ENTREVISTA | 29/07/2013  RuralCat

Robert Rosell  "És important que tots ens impliquem en oferir un producte de qualitat"

En aquesta entrevista amb Robert Rosell, soci de Matèries Forestals S.L., parlem del sector de la biomassa i l'estella forestal, sobre el creixement dels negocis relacionats amb els biocombustibles, com els afecta la crisi, la possibilitat de trobar nous clients i els grans reptes que haurà de superar en el futur per assolir tot el seu potencial

Robert Rosell és soci de Matèries forestals, S.L.

Robert Rosell és soci de Matèries forestals, S.L.

Quins serveis ofereix la seva empresa?

 
Matèries Forestals ofereix serveis de compra i venda de matèries forestals i biomassa. La nostra activitat principal és la producció i comercialització d’estella forestal. Disposem de maquinària per fer el transport de la fusta, estelladora mòbil per fer l‘estella allà on vulgui el client i una planta d’assecatge amb cobert i garbell per oferir un producte de qualitat adaptat a les necessitats de cada client.
 
 

Per què va decidir entrar al món de la biomassa?

 
Com a professional del sector de la maquinària pesada i del transport forestal, he viscut l'important caiguda del sector forestal els darrers anys i he vist com molta fusta quedava al bosc perquè no tenia una rendibilitat en el mercat i el seu elevat cost de transport. Per això, al 2009, juntament amb els meus socis, vam mirar de trobar una sortida diferent a un producte que semblava que ja no en tenia. Ara, podem oferir tot un ventall de serveis forestals, transport de productes forestals, estella com a biocombustible, instal·lació de calderes, etc.
 
 

Quina estratègia es podria aplicar per incrementar l’ús de la biomassa?

 
És molt important potenciar més la instal·lació de calderes de biomassa perquè el seu cost desanima a la gent a fer el canvi per deixar els combustibles tradicionals, força més cars que la biomassa i amb un preu a l’alça en el futur. El més prioritari és crear demanda, llavors tindrem un consum consolidat i el mercat s'autoregularà. També s’haurien d’ajustar els ajuts per aconseguir que d’aquí un temps el sector fos veritablement rendible pel seu compte.
 
Per altra banda, una qüestió que podria ajudar a potenciar el consum de productes derivats de l’explotació forestal en general i l’estella forestal en concret, seria controlar o regular millor l’origen dels materials que es fan servir o es poden fer servir a les calderes de biomassa. Ens estem trobant amb problemes per la incursió en un percentatge molt elevat de materials provinents d’altres orígens que sovint no tenen la qualitat necessària i no fan sinó rebentar el mercat amb preus molt baixos. 
 
 

Podria posar un exemple?

 
Sí, per exemple, la fusta que es deixa a contenidors de reciclatge o deixalleries es pot triturar i fer servir com a combustible. No és biomassa pròpiament dita, al contrari, porta pintures, melanines i altres productes. Costen a meitat de preu i això pot ser molt atractiu però al cremar no donen el mateix rendiment. És més, al contrari que la fusta de bosc, poden crear averies al sistema d’alimentació, generen més cendres i emissions que no són neutres. Les males experiències amb materials impropis poden fer que es parli malament de la biomassa. 
 
Amb tot, no vull dir que no es pugui utilitzar segons quin material sinó més aviat que caldria controlar com es pot fer servir, per exemple en un percentatge molt petit. 
 
Pel que fa a la qualitat dels materials, també he de dir que fer servir l’estella forestal amb una humitat inadequada o una granulometria irregular també pot tenir el mateix efecte.
 
 

“Les males experiències amb materials impropis poden fer que 

es parli malament de la biomassa”

 
 
 

Per tant, cal incidir més en la qualitat dels biocombustibles?

 
Incidir en la qualitat de la fusta solucionaria bona part dels problemes que he comentat abans i en beneficiaria al sector forestal i l’economia rural i de proximitat. Les certificacions són un bon instrument per a aquest objectiu. 
 
