ENTREVISTA | 28/02/2019  Ruralcat

Xavier Blasco i Montserrat Subirana  “Les noves tecnologies contribueixen a la millora de la producció agrícola i faciliten les tasques als agricultors”

Waatic és una aplicació ideada per l’empresa ESTEL, SL, d’Abrera, dissenyada per a l'aplicació intel·ligent de productes fitosanitaris i traçabilitat en cultius especials. L’app permet de forma automàtica dosificar els productes fitosanitaris, adaptant la pressió i cabal a la velocitat d'avançament. Aquest ajust automàtic del volum de brou aplicat garanteix la dosificació realment prescrita i permet la dosificació variable en una mateixa parcel·la a través dels mapes de vigor, minimitzant l’ús de producte, i garanteix la complerta traçabilitat de cada aplicació. Waatic ha estat la guanyadora dels Premis Ruralapps 2018 en la modalitat professional. Parlem amb Xavier Blasco, responsable del projecte Waatic i Montserrat Subirana, CEO d’Estel.

Xavier Blasco és responsable del projecte Waatic. Combina la visió de negoci, ja que és Llicenciat en Economia, alhora que aporta el vessant tècnic, ja que ha realitzat un Màster en Robòtica. Els últims anys ha estat desenvolupant projectes de IOT integrats en eines de gestió i també ha participat en projectes de robòtica industrial. Montserrat Subirana porta 15 anys al front de l’empresa familiar ESTEL, de la qual n’és la CEO, aconseguint la seva internacionalització i apostant per la creació de nous productes amb base tecnològica.

Xavier Blasco és responsable del projecte Waatic. Combina la visió de negoci, ja que és Llicenciat en Economia, alhora que aporta el vessant tècnic, ja que ha realitzat un Màster en Robòtica. Els últims anys ha estat desenvolupant projectes de IOT integrats en eines de gestió i també ha participat en projectes de robòtica industrial. Montserrat Subirana porta 15 anys al front de l’empresa familiar ESTEL, de la qual n’és la CEO, aconseguint la seva internacionalització i apostant per la creació de nous productes amb base tecnològica.

-Com va sorgir la idea de crear Waatic i amb quina finalitat?

Estel és una empresa industrial amb més de 45 anys d’història que, entre d’altres productes, fabrica components i accessoris per a la polvorització de productes fitosanitaris (vàlvules, filtres, broquets, etc.). Estel ve desenvolupant diversos projectes d’ I+D. Vam veure que hi havia tecnologia molt madura i a preus competitius però que no estava implementada en el camp de l’aplicació de productes fitosanitaris en cultius verticals (fruiters, vinyes, oliveres, etc.). Sí que hi ha aplicada molta tecnologia en cultius extensius com els cereals, però a uns preus poc competitius per als cultius especials. Així doncs, vam veure possible aplicar la tecnologia que dominàvem per desenvolupar una eina que faciliti i automatitzi l’aplicació d’aquests productes, i tot això, a uns preus comercialment viables.

 

“Vam veure possible aplicar la tecnologia que dominàvem per desenvolupar una eina que faciliti i automatitzi l’aplicació d’aquests productes a uns preus comercialment viables”

-Com funciona l’app i a quin públic va destinat?

En l’app s’indica el volum de  producte que es vol dosificar (prescrit pels tècnics i enginyers agrònoms) i l’aplicació adapta la dosificació en funció de diversos paràmetres per a garantir que s’aplica la quantitat desitjada. Al mateix temps, Waatic registra i geolocalitza les dades en cada punt de la parcel·la. Aquestes dades es poden consultar des de la mateixa tauleta, des d’un portal web o podran ser exportades i compartides.

L’aplicació va dirigida a qualsevol usuari que requereixi l’aplicació de productes fitosanitaris en fruiters, vinyes, oliveres, etc.

                          

                          Funcionament de l'aplicació Waatic

-En quins aparells es pot configurar?

