ENTREVISTA | 20/05/2021  Ruralcat

Anna Julia  El sistema Blockchain ens permet transmetre i garantir al consumidor final, d’una forma transparent i fiable, l’origen ecològic i procedència dels nostres ous

L’empresa Origen Rural, SL – Ous Ecològics Montsoliu ha estat la guanyadora dels premis PITA en la modalitat d’Empresa agrària per la implementació d’un sistema de traçabilitat Blockchain per garantir l’origen ecològic dels ous. L’empresa va néixer l’any 2012 amb 300 gallines, i avui ja en sumen més de 30.000. El seu objectiu és fer arribar la producció ecològica, totalment sostenible i respectuosa envers el medi ambient, sense intermediaris, directament de les seves granges, i també el benestar de les seves gallines, criades en llibertat, i el compromís amb el medi ambient. Per oferir la màxima transparència als consumidors, han incorporat a l’envàs un codi QR que, gràcies a la tecnologia Blockchain, permet veure les gallines a temps real i comprovar la granja d’origen, i la data de posta dels seus lineals.

Anna Julia va fundar l’any 2012, juntament amb Bernat Farriol (gerent), l’empresa Origen Rural SL (Montsoliu). Als inicis, l’Anna es feia càrrec directament d’una de les nostres primeres granges (recollida d’ous, manteniment de les instal·lacions, maneig de les gallines…). A mesura que l’empresa va anar creixent en nombre de granges, va anar assolint noves responsabilitats, entre elles, la creació i posada en marxa de la sala de classificar i envasat d’ous, certificada pel CCPAE. Actualment és la principal responsable del departament de Qualitat i Producció de Montsoliu.

-Què us va impulsar a participar als premis PITA?

Ens vam presentar per donar a conèixer les millores tècniques que  Montsoliu havia incorporat als seus productes, amb l’objectiu de millorar la nostra qualitat i seguretat alimentària i també de transmetre transparència i fiabilitat al consumidor final.

-Com va néixer la idea del vostre projecte d’empresa?

Era l’any 2012, nosaltres en aquella època comercialitzàvem, entre d’altres productes, ous ecològics. Vam veure que la demanda anava en augment i vam decidir muntar la nostra primera granja de gallines ecològiques amb 300 aus. A partir d’aquí, la demanda va anar creixent i també el nombre de granges que posàvem en marxa. El nostre objectiu és fer arribar la nostra producció ecològica al client final.

“El nostre objectiu és fer arribar la nostra producció ecològica al client final”

-La vostra filosofia es basa en la recuperació de finques i granges tradicionals de les comarques gironines que estan en desaparició, per convertir-les en granges de producció d'ous ecològics. Aquesta transformació permet recuperar llocs de treball i potenciar, així, l'economia local. Com està funcionant?

Vivim en un entorn privilegiat, quant a natura i tradició ramadera. Malauradament, però, hi ha moltes granges que, per diferents motius, s’han vist obligades a tancar i nosaltres, en la mesura del possible, les adaptem per a la producció d’ous ecològics i les tornem a activar. És una filosofia que ens funciona molt bé.

“(...) hi ha moltes granges que, per diferents motius, s’han vist obligades a tancar i nosaltres, en la mesura del possible, les adaptem per a la producció d’ous ecològics i les tornem a activar”

-L’empresa es fonamenta en el benestar de les gallines, que són criades en llibertat i s’alimenten de pinso ecològic. Quins beneficis aporta per a les aus i el producte final?

Busquem el benestar dels nostres animals, en primer lloc, perquè creiem i sabem que podem produir un producte de qualitat, sense forçar la producció i respectant els cicles naturals. Això es transforma en animals sans que es transmet en els nostres productes.

-A les vostres granges utilitzeu la tecnologia Blockchain per a la traçabilitat dels ous, en què consisteix i quins avantatges us suposa?

El sistema Blockchain consisteix en el registre de les dades del procés de producció i envasat dels nostres ous ecològics, com el nom de la granja de procedència, imatges de la granja, el dia i hora de recollida dels ous, la data de consum preferent... Totes les dades que s’han registrat en el sistema informàtic no es poden modificar, ja que entren en una plataforma informàtica que fa la funció de notari digital. A continuació, generem un codi QR que quedarà imprès a l’ouera duran el procés d’envasat d’ous. Aquest codi QR és de fàcil lectura pel comprador, ja que, apropant la càmera del seu Smartphone* al codi, apareix tota la informació a la pantalla.

El sistema Blockchain ens permet transmetre i garantir al consumidor final, d’una forma transparent i fiable, l’origen ecològic i procedència dels nostres ous, i al mateix temps millorar en qualitat i seguretat alimentària.

“El sistema Blockchain ens permet transmetre i garantir al consumidor final, d’una forma transparent i fiable, l’origen ecològic i procedència dels nostres ous, i al mateix temps millorar en qualitat i seguretat alimentària”

-Quina producció teniu actualment?

Envasem i comercialitzem  més de 6.000.000 d’ous cada any.

-A qui van destinats els vostres ous?

Treballem amb diferents canals: grans superfícies, botigues de proximitat i canal Horeca.

-Quins nous reptes de futur us plantegeu?

Volem continuar, de forma sostinguda, amb el nostre creixement anual però sense baixar la qualitat i frescor dels nostres productes. Aquest any hem començat a gestionar la cria de les nostres gallines, des de que tenen un dia de vida, utilitzant sistemes de cria ecològica.

També col·laborem estretament amb els principals proveïdors de pinso del territori, que ens proporcionen pinsos adequats a les diferents necessitats dels nostres animals.