ENTREVISTA | 12/07/2018  Ruralcat

Albert Sala  “La jardineria sostenible sorgeix de la idea de fer parcs i jardins amb espècies adaptades al nostre medi per estalviar recursos externs”

A Vivers Sala Graupera, ubicat a Sant Andreu de Llavaneres, han creat un jardí demostració de noves espècies de jardineria sostenible per tal de provar, comercialitzar i divulgar la utilització de diferents espècies botàniques. El jardí, que ocupa 2.500 metres quadrats de la superfície total del viver, funciona com un banc de proves que ja està donant els seus fruits. Parlem amb Albert Sala, l’impulsor d’aquest projecte que ha resultat guanyador del premi PITA al Jove Emprenedor Innovador 2017.

Albert Sala és l’impulsor del projecte del jardí de demostració dels Vivers Sala Graupera, que ha resultat guanyador del premi PITA 2017 al Jove Emprenedor Innovador.

Albert Sala és l’impulsor del projecte del jardí de demostració dels Vivers Sala Graupera, que ha resultat guanyador del premi PITA 2017 al Jove Emprenedor Innovador.

-Com va sorgir la idea de la creació d’un jardí de demostració?

La idea sorgeix anys enrere, quan el meu oncle Lluís Sala visita un jardí de mostra d’un viver francès especialitzat en jardineria sostenible. És en aquell moment que es creen els primers esbossos del jardí, però per diferents raons el projecte no acaba de tirar endavant. Amb l’entrada al negoci del relleu familiar els meus cosins i jo recuperem aquella idea que portava a un calaix des de feia més de 15 anys i completem la idea original amb nous punts de vista. 

-Què hi podem trobar en el jardí de demostració de Sala Graupera?

El Jardí demostració té moltes lectures. Hi podem trobar més de 350 espècies diferents, hotels d’insectes de producció pròpia i elements per afavorir la biodiversitat, parterres d’espècies per substituir la gespa, un mur de pedra amb plantes que han sobreviscut a les escletxes, un parterre d’espècies al·lelopàtiques, elements de jardineria i, fins i tot tres parterres d’autor dissenyats per tres professionals del sector. 

-Quin és l’objectiu del jardí demostració i com funciona?

L’objectiu és poder demostrar l’adaptació i desenvolupament en el nostre medi d’espècies que no són originàries de la conca del mediterrani, però que s’hi poden adaptar sense problemes i sense elements de reg. La incorporació d’aquestes espècies es fa un cop hem comprovat que no són invasores ni alteren l’equilibri de la nostra flora autòctona. Portes endins el jardí esdevé un important reservori d’esqueixos que nosaltres utilitzem per a produir noves plantes. Un any després d’haver-lo fet, el jardí s’ha convertit en un element importantíssim del nostre viver. 

“L’objectiu és poder demostrar l’adaptació en el nostre medi d’espècies que no són originàries de la conca del mediterrani, però que s’hi poden adaptar sense problemes i sense elements de reg”

-En què consisteix la jardineria sostenible? Quines espècies s’inclouen?

La jardineria sostenible sorgeix d’una idea molt senzilla: fer parcs i jardins amb espècies adaptades al nostre medi i a les nostres condicions climàtiques per estalviar recursos externs com aigua de reg, tractaments fitosanitaris i excessiva mà d’obra. Les espècies que millor s’hi adapten són, òbviament, les espècies de clima mediterrani, que el trobem no només a la conca del mediterrani sinó també a sud oest d’Austràlia, Sudàfrica i Califòrnia. 

-Les dades obtingudes de la demostració seran publicades per augmentar el coneixement sobre aquestes espècies. Per què és tan important potenciar la seva divulgació?

Des de fa tres anys que estem publicant regularment diferents notícies relacionades amb la jardineria sostenible en el nostre bloc, i hem tingut visites tant de la Universitat com dels diferents centres de jardineria del país per a poder fer difusió de la jardineria sostenible. Els resultats del jardí els farem públics amb diferents publicacions que repartirem als nostres clients i que es podran consultar a la nostra pàgina web. 

-Quines són les principals conclusions de les dades obtingudes fins ara?

El primer any d’implantació del jardí és important per valorar com passa l’estació més dura per aquest tipus de planta: l’estiu. Estem observant els diferents ritmes de creixement, i ens ha sorprès veure el grau de resistència de moltes espècies. L’objectiu final és tenir fitxes tècniques de les espècies basades en la nostra pròpia experiència al nostre jardí que complementin la informació que obtenim dels llocs web d’on són originàries aquestes espècies. 

“Estem observant els diferents ritmes de creixement, i ens ha sorprès veure el grau de resistència de moltes espècies”

-Les visites al viver han augmentat gràcies al jardí demostració i això permet obrir la porta a una nova línia de negoci.  En què consistirà? A quin públic va dirigit?

Principalment tenim visites de professionals del sector, escoles i universitats. Ens han visitat paisatgistes, tècnics de diferents ajuntaments i arquitectes de casa nostra però també francesos, alemanys, italians, i fins i tot de Turquia. 

-Cap on creus que s’ha d’orientar el futur del negoci?

Volem orientar el futur del negoci reforçant la producció de planta, la divulgació i també amb la producció de planter per a altres vivers.