ENTREVISTA | 24/04/2013  RuralCat

Carles Carreras  "Girona és l'única província de l'Estat que té autoritzacions a tot el cicle per poder exportar carn de porc als Estats Units"

Qualitat, innovació i internacionalització són tres conceptes bàsics en el mercat actual, marcat per una crisi econòmica que ens empeny a ser més competitius per continuar endavant. En aquesta entrevista, Carles Carreras, director comercial de Frigorífics Costa Brava, ens explica com han aconseguit fer créixer l'empresa aplicant aquests criteris

Carles Carreras, director comercial de Frigorífics Costa Brava

Carles Carreras, director comercial de Frigorífics Costa Brava

Carles Carreras és llicenciat en Administració i Direcció Empreses per la Universitat de Girona. Va començar la seva trajectòria professional en una de les empreses accionistes de Frigorífics Costa Brava, de la qual és el director comercial des de 2007.

 

Frigorífics Costa Brava neix l’any 1969. Ens podria explicar breument els orígens i el creixement de l’empresa abans d’exportar els seus productes a mercats internacionals? 

 
Frigorífics Costa Brava va néixer l’any 1969 per una necessitat de les famílies Abras, Planagumà i Cañigueral, que es dedicaven al sector de la carn. Tenien les seves sales de desfer i subministraven carn de porc tan a altres industries d’elaboració d’embotits, com a distribuïdors de tota la península ibèrica. Les tres van decidir unir esforços per crear Frigorífics Costa Brava perquè s’encarregués exclusivament del sacrifici dels animals i els hi portés directament les canals per l’especejament, que cadascú realitzava a les seves sales de manera independent.
 
Aquesta va ser la situació fins el 2003-2004, quan vam observar que el sector carni s’estava revaloritzant i vam considerar fer un canvi. Llavors vam decidir invertir en una ampliació de Frigorífics Costa Brava, creant una nova indústria, equipada amb la tecnologia més puntera, equivalent a la que es pot trobar a països com Dinamarca o Alemanya, que s’ocupa de tot el procés: sacrifici dels animals, especejament de la carn fresca, envasat, congelació de la matèria primera i l’expedició del producte final
 
Aquesta nova estructura empresarial li permetia treballar amb grans comptes de clients i complir amb uns requisits de control de qualitat, durant tot el procés de fabricació, indispensables per iniciar el procés d’internacionalització.
 

Quan i per què van prendre la decisió d’obrir-se cap a nous mercats?

 
Observant el sector carni ens adonem que existeix un mercat global. Els països capdavanters com Estats Units, Dinamarca o Alemanya tenen grups centrats en l’exportació que demostren que és possible comercialitzar carn de porc arreu del món, portant les peces allà on són més valorades, segons els costums de cada país. 
 
Per altra banda, trobem que Espanya és una gran consumidora de carn de porc, tant de peces com d’embotits, però està molt centrada en el consum domèstic i nacional. Per tant, per créixer hem d’exportar. Per això vam iniciar el pla d’internacionalització el 2007.
 
 

Quines conseqüències ha tingut aquesta decisió? 

 
Una de les més evidents ha estat l’augment de la nostra capacitat en volum. Passant de 3.000 porcs diaris al 2007 a 8.000 porcs diaris al 2013. Actualment tenim una plantilla de 1.000 treballadors i generem un volum de 4.000.000 kg de carn a la setmana.
 
Paral·lelament també hem incrementat els nostres estàndards de qualitat, millorant cada any les qualificacions de les auditories de British Retail Consortium (BRC), i International Featured Stardards (IFS), dues normes que són un referent mundial de les bones pràctiques en la manipulació i la seguretat alimentària. 
 
La necessitat de nous productes i nous mercats ens permet assolir una nova fita comercial, després de dos anys i mig de treball i una inversió de 12 milions d’euros, hem obtingut els nivells de qualitat exigits pel United States Department of Agriculture (USDA), que és la normativa mundial més exigent i podem exportar als Estats Units.
 
 

“El sector porcí haurà de reestructurar-se, les empreses hauran d’agafar volum i professionalitzar encara més la relació client-proveïdor”

 
 
 

A quins mercats treballa Frigorífics Costa Brava i què implica aquesta diversitat? 

