ENTREVISTA | 21/05/2014  RuralCat

Daniel Garcia Llobet  "Si disminuïm la variabilitat de les parcel·les, augmentem la producció i podem treballar per a la qualitat que ens demana el client"

L'evolució dels mercats que prioritzen la qualitat, a més de la quantitat, incrementa la tendència cap una agricultura de precisió, on la tecnologia i els coneixements de camp es combinen per obtenir resultats ben calculats. En aquesta entrevista parlem de la implementació d'aquest tipus d'eines amb Daniel Garcia Llobet, enginyer agrònom, expert en Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG) i responsable de l'empresa Agropixel, del Grup Codorniu

Daniel Garcia Llobet és el responsable de l'empresa Agropixel, del Grup Codorniu

Daniel Garcia Llobet és el responsable de l'empresa Agropixel, del Grup Codorniu

Quan i per què es va crear Agropixel?
 

AgroPixel va ser creada l’any 2011, després d’anys de treball i investigació dins l’àrea de viticultura del Grup Codorníu. El nostre objectiu és fer extensible a les explotacions agràries i a l’agroindústria l’experiència en l’ús de diferents eines que ens han permès la optimització de costos i la millora productiva en les nostres explotacions i en l’homogeneïtzació de la qualitat del producte final. Val a dir que si bé vam començar amb vinya, actualment treballem amb altres cultius com el préssec, la cirera, els cítrics, la poma o l’olivera.

 

Quines eines o tecnologia utilitzen, i com l’han desenvolupat?

 

Per a nosaltres la millora constant és una manera de treballar i, per tant, els nostres professionals proven moltes novetats tecnològiques. En el camp dels sistemes d’informació geogràfica, hem treballat amb les imatges per satèl·lit, però no aporten informació a nivell de planta i poden portar-nos a errors, tampoc controles del tot el moment òptim de l’adquisició. També hem utilitzat greenseekers i drons; els primers fan lectures puntuals dels índexs vegetatius de les plantes i els segons ara tenen traves legals però amb cap dels dos tens autonomia per donar abast a totes les parcel•les al mateix temps i no les pots comparar bé. Per tant, actualment, el nostre sistema d’adquisició de dades es basa en imatges preses en avioneta, en combinació amb d’altres tecnologies.

Per desenvolupar les nostres eines, hem invertit temps i recursos, en col·laboració amb diferents centres de recerca, entre els quals destaquen l’IRTA i la Universitat de Lleida. Per exemple, ara estem treballant en un projecte públic-privat de simulador de reg, que aportarà recomanacions adaptades a la situació real de cada explotació.

 

Quins serveis ofereix Agropixel i com treballa?

 

Hem creat dos serveis diferenciats, que ofereixen diferents productes segons les necessitats dels nostres clients.

El primer servei és l’assessorament en el maneig de cultius per a empresaris, tècnics i propietaris que volen millorar la seva producció. Els facilitem la creació d’un Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) per a la seva explotació, i un sistema de dades mòbils per instal•lar en tauletes o telèfons (sistema IOS). Després fem visites i inspeccions al camp i, a continuació, aconseguim les imatges multiespectrals que ens diuen l’índex de vigor, que mesura la quantitat de vegetació activa i l’estrès hídric acumulat. Amb aquesta imatge identifiquem la variabilitat de les parcel•les. Amb aquestes eines podem fer un diagnòstic de la finca: La majoria dels problemes que trobem estan relacionats amb el reg i l’adobat.

Amb aquest diagnòstic, proposem un pla de treball per millorar la producció i la uniformitat de la collita. Un cop que coneixem quines són les parcel•les uniformes i quines les variables, zonifiquem aquestes últimes. A continuació, amb el propietari, establim quina és la zona de referència o l’objectiu al qual pretenem que arribin la resta de parcel•les. Elaborem una sèrie de recomanacions per aconseguir-ho i l’acompanyem en la seva implementació.

Les nostres recomanacions no canvien el que ells estan fent a les parcel•les, normalment ajustem dosis de compost, seqüències de reg, nivells de pressió, identifiquem tubs que no funcionen com ho haurien de fer... Llavors, al final de l’any, fem l’avaluació dels resultats en funció de les dades de producció històriques i les actuals.

Aquest servei recomanem que tingui una durada mínima d’uns tres anys perquè és el termini adequat per veure clarament una diferència derivada d’una disminució de la variabilitat.