Una de les premisses que ens vàrem auto imposar a l’hora de desenvolupar el producte va ser que pogués instal·lar-se en qualsevol atomitzador. És a dir, no es requereix que l’atomitzador sigui nou per a poder instal·lar aquest producte. Si l’usuari ja disposa d’un atomitzador, es pot instal·lar sense cap problema el nostre producte. L’únic requisit és afegir un transductor de pressió i una vàlvula reguladora motoritzada en el cas que no les tingui ja instal·lades.

-Quins són els principals avantatges que aporta el producte?

En primer lloc, garantir que s’aplica la quantitat desitjada de producte. Registra totes les dades que podran ser exportades per a realitzar el quadern d’explotació requerit per l’administració. També geolocalitza tota l’aplicació, pel que podrem veure sobre un mapa la quantitat de producte aplicat i revisar si hi ha alguna incidència com, per exemple, alguna filera que no s’hagi dosificat. D’igual manera millora l’experiència d’usuari ja que l’aplicació controla automàticament tots els paràmetres de l’aplicació i l’usuari tan sols ha de parar atenció a la conducció. Per últim, una de les innovacions més importants és que permet carregar un mapa de dosificació variable per a realitzar una dosificació diferenciada en diferents zones de la parcel·la.

“Una de les innovacions més importants és que permet carregar un mapa de dosificació variable per a realitzar una dosificació diferenciada en diferents zones de la parcel·la”

-Com es garanteix la traçabilitat de cada aplicació?

El sistema registra automàticament i sense intervenció de l’usuari tots els paràmetres durant l’aplicació. El sistema adapta el cabal de producte a la velocitat d’avançament per assegurar que s’aplica el volum desitjat. Es registren tots els paràmetres de velocitat, pressió, cabal, volum requerit i volum aplicat per a tots els punts de la parcel·la. Els sistema també registra el producte aplicat, la parcel·la, l’operari i la màquina que realitza l’aplicació així com els broquets instal·lats.

-Com funcionen els mapes d’aplicació?

El sistema permet carregar mapes per a realitzar dosificació variable. Es carrega un mapa de prescripció i l’aplicació, automàticament i sense intervenció de l’usuari, aplicarà la quantitat desitjada en cada punt. El sistema el geolocalitza, llegeix al mapa quin és el volum requerit per aquell punt i realitza les actuacions sobre el cabal i la pressió per a dosificar el volum indicat al mapa de prescripció. Això permet aplicar menys producte en aquelles zones en les quals hi ha menys volum de vegetació i, per tant, permet un estalvi de producte i redueix l’impacte mediambiental de l’aplicació. Aquests mapes es generen a partir d’imatges realitzades per drons o bé per imatges de satèl·lit, als que un tècnic agrònom indica el volum a dosificar per a cada zona.

“El sistema permet aplicar menys producte en aquelles zones en les quals hi ha menys volum de vegetació i, per tant, permet un estalvi de producte i redueix l’impacte mediambiental de l’aplicació”

-Quantes descàrregues s’han efectuat fins ara? 

Tenint en compte que l’aplicació requereix una instal·lació per a la connexió amb les vàlvules, no està disponible per a la descàrrega directa per als usuaris. Durant la temporada passada vàrem tenir diversos equips en funcionament real perquè volíem tenir l’experiència de treball durant una temporada sencera en diferents cultius abans de la comercialització del producte. L’experiència ha estat extraordinàriament positiva i ara estem llançant la seva comercialització. Hem arribat ja a acords amb els principals fabricants d’atomitzadors per a la incorporació de Waatic als seus productes.

-Quina valoració teniu dels vostres usuaris?

L’experiència és molt positiva ja que Waatic allibera l’usuari del control de l’aplicació i, de fet, ho pot fer amb molta més precisió. De fet tots els feedback han estat molt positius. Algun usuari ha dit després de provar-lo: “això va molt bé, ara ja només he de conduir.”

-Com considereu que està canviant la innovació i les noves tecnologies la gestió agrícola?

Veiem que han trigat més en introduir-se que en d’altres sectors, però estem convençuts que l’evolució serà exponencial. Les noves tecnologies incrementen el control de la producció agrícola, augmenten la productivitat i faciliten les tasques als agricultors.