ENTREVISTA | 16/05/2012  AlimenCat/Bta

Víctor Alves  "La internacionalització ens ha portat a focalitzar esforços en la generació de productes innovadors"

Coincidint amb la tretzena edició de la fira Barcelona Tecnologies de l'Alimentació (Bta), centrada en la internacionalització i la innovació de la indústria de maquinària i tecnologia per al sector de l'alimentació i les begudes, Víctor Alves ens explica en aquesta entrevista quina és la situació actual del sector.

Víctor Alves

Víctor Alves, director d'AMEC-AEFEMAC-ALIMENTEC-AFESPAN. Font: Bta

Víctor Alves és el director d'AMEC AFESPAN, l'Associació Espanyola de Fabricants de Maquinària per a Forn i Pastisseria; AMEC AEFEMAC, l'Associació Espanyola de Fabricants i Comercialitzadors de Maquinària per a la Indústria Càrnia i Afins; i AMEC ALIMENTEC, l'Associació Espanyola de Maquinària, Tecnologia, Ingredients i Serveis per a la Indústria Alimentària.

 
Quina és la situació actual del sector de la maquinària i la tecnologia per a la indústria alimentària?
Els aspectes més rellevants d'aquesta indústria són la seva vocació internacional amb increments constants en exportació al llarg dels últims exercicis. La internacionalització ens ha portat a focalitzar esforços en la generació de productes innovadors, que permetin competir en igualtat de condicions davant propostes d'altres països, i finalment una millora substancial en el seu procés de cost, motivat principalment per l'actual crisi econòmica i financera.

Quina és la situació actual del sector de la maquinària i la tecnologia per a la indústria càrnia?
La seva vocació internacional, amb increments constants en els percentatges d'exportació, ha millorat substancialment un servei post venda de qualitat garantida. La innovació en els seus productes i processos, en alguns casos, ha comportat la generació de patents internacionals i per tant un augment de la seva competitivitat en els mercats exteriors. Finalment ha hagut un increment en la modularitat dels seus productes que els ha permès ajustar els mateixos a les necessitats dels seus clients.

Segons la seva opinió, quins són els principals avantatges competitius del sector espanyol respecte a altres països?
Una excel·lent relació qualitat-preu i productes ferms amb serveis post venda garantits. A més, hi ha una relació històrica amb Amèrica Llatina que ha generat un augment de l'interès en la generació de joint ventures sobretot de països asiàtics i de l'Orient Mitjà.

 
"L'existència de les associacions d'empreses innovadores (...) permetent cohesionar (...) les línees per a la millora de la seva competitivitat"

 
Quins aspectes destacaria en el camp de la innovació?
En primer lloc, la generació de patents internacionals en productes fabricats a Espanya. En segon lloc, l'estreta relació de moltes empreses amb centres tecnològics per crear productes innovadors i competitius. L'existència de les associacions d'empreses innovadores en els àmbits de seguretat alimentària o de packaging alimentari, que en aquest cas engloba tota la cadena de valor, permetent cohesionar, mitjançant accions de cooperació, les línees per a la millora de la seva competitivitat basades en la informació mútua.

¿Què dades positives del sector destacaria?
La vocació Internacional amb un augment en les exportacions; la millora contínua dels seus productes a través de la innovació; i el fet que el sector alimentari és l'únic que ha crescut a Espanya al llarg del 201, tant en volum de negoci com en ocupació.

Quins són els principals reptes als quals s'enfronta el sector a curt termini?
Primer, cohesionar i estimular els recursos humans dedicats als processos d'exportació. Després, continuar incidint en els processos de millora constant pel que fa a costos, productes, processos i serveis. Finalment, buscar fórmules imaginatives perquè el finançament no sigui una trava en les seves activitats empresarials.