 
El procés d’internacionalització ha tingut diverses fases i avui dia estem a més de 40 països d’Europa, Àsia, Àfrica i Amèrica.
 
Com deia abans, el mercat és global però els costums són diferents i una part del porc es pot valorar de manera molt diferent a dos països, encara que estiguin un al costat de l’altre. 
 
Actualment les exportacions representen el 75 per cent de la nostra facturació i aquest és un aspecte molt important, juntament amb exportar a diversitat de països. Aquests factors ens permeten tenir tant una estratègia comercial per introduir nous productes com una seguretat pel que fa a la cartera de clients en cas de problemes econòmics i polítics amb determinats països i fronteres.
 
 

Recentment Frigorífics Costa Brava ha rebut l’autorització per ser la primera empresa estatal exportadora de porc blanc als EUA. Què representa per a l’empresa aquest salt? 

 
Les expectatives són altes perquè hi ha dues línies d’explotació. Una és l’exportació directa als Estats Units. És el primer país productor de carn de porc i Espanya el quart però allà es fan unes peces i aquí unes altres. La segona línia és ser el subministrador de fàbriques espanyoles i europees que vulguin exportar producte acabat i embotits als Estats Units. En aquest darrer cas, la normativa nord-americana exigeix a les empreses que tota la cadena de producció tingui les autoritzacions oficials. Fins ara, a Espanya no hi havia cap escorxador de porc autoritzat i les fàbriques d’embotit autoritzades havien d’anar a comprar la matèria primera a Holanda o Dinamarca. Ara, nosaltres els hi podem subministrar.
 
 

La innovació és un dels trets característics de l’empresa? Quin és el plantejament de l’empresa en aquest aspecte? Què opinen de la seva experiència com a nominats dels premis PITA 2012?

 
El nostre creixement ha vingut acompanyat per una voluntat constant de millorar la nostra qualitat. El departament tècnic ha anat introduït innovacions als processos de producció per garantir aquest increment quantitatiu i qualitatiu. Per això ens vam presentar al Premi PITA quan vam tenir l’oportunitat. Vam quedar finalistes i ha estat una molt bona experiència.
 
 

“Avui dia la relació entre l’explotació ramadera i l’escorxador és més propera perquè no només es compren i venen productes sinó que es treballen temes de qualitat, sanitat i benestar animal”

 
 

Quins plans de futur té Frigorífics Costa Brava? 

 
Volem continuar creixent i aquest any iniciarem un altre procés d’ampliació que ens permetrà continuar amb les actuals línies de producció, ampliar la nostra capacitat i també obrir noves línies amb més valor afegit als nostres productes. En aquesta nova ampliació invertirem uns 10 milions d’euros.
Pel que fa a la internacionalització, encara queden molts països per obrir al món.
 
 

Com veu el sector porcí a mig i llarg termini? 

 
El sector porcí català ha evolucionat molt els darrers cinc o vuit anys i s’està situant al mateix nivell que els grans països europeus. Malgrat tot, és un moment complicat arran de la pujada dels preus dels cereals a escala mundial. Els cost de producció del porc és elevat i costa més ser competitiu. 
 
Crec que el sector porcí haurà de reestructurar-se, les empreses hauran d’agafar volum i professionalitzar encara més la relació client-proveïdor. Actualment la relació entre l’explotació ramadera i l’escorxador és més propera perquè no només es compren i es venen productes sinó que es treballen temes de qualitat, sanitat i benestar animal. La seguretat alimentària i la qualitat van de la mà. Exigir qualitat és el camí que molts països tenen per evitar riscos i donar garanties al consumidor final. Per això el nostre departament de qualitat compta amb un ampli equip de tècnics dedicats a  controlar que així sigui, i continuem fent inversions en aquest camp. Frigorífics Costa Brava rep vistes de clients de tot el món cada setmana, i tenim clar que es decanten per una empresa o una altra per la qualitat. 
 
Finalment, també m’agradaria destacar que Girona és l’única província de l’Estat que té autoritzacions a tot el cicle per poder exportar carn de porc a Estats Units: l’escorxador que proporciona la matèria prima (Frigorífics Costa Brava), la fàbrica que pot oferir el producte (Pernils Llémena) i els laboratoris per fer els controls (Laboratori de l'Agència de Protecció de la Salut a Girona).  
 
 

Informació relacionada