ENTREVISTA | 17/05/2019  Ruralcat

Àngel Aibar  “El ramader que utilitzi tot el potencial de VP Suis podrà portar una traçabilitat perfecta a la seva explotació”

VP Suis és una eina creada per l’empresa vigatana OnClick Solucions, SL, i dissenyada per donar suport a la gestió diària de les explotacions porcines. L’aplicació permet que qualsevol productor pugui dur una traçabilitat real de la seva explotació d’una manera fàcil , àgil, senzilla i segura. OnClick ha desenvolupat projectes per a múltiples sectors i països. Des dels seus inicis l’empresa ha ofert solucions creient en la mobilitat i, per tant, aprofitant les eines que Internet i els primers dispositius mòbils oferien. Actualment disposa d’un programa de gestió (ERP) propi desenvolupat amb tecnologia web i que comercialitza en modalitat de Software as a Service i disposa d’un equip multidisciplinar per a poder desenvolupar projectes web, aplicacions mòbils i analítica de dades. L’any 2008 Onclick va rebre el primer reconeixement per part de la Cambra de Comerç de Barcelona com a iniciativa emprenedora per l’ús de les noves tecnologies i el model de comercialització dels seus serveis. Aquest any VP Suis ha estat finalista en els premis Ruralapps 2018 en la modalitat de Professional del sector. El seu creador, el fundador i CEO de l’empresa OnClick, Àngel Aibar, ens explica com funciona.

Àngel Aibar és enginyer Informàtic (UPC) i CEO de l’empresa OnClick. Després de tres anys desenvolupant projectes a INDRA per a l’Administració pública i empreses punteres del sector de la construcció, va decidir fundar l’any 2000 OnClick Solucions, SL.

Àngel Aibar és enginyer Informàtic (UPC) i CEO de l’empresa OnClick. Després de tres anys desenvolupant projectes a INDRA per a l’Administració pública i empreses punteres del sector de la construcció, va decidir fundar l’any 2000 OnClick Solucions, SL.

-Com va sorgir la idea de crear VP Suis?

A Onclick, assessorats per un equip de veterinaris coneixedors del principal sector ramader de Catalunya, el porcí, érem conscients d’una de les principals dificultats amb què es troben els ramaders per tal de dur la traçabilitat dels seus productes. Com en la majoria de sectors, el del porcí no s’escapa dels cada dia més exigents i estrictes controls de traçabilitat, de manera que en el dia a dia del ramader s’hi han anat sumant cada vegada més tasques administratives per poder demostrar una traçabilitat perfecta de la producció. Totes aquestes tasques, en general, es porten de manera manual en suport paper, i en els millors dels casos, s’acaba transcrivint en formats digitals per al seu millor processament posterior.

VP Suis, una eina innovadora en l’ús d’apps en explotacions ramaderes, pretén simplificar al màxim aquestes tasques administratives, permetent als ramaders enregistrar totes les actuacions que realitzen a l’explotació, just al moment d’executar-les. Així, la informació s’emmagatzema al núvol de manera totalment segura, permetent la consulta i el processament d’aquestes dades a posteriori.

El ramader que utilitzi tot el potencial de VP Suis podrà portar una traçabilitat perfecta a la seva explotació, garantint el compliment de les obligacions exigibles per part de l’Administració, i aportant un plus de qualitat als seus productes. 

                                  

“VP Suis, una eina innovadora en l’ús d’apps en explotacions ramaderes, pretén simplificar al màxim aquestes tasques administratives, permetent als ramaders enregistrar totes les actuacions que realitzen a l’explotació, just al moment d’executar-les”

-Com funciona i a quin públic va destinada l’aplicació?