Nosaltres disposem de la certificació PEFC, reconeguda internacionalment, que marca l’origen dels troncs de la fusta i garanteix que totes les empreses que intervenen mantenen uns criteris sostenibles d’explotació. Això garanteix que la fusta no prové d’un origen conflictiu com per exemple les tales il·legals. També estem implantant la marca BOSQ que és garantia d’estella catalana amb uns paràmetres de qualitat perquè un organisme autoritzat realitza controls periòdics i certifica el producte.
 
És important que tots els que ens dediquem a la biomassa siguem responsables i oferim un producte de qualitat perquè sinó ens podem trobar que els clients no valorin o perdin la confiança en aquesta mena de combustible, i el negoci prometedor de la biomassa no acabi d’instaurar-se.
 
 

Com afecta la situació econòmica actual l’ús de la biomassa?

 
Considero que la crisi ha influït en el mercat de la biomassa de diverses maneres. Per una banda, el ritme de creixement és més lent: crec que es farien moltes més instal·lacions si no fos per les dificultats de crèdit i les baixes expectatives econòmiques. També han deixat de fer-se noves promocions, que a dia d’avui ja podrien incorporar l’ús de la biomassa forestal per l’energia tèrmica.
 
També han proliferat els negocis associats a la biomassa, productors com nosaltres però especialment els perfils comercials. Hi ha molta producció d’estella per la demanda actual i això ha fet que els preus caiguin.
 
En contrapartida, en la situació de crisi econòmica actual, hi ha indústries que instal·len biomassa per poder reduir costos de combustibles i ser més competitius en el mercat.
 
 

Expliqui’ns la seva experiència sobre la distribució i comercialització de biocombustibles a d’altres països 

 
Actualment venem biomassa a França. Allà es valora més la qualitat, prova d’això és que és prou important com per venir a buscar la nostra estella. He de dir, però, que estic parlant del sud de França i no hi ha pas molts quilòmetres des d’aquí; Tarragona està més lluny. 
 
Nosaltres preferim el negoci local, de proximitat, però la fusta és un producte que caduca i al cap de l’any has de mirar de treure’l, ja sigui fent alguna estratègia de preu o comercial. Has de vendre-la allà on puguis. 
 
També hem treballat estellant per fer biomassa que se’n va cap a Sardenya però no amb fusta nostre sinó amb la d’un subministrador local.
 
 

“la situació ideal seria enfortir el sector de la biomassa mitjançat la promoció de més instal·lacions en les que es promocionés l’ús d'estella local de qualitat i a un preu raonable”

 
 

Què opina sobre la utilització de la biomassa com a eina de gestió forestal per a la prevenció d’incendis i la creació i fixació de llocs de treball en l’entorn rural?

 
La biomassa podria donar una bona empenta al sector. Catalunya no és un país de grans productes fusters, però el sector energètic de la fusta pot generar llocs de treball i una opció de futur per als nostres boscos. 
 
La producció de biomassa és una excel·lent eina de gestió forestal i per a la prevenció d’incendis. Però, pel que fa l’estella, actualment es dona en molts casos una situació inversa: els ajuts relacionats amb la gestió de boscos i amb la prevenció dels incendis o actuacions posteriors a aquest desastres, serveixen directament per fer baixar el preu de l´estella, posant-la al mercat a un preu que no cobreix els costos de producció real. El sector queda afeblit i no hi ha un retorn al bosc. 
 
Per tant, la situació ideal seria enfortir el sector de la biomassa mitjançat la promoció de més instal·lacions en les que es promocionés l’ús d'estella local de qualitat i a un preu raonable (uns 85 euros per tona), que permetés fer la gestió forestal necessària, extreure la fusta, processar-la i comercialitzar-la. Així seria un sector rendible i així és com realment contribuiria a una millor gestió forestal i a la prevenció dels incendis.