir-se de l'editorial Woodhead Publishing Limited fent clic aquí.