ENTREVISTA | 16/04/2014  DAAM/RuralCat

Claude de Vallavieille-Pope  "La nova raça de rovell groc present a Catalunya té més virulències"

Durant la campanya 2012-13 va tenir lloc a Catalunya una epidèmia severa de rovell groc, una malaltia poc freqüent al nostre territori. En aquesta entrevista, la doctora Claude de Vallavieille-Pope parla de les darreres investigacions de l'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) sobre el fong que la causa

La doctora Claude de Vallavieille-Pope és investigadora del centre de l'INRA a Versailles-Grignon

La doctora Claude de Vallavieille-Pope és investigadora del centre de l'INRA a Versailles-Grignon

La doctora Claude de Vallavieille-Pope és investigadora del centre de l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), a Versailles-Grignon, en la especialitat de fongs patògens de plantes.

 

Durant la campanya 2012-13 va tenir lloc a Catalunya una epidèmia severa de rovell groc, aquesta és una malaltia poc freqüent al nostre territori a diferència del que passa a França. Quines estima que són les pèrdues que causa aquesta malaltia a França anualment?

 

El rovell groc és una malaltia esporàdica, amb anys d’infeccions severes i anys en què no hi rastre de la malaltia, tal com va passar a França durant el període 2004-2006. El desenvolupament de la malaltia depèn que el hivern sigui suau, del cultiu de varietats susceptibles i de la presència de races del fong que causa la malaltia (Puccinia striiformis) adaptades a les varietats.

 

Els resultats de les anàlisis realitzades en el seu laboratori, en col·laboració amb el Programa de Cultius Extensius de l’IRTA i el Servei de Sanitat Vegetal de Catalunya, demostren la presència i dispersió d’una nova raça de rovell groc a Catalunya que s’ha anat estenent en els darrers anys per diferents països europeus, entre ells França. En què es diferencia aquesta nova raça respecte de les anteriors i quines poden ser les conseqüències pels productors de blat catalans?

 

Aquesta nova raça presenta unes diferències respecte a les anteriors. Per una banda, té més virulències, és a dir, és capaç de vèncer diversos gens de resistència Yr presents en el blat, en l’estadi de plàntula; i, en particular, és virulenta al gen Yr7, a diferència de la majoria de les races prèvies. Les anàlisis moleculars també indiquen que la nova raça i les anteriors són diferents. Aquesta nova raça té molts telis, estructures que produeixen espores negres que es poden desenvolupar en hostes alternatius. Tot i això, aquesta raça no està ben adaptada a la resistència en planta adulta que trobem en la majoria de varietats de blat. A França, hem avaluat diferents varietats amb resistència duradora, com Apache, Renan, Soissons i Camp Rémy, i hem vist que aquesta nova raça no pot atacar aquestes varietats al camp en l’estadi de planta adulta.

 

“Aquesta raça no està ben adaptada a la resistència en planta adulta

que trobem en la majoria de varietats de blat”

 

Què ha suposat per als agricultors francesos l’aparició d’aquesta nova raça de rovell groc?

 

L’any passat el rovell groc es va estendre per moltes regions i varietats, però no va causar problemes greus en el blat fariner, va ser més perjudicial en el triticale. Aquest any en què hem tingut un hivern suau, estem presenciant una epidèmia precoç i severa. Caldrà veure el desenvolupament de la malaltia més endavant quan s’expressi la resistència en la planta adulta de les varietats cultivades.

 

Quines eines utilitzen des de l’INRA per a transferir la informació sobre les malalties del blat i les recomanacions de les estratègies a seguir als agricultors francesos?

 

Fins ara hem publicat anualment les races detectades a través de revistes agràries com Perspectives Agricoles, Cultivar, Phytoma i Yvoir, amb la col·laboració de l’Institut Arvalis. La informació està també disponible en el portal d’internet europeu: www.eurowheat.org

 

La resistència al rovell groc s’ha basat tradicionalment en gens majors que perden efectivitat en front de noves races del fong. Quina recerca s’està duent a terme per a incorporar fonts de resistència alternatives a aquesta malaltia, més duradores?


Els milloradors de blat han introduït gens eficients de resistència en planta adulta, sobretot gens de resistència parcial que han demostrat la seva eficàcia en aquest cas concret. A l’INRA hem avaluat línies amb diferents QTL (regions del DNA que contenen o estan relacionades amb gens que determinen caràcters quantitatius) de resistència quantitativa expressada en l’estadi de planta adulta. Alguns dels que eren efectius en les races de rovell velles han estat vençuts per la raça nova, mentre que d’altres, que eren susceptibles a les races velles, ara són resistents a la raça nova. El treball de millora intensiu dut a terme pels milloradors de blat ha permès seleccionar gens de resistència menors que han demostrat ser útils davant la invasió d’aquesta nova raça.

 

Cap a on s’orienta actualment la investigació sobre el rovell groc a l’INRA?

 

A l’INRA duem a terme un treball continuat d’identificació i caracterització de les races de rovell i d’anàlisi dels gens de resistència. Actualment, estem també estudiant l’adaptació del fong a la temperatura per entendre com aquesta malaltia, que fins ara era comuna en zones fresques, s’ha estès en els darrers anys a regions més càlides.