Quan un ramader realitza qualsevol tasca susceptible de ser anotada, amb VP Suis la pot enregistrar immediatament des del seu terminal mòbil d’una forma ràpida, àgil, senzilla i segura al núvol en una sessió particular, evitant així possibles descuits. Així doncs, encara que perdem o se’ns espatlli el telèfon, sempre disposarem de la informació gràcies al nostre usuari i clau d’accés. VP Suis, a més, disposa d’un seguit de sistemes d’avisos de manera que podrem saber quins tractaments tenim pendents, o bé quins animals estan en període de supressió i que no es poden enviar a l’escorxador. 
L’aplicació, per tant, va destinada a tots els ramaders de porcí, grans o petits productors, sigui quin sigui el seu tipus de producció. Cal dir que VP Suis permet a diferents usuaris treballar a la mateixa explotació, o bé que un mateix usuari treballi amb diferents explotacions. Aquest darrer cas pot ser molt interessant per a grans o petits integradors, per poder disposar de la informació de totes les seves explotacions en qualsevol lloc o moment, tant sols consultant el seu telèfon mòbil.

-Quins són els principals avantatges o funcionalitats que aporta l’app?

El principal avantatge és que el ramader disposarà en tot moment de tots els registres exigibles per part de l’Administració a les seves explotacions. A més, aquesta informació la tindrà per sempre de manera totalment segura. També cal dir que VP Suis permet treballar en mode offline, o sigui, encara que no es disposi de cobertura de dades. En aquest cas la informació queda emmagatzemada al telèfon per enregistrar-la en el moment en que es restableix la cobertura.

Com a principals funcionalitats destaquem la creació del Registre de Tractaments Veterinaris, amb un sistema d’avisos de tractaments pendents i animals en període de supressió. D’altra banda, VP Suis pot interactuar amb el programa GTR del Departament d’Agricultura, permetent finalitzar les guies GTR a peu de granja una vegada completada la càrrega dels animals, i fins i tot, es pot modificar el nombre d’animals previstos a l’alça. Per últim, treballant amb l’app també podrem crear de manera totalment automàtica els fulls d’engreixada amb les principals dades del Lot d’animals, i amb informacions productives com l’Índex de Conversió o el percentatge de baixes.

“El principal avantatge és que el ramader disposarà en tot moment de tots els registres exigibles per part de l’Administració a les seves explotacions. A més, aquesta informació la tindrà per sempre de manera totalment segura”

-Com es gestiona el control de les dades dels usuaris? 

Les dades es gestionen des de servidors a Data Centers amb mesures per a la prevenció de les intrusions tant a nivell de dispositiu físic com lògic, així com una infraestructura d’alta disponibilitat i còpies remotes encriptades. 

-Quants usuaris teniu registrats i quina és la valoració que en feu dels resultats?

VP Suis està en fase inicial de comercialització, de manera que actualment té registrats un nombre poc significatiu d’usuaris. Actualment, però, estem iniciant contactes amb empreses mitjanes o grans, que esperem que els resulti una aplicació molt atractiva.

-Sou una empresa tecnològica experta en desenvolupament web, software a mida i aplicacions. Havíeu creat abans altres aplicacions per al sector agrícola o ramader? 

Des del 2009 OnClick solucions contribueix amb el sector agroramader desenvolupant eines per a facilitar la gestió i control econòmic d’integracions porcines, control de moviment d’animals i tractaments i control de dejeccions. Des del 2016 hem desenvolupat conjuntament amb InSergal, empresa especialitzada en genètica porcina, una solució pionera al sector porcí per a la gestió dels Centres d’Inseminació, que garanteix la traçabilitat des de la recol·lecció de l’ejaculat fins a l’entrega de les dosis a la granja de destí. Es posa així a disposició del client tota la informació referent a la qualitat espermàtica, l’evolució genètica del mascle, l’estatus sanitari de l’animal, el control de temperatura dels vehicles i el control horari de lliurament de les comandes a les neveres exteriors de recepció habilitades expressament a cada explotació per a reduir els riscos biosanitaris. A dia d’avui estem treballant per a exportar el model a països llatinoamericans i del sud-est asiàtic.  

Pel que fa als dispensadors de productes zoosanitaris hem integrat les nostres solucions amb Generarecetas.com per a facilitar el compliment normatiu amb les administracions actuals en relació a la signatura electrònica de les receptes i el  registre dels tractaments.

L’avantatge principal d’incorporar tecnologia al sector primari és facilitar i fer més eficients les tasques del dia a dia mitjançant l’automatització de processos i l’aprofitament de la informació per al suport a la presa de decisions. Una altra avantatge seria minimitzar la possibilitat d’introducció d’errors pel factor humà.