ENTREVISTA | 24/08/2018  Ruralcat

Jordi Canaldas  “La FAD va néixer amb el repte d’aconseguir que la formació a distància fos una realitat en el món rural”

Des de l’Escola Agrària de Mas Bové, a Constantí, es coordina el programa de Formació Agrària a Distància (FAD), un servei de formació que ofereix una àmplia oferta de cursos a distància adaptats a les necessitats del sector agroalimentari al qual es pot accedir des del portal RuralCat. Parlem sobre el programa formatiu amb el seu director, Jordi Canaldas.

Jordi Canaldas és Llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona. Durant 23 anys ha estat professor de l’Escola Agrària de Gandesa i des de setembre de 2017 és director de l’Escola Agrària de Mas Bové (Constantí) i coordinador de l’àrea de gestió empresarial del programa FAD (Formació Agrària a Distància).

Jordi Canaldas és Llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona. Durant 23 anys ha estat professor de l’Escola Agrària de Gandesa i des de setembre de 2017 és director de l’Escola Agrària de Mas Bové (Constantí) i coordinador de l’àrea de gestió empresarial del programa FAD (Formació Agrària a Distància).

-Com va néixer el projecte de la FAD?

L’any 2000, des del Servei de Formació Agrària (SFA), es va començar a treballar la metodologia a distància, tant en paper com per Internet, en la modalitat de formació contínua per tal d’adaptar-se a les necessitats del sector agro rural. Així doncs, la FAD va néixer com una alternativa a la formació presencial i amb un nou repte, que era aconseguir que la formació a distància fos una realitat en el món rural.

-Quin concepte de formació planteja la FAD?

La FAD planteja una formació orientada al nostres clients/alumnes basada en un aprenentatge real i significatiu. No és una formació basada en l’autoaprenentatge sinó que es tracta d’una formació individualitzada, sobre tot pel que fa al ritme de treball, on l’alumne forma part d’una acció formativa que comparteix amb els seus companys d’aula i amb l’acompanyament d’un tutor/a. A més, els alumnes tenen accés en tot moment als materials d’estudi, de caràcter interactiu, i als recursos didàctics a través del portal RuralCat.

-A qui van dirigits principalment els cursos?

Bàsicament treballem per als empresaris del món agrari, forestal, rural i agroalimentari, tant per a aquells que inicien la seva activitat com per a aquells que cerquen evolucionar i/o actualitzar-se amb cursos de formació contínua.

-Quin paper juga l’Escola Agrària de Mas Bové en el projecte FAD?

La nostra escola realitza tota la coordinació de la FAD. Té encomanades, entre d’altres tasques, la gestió de l’acció docent amb les coordinacions i les tutories, així com la gestió de l’àrea de suport a aquest projecte com serien les tasques administratives, econòmiques i de logística. En definitiva, som l’Escola de la FAD.

-D’on sorgeix el disseny i elaboració de materials dels cursos que s’imparteixen?

Dins del Servei de Formació Agrària hi ha un equip de professors que s’encarreguen de la planificació i del treball de producció de cursos, a partir de les necessitats formatives detectades, la normativa vigent o els requisits de formació per obtenir ajuts. Tots els materials formatius es treballen acuradament per tal que siguin didàctics, pràctics i interactius. Els cursos inclouen una guia i calendari de treball, el temari i activitats complementàries, un taulell del tutor i un fòrum d’opinió i debat.

“Tots els materials formatius es treballen acuradament per tal que siguin didàctics, pràctics i interactius”

-Actualment, el projecte de la formació a distància ha pres una dimensió important. Quin és el seu volum?

L’Escola Agrària de Mas Bové ofereix una oferta àmplia i diversa adaptada a les necessitats reals del sector agroalimentari. Durant l’any 2017 han cursat estudis de formació a distància un total de 5.080 alumnes inscrits a 30 cursos en 8 edicions diferents i s’han obert 126 aules per atendre les diferents edicions d’aquest cursos. Durant el que va de 2018 tenim 2.480 alumnes i 65 aules. En xifres globals, des de l’inici del projecte de la FAD ja han estudiat més de 30.000 alumnes. Aquest tipus de formació repercuteix en què cada vegada hi hagi un millor nivell de preparació i formació per part dels treballadors agraris.

“En xifres globals, des de l’inici del projecte de la FAD ja han estudiat més de 30.000 alumnes”

-Enguany s’han posat en marxa 4 cursos nous. Quines temàtiques aborden?

Aquest any s’han actualitzat els continguts de dos cursos de l’àrea tècnica i s’han implementat dos cursos de l’àrea de gestió empresarial. Aquests quatre cursos són el curs de nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris (60 h), el curs bàsic d’aplicador de fertilitzants (20 h), el curs de tècniques de venda (30 h) i el curs de gestió de l’entorn laboral (24 h).

-Quines novetats es preparen de cara a les properes edicions?

A partir de l’últim trimestre de l’any presentarem una píndola formativa de 10 hores de Sensibilització mediambiental, una temàtica que desperta cada vegada més interès. També s’engegarà el nou curs de Benestar animal per a personal encarregat d’escorxador de 20 hores de durada. A més, s’està ja treballant en els cursos de l’àrea de producció agroalimentària i en l’àrea d’agro tecnologia per  tal de poder oferir nous cursos innovadors i de qualitat.

-En quins altres projectes participa l’Escola Agrària de Mas Bové?

L’Escola participa activament en la formació per a les persones joves que s’incorporen al sector agroalimentari i ramader a les comarques del Baix Camp, Alt Camp, Tarragonès, Conca de Barberà, Baix Penedès i Priorat. D’altra banda, des del curs escolar 2017-2018 l’escola ha entrat a formar part del Projecte de Qualitat i Millora Contínua (PQiMC) de la xarxa d’escoles agràries, que té per objectiu ajudar els centres a dissenyar, implementar, avaluar i millorar contínuament els seus sistemes de gestió. Les metodologies utilitzades es basen en els principis de la gestió de la qualitat i d’acord amb models basats en normes internacionals (ISO 9001). L’objectiu final del projecte és assolir l’excel·lència a través de la millora dels processos, la satisfacció de l’alumnat i tots els agents implicats en el servei educatiu. 

“L’escola ha entrat a formar part del Projecte de Qualitat i Millora Contínua de la xarxa d’escoles agràries”

-A més de cursos de formació a distància, quina altra formació s’imparteix a la vostra escola?

A Mas Bové tenim una àmplia oferta formativa adreçada als professionals agraris i del món rural amb cursos de formació contínua tan presencials com semi presencials. Enguany està previst impartir 10 cursos de formació contínua i 8 jornades tècniques en l’àmbit de la gestió empresarial, indústries alimentàries, maquinària, tècniques agràries i instal·lacions ramaderes. Tot amb l’objectiu de seguir adaptant aquesta oferta a les necessitats reals i requisits que demanda un sector cada vegada més professionalitzat i exigent.