El segon servei és el de pre-classificació de cultius que, per dir-ho d’alguna manera, coincideix amb la visió de qui compra la fruita o la collita. L’objectiu és identificar i collir per separat la fruita de la mateixa qualitat. Aquest aspecte pot ser molt important en cultius com la vinya i també en fruiters; on es valoren molts aspectes com la conservació de la fruita post-collita. Per fer-ho utilitzem eines que ens permeten comparar parcel•les i/o finques entre elles per veure si són uniformes o variables. Si són uniformes calculem el vigor mitjà de la parcel•la. Si són variables, les zonifiquem per veure com poden classificar-les en funció del vigor, fer-les evolucionar dins d’una categoria i planificar una collita en funció de la qualitat. Totes les parcel·les que estiguin dins la mateixa categoria inicialment evolucionaran de la mateixa manera. En aquest servei tenim diferents productes: servei complert, només el SIG o les dades mòbils o les imatges...

 

A quines zones/finques/cultius heu actuat i quins resultats heu aconseguit?

 

Treballem en temes de vinya i ara també de fructicultura, sobretot a Catalunya i en especial a Lleida però també al Penedès, Priorat, Empordà... Fora, tenim clients a zones d’Osca, Navarra, Rioja, Burgos, Galicia i Portugal. Recentment Agropixel ha començat a obrir-se pas al sud d’Espanya a Badajoz, Sevilla, Alacant i Múrcia.

Malgrat que observem sempre el mateix tipus de problemes, cada explotació és diferent i, per tant, l’objectiu inicial de cada client és diferent. Uns voldran resoldre temes d’adobat, altres de reg... però tots volen millorar.

Tenim un llarg historial de casos d’èxit utilitzant aquestes eines; però m’agrada posar com a exemple de resultats un petit pagès del Penedès amb qui vam fer una aposta. Vam comparar els resultats que havia obtingut fins aleshores amb les recomanacions fetes emprant el servei d’Agropixel: en un sol any, va incrementar un 20% la producció i va obtenir un raïm més uniforme, més sà i en definitiva de més qualitat; el que li va suposar un reconeixement per part del celler.

Cada cas i cada cultiu és diferent però està clar que si disminuïm la variabilitat de les parcel•les augmentem la producció i podem treballar per a la qualitat que ens demana el client.


“no tothom ha de saber de tot o tenir les eines i el temps necessaris. Agropixel s’encarrega de donar-li un ús senzill a aquestes eines complexes”

 


Es pot eliminar la variabilitat de les parcel•les en tots els casos?
 

Si he de contestar sí o no, la resposta és no... perquè el cultiu depèn en bona part del sòl i la variabilitat del sòl no es pot canviar. El que pots fer és treballar la planta, fent un tractament agronòmic diferenciat de la parcel·la any rere any. Hi ha pagesos que es recorren l’explotació cada dia, se la coneixen pam a pam, planta a planta. Nosaltres quantifiquem el seu estat aportant més informació objectiva i ells poden decidir millor fins a quin punt li surt a compte o no fer un tractament diferenciat o una collita selectiva.

 

Aquestes tècniques i eines són recomanables per a qualsevol tipus d’explotació? Quina mena de formació o coneixements són necessaris per a la seva correcta interpretació?

 

Cadascú les utilitzarà d’una manera diferent ja sigui propietari, gestor o tècnic. Potser si coneixen molt bé la finca, les dades que els aportem coincideixen més amb el que ja saben i la part més interessant és la d’assessorament per disminuir o augmentar el vigor i fer una collita més homogènia. Per altra banda, hi ha explotacions que tenen més parcel·les, a vegades en municipis diferents i, independentment de la mida que tinguin, és molt interessant tenir dades comparatives. Sigui com sigui, oferim diferents serveis i productes per adaptar-nos a totes les necessitats. Pel que fa a la formació, no és un fet determinant per als nostres clients, entenem que no tothom ha de saber de tot o tenir les eines i el temps necessaris. Agropixel s’encarrega de donar un ús senzill a aquestes eines complexes.

 

Quin creu que és el grau d’implantació d’aquestes tecnologies a Catalunya? Ens fa més competitius respecte a altres zones productores?

 

Més que parlar de Catalunya, hem de parlar de cultius i l’evolució del seu mercat. Pel que fa a la vinya, Codorniu i altres cellers fa temps que utilitzen aquest tipus d’eines, independentment de si fan cultiu tradicional, ecològic, biodinàmic... Es fa necessari tenir més informació perquè el raïm va destintat a fer un producte de molta qualitat, tal i com demana el mercat.

Pel que fa a la fruita, cada vegada hi ha més mercats, principalment estrangers, que demanen fruita de més qualitat. A Catalunya hi ha molt bon nivell en fructicultura, produïm molt bé i ara comencem a fixar-nos més en la qualitat. Crec que no es pot comparar per zones sinó més aviat per cultius o mercats i aquests evolucionen al seu ritme en cada cas.
 

Informació relacionada