ENTREVISTA | 08/05/2013  RuralCat

Albert Duaigües  "La majoria de les millores mediambientals comporten un estalvi econòmic"

La sostenibilitat mediambiental és un factor que cada vegada té més pes en la producció i comercialització de productes agroalimentaris. En aquesta entrevista parlem de la implantació i la gestió en les empreses d'indicadors mediambientals com la petjada de carboni i la petjada hídrica

El nostre interlocutor és Albert Duaigües, cap del projecte eFoodPrint a LabFerrer, SL. La seva carrera professional està molt vinculada al sector agroalimentari i a projectes innovadors i d’expansió internacional. És llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses i MBA. La seva especialitat és el màrqueting i el màrqueting digital. 

 

Què són la petjada de carboni i la petjada hídrica? 

 

Simplificant molt, són indicadors ambientals que mesuren les emissions de carboni (petjada de carboni) i el consum d’aigua (petjada hídrica) en el procés de producció d’un producte/servei o en les activitats d’una organització. 
 

Vostès han desenvolupat una eina per mesurar-les. Per què, per qui i com s'ha desenvolupat?

 

L’eina, eFoodPrint, s’ha creat per dos motius bàsicament. El primer és l’increment de la preocupació social versus la sostenibilitat ambiental de les produccions/productes, i per tant, l’interès dels agents que participen en la cadena de distribució alimentària en obtenir i oferir indicadors sobre la sostenibilitat ambiental dels seus productes. 
 
Cadenes de distribució líders a països com França i Anglaterra (com per exemple, Casino Group) ja estan etiquetant els seus productes amb índexs d’impacte ambiental i per tant, exigint als productors aquesta informació. 
 
eFoodPrint pretén facilitar l’obtenció d’aquests indicadors als productors agroalimentaris per a traslladar-los a través de la cadena alimentària al consumidor final.
 
El nostre segon objectiu era i és optimitzar les decisions estratègiques a nivell productiu. Actualment la major part dels productors ja tenen dades informatitzades sobre les seves produccions. eFoodPrint permet extreure’n més profit obtenint uns indicadors agronòmics i de sostenibilitat útils per a la millora de la gestió dels seus recursos; per exemple, avalua l’eficiència del reg i proporciona informes per l’acompliment de normatives com la GlobalGAP. 
 
L’Administració, certificacions de qualitat, denominacions d’origen i comunitats de regants també poden utilitzar l’eina per realitzar estudis de benchmarking (comparatius), i facilitar així als agents productius informació que els faciliti la pressa de decisions cap a produccions més sostenibles i eficients. Cal tenir en compte que la major part de les millores mediambientals també comporten un estalvi econòmic
 
L’eina s’ha desenvolupat dins el marc d’un projecte competitiu de valorització de tecnologia sol·licitat per la Universitat Rovira i Virgili (URV), concretament el Grup AGA. El Grup AGA ha aportat el coneixement de la metodologia de càlculs i les normatives internacionals de referència, mentre que LabFerrer ha contribuït amb la part agronòmica i el coneixement del mercat. 
 
Des del principi del desenvolupament s’ha vinculat a empreses agroalimentàries (Espax, Raimat, Pla de Vencilló) per conèixer i desenvolupar una eina adaptada al sector. Finalment també s’ha consultat a experts del Departament de Sòls de la Universitat de Lleida.
 

Qui pot fer-la servir i com?

 

eFootPrint està pensada per tal que un productor habituat a navegar per internet sigui capaç d’utilitzar-la i pugui obtenir índexs ambientals, productius i econòmics introduint dades agronòmiques. 
 
És una eina molt intuïtiva i que es nodreix de dades familiars en el sector productiu (consum d’aigua, gasoil, energia, volum de producció, etc.). Si l’empresa o el productor ja té aquestes dades en altres softwares o ERP’s resulta molt senzill de traslladar-les a eFoodPrint.
 
Per realitzar estudis de benchmarking més complexes és aconsellable que un tècnic o una consultora faci una interpretació dels resultats. Des de LabFerrer actuem com a consultora i realitzem estudis adaptats a les necessitats del client, proposant accions de millora per a reduir consums de recursos.  
 
eFoodPrint està disponible en línia a través de la web www.efoodprint.com, i l’usuari només necessita un nom i una contrasenya d’accés. El cost és molt raonable, doncs és modular i només es paga un lloguer anual, no hi ha cap cost per l’adquisició de llicència. També s’ofereix una formació inicial i un servei post venta d’assistència. 
 
 

“l’organització o la marca que es preocupa de obtenir indicadors ambientals s’està posicionant cap a uns valors i una imatge més sostenible, atributs que de ben segur sabrà valorar el consumidor. Calcular aquests tipus d’índexs també pot suposar l’accés a mercats/clients internacionals que valoren aquesta tasca i preocupació del sector productiu”

 
 

Quins resultats proporciona?

 

Bàsicament proporciona indicadors productius (agronòmics) i indicadors de sostenibilitat (com la petjada hídrica i la petjada de carboni). També proporciona una avaluació sobre l’eficiència del reg, informació sobre els costos de producció i informes per a certificacions de qualitat com GlobalGAP.
 
L’abast dels resultats que es poden obtenir és molt ampli i l’eina es pot adaptar amb facilitat als requeriments de cada client.
 

Com poden treure els productors el màxim profit dels índexs ambientals com la petjada hídrica i de carboni?

 

La major part de les accions de millora efectuades en el camp de la sostenibilitat repercuteixen en un estalvi econòmic en costos de producció. A més, l’organització o la marca que es preocupa d’obtenir indicadors ambientals s’està posicionant cap a uns valors i una imatge més sostenible, fet que sabrà valorar el consumidor. Calcular aquests tipus d’índexs també pot suposar l’accés a mercats o clients internacionals que valoren aquesta tasca i preocupació del sector productiu.  
 
Hem de tenir present que la reducció del cost ambiental passa per comptabilitzar-lo, dissenyar accions de millora per a reduir-lo i revisar l’empremta per valorar l’eficiència de les acciones implementades.
 

Quins estudis hi ha a Catalunya sobre aquests índexs? I concretament en el sector de l’agroalimentació?  

 

Ja hi ha una certa quantitat d’empreses del sector agroalimentari, sobretot del sector vitivinícola que porten ja temps realitzant estudis sobre petjada de carboni, un índex més estès que la petjada hídrica, però no més important. També és cert que hem detectat un nombre creixent d’iniciatives i d’interès tant del sector privat com del sector públic per profunditzar en el coneixement i la mesura d’aquests índexs. A nivell personal no tinc coneixement de que l’Administració hagi realitzat cap estudi dins el sector agroalimentari. 
 
Val a dir que està pendent una normativa que reguli i homogeneïtzi el sistema de càlcul d’aquests índexs. Des de LabFerrer i la URV hem seguit els estàndards internacionals més reconeguts, com són la PAS 2050 per la petjada de carboni i la Water FootPrint Network per la petjada hídrica.
 

Creu que la població en general els coneix prou bé? 

 

Crec que el coneixement d’aquests índexs i el seu significat va molt associat al nivell social i cultural d’un país. No tinc cap dubte de que s’està expandint a nivell estatal, al igual que la consciència social vers la producció i el consum sostenible. Malgrat que encara estem a certa distància dels països del nord d’Europa, entenc que la direcció empresa és la correcta.
 
 
 

Informació relacionada