FORMACIÓ RURAL I AGRÍCOLA | 26/06/2010  RuralCat

Raoul Battle-Font  "El CIVAM trasllada a l'àmbit quotidià els reptes futurs per tal d'enfortir un món rural debilitat"

El Centre d'Iniciatives per Valorar l'Agricultura i el Medi Rural (CIVAM) de Gard és una organització ben organitzada i consolidada a França, amb més de 40 anys d'història. Raoul Battle-Font, el seu president, ha visitat Catalunya amb motiu d'unes jornades sobre emprenedoria i ocupació en el medi rural, organitzades per la Fundació Catalunya Europa i la Fundació del Món Rural. En aquesta entrevista amb RuralCat resumeix les seves experiències.

Raoul Battle-Font 06252010 cont.jpg

Raoul Battle-Font és el president del CIVAM de Gard.

 
El Centre d'Iniciatives per Valorar l'Agricultura i el Medi Rural (CIVAM) de GARD és una organització ben organitzada i consolidada a França, amb més de 40 anys d’història. Raoul Battle-Font, el seu president, ha visitat Catalunya amb motiu d'unes jornades sobre emprenedoria i ocupació en el medi rural, organitzades per la Fundació Catalunya Europa i la Fundació del Món Rural. En aquesta entrevista amb RuralCat resumeix les seves experiències.
 
Raoul Battle-Font sempre ha estat sensible a la protecció del medi ambient i a favor dels productes naturals. Després de rebre formació agrícola es va establir com a agricultor l'any 1976 en una petita granja de cabres. Amb els anys, la seva explotació va créixer fins a tenir una superfície de 22 hectàrees amb 40 cabres per fer formatge (Pélardon) i 8 hectàrees d'arbres fruiters (cirerers, ametllers i oliveres). És partidari d'utilitzar els circuits més curts per a la venda i, per això, ven directament els seus productes en associació amb d'altres productors.


Com i quan va néixer el Centre d'Iniciatives per Valorar l'Agricultura i el Medi Rural?

El CIVAM va néixer als anys 60 a nivell nacional com una agrupació de diferents entitats i amb l'objectiu de promoure la formació del medi rural i agrícola. Amb el temps, els objectius de la Federació s'han ampliat, per promoure l'agricultura i ramaderia de qualitat, el comerç de proximitat, el desenvolupament territorial i la promoció de les energies alternatives.

 
Tot sorgeix de l'àmbit educatiu. La disposició dels professors agrícoles va permetre formar els fills i les filles dels agricultors més enllà del període l'escolaritat obligatòria, que acabava als 14 anys. La majoria d’ells eren militants dels moviments d'educació popular i van contribuir, juntament amb els seus antics alumnes, a la creació del CIVAM. Als anys 70, l'aparició de lleis sobre la formació professional agrícola va transformar aquest moviment, i molts professors es van incorporar al sistema d'educació nacional.
 
A principis dels 80 van sorgir tot un seguit de noves iniciatives quant a desenvolupament agrícola: una agricultura durable i solidaria, activitats de diversificació, etc. El CIVAM va trobar aquí el seu lloc i va aconseguir mantenir la formació com a mitjà privilegiat per acompanyar les noves iniciatives.
 

Quins són els principals valors d'aquests centres? Quants grups en formen part?

 
Els valors dels CIVAM són la sostenibilitat, una agricultura que preservi el medi ambient, el respecte cap a la terra i els diferents territoris, els aliments de qualitat i l'estalvi d'energia, entre d'altres. S'ha de viure el medi rural de forma responsable mantenint l'economia, la productivitat, innovació, solidaritat i cal estar atent a tot allò que tingui a veure amb la seguretat alimentària.
 
La xarxa agrupa 15 regions, 170 grups i 40.000 voluntaris. Són els grups i les regions qui escullen el consell d'administració i proporcionen la línia directiva de l'associació.

 

Quin tipus d'accions es duen a terme al CIVAM de Gard?

 
Entre d'altres, al CIVAM de Gard promovem el menjar biològic i l'agricultura biològica, portem a terme activitats i cursos per a les dones, cursos de pluriformació agrícola y rural, organitzem estades educatives a les explotacions, apostem per les energies renovables, lluitem contra els pesticides, etc. El CIVAM trasllada a l'àmbit quotidià els reptes futurs per tal d'enfortir un món rural debilitat; cal aprofitar totes les oportunitats per implementar els nostres coneixements de forma dinàmica.
 

Què són el CIVAM Apícola i el CIVAM Bio?

 
El CIVAM Bio du Gard es va crear al 1986 per iniciativa d’uns productors biològics que havien participat en una trobada a Sommières. En aquell temps no existia cap organització professional en aquest sector de l'agricultura. Avui, el CIVAM Bio du Gard compte aproximadament 150 inscrits i genera més de 400 activitats cada any.
 
Entre les seves funcions destaquen la difusió puntal o continua d’informació amb les mitjans de comunicació propis o aliens, la formació constant, el suport tècnic als productors, la representació dels seus interessos davant els poders públics i privats o el reforç comercial i de la dinàmica de proximitat.
 
El CIVAM Apícola fou creat al 1984 i un dels seus objectius més importants és la formació dels apicultors amb cursets específics d'iniciació a l'apicultura, de degustació de les mels, de producció de gelea reial, etc. També ha organitzat les festes de la mel des de 1991. Així aconsegueix altres dels seus objectius com la popularització de l'apicultura i a la promoció dels productes del rusc.
 

L'associació pretén anar més enllà (...) Vol conscienciar a un públic ampli dels valors vinculats al món rural mitjançat el coneixement i la comprensió del medi natural i els seus ritmes, el treball del pagès, els productes de la terra, la interacció entre l'home, el paisatge i els animals.


Uns altres centres del CIVAM són el Racines Gard Lozère i el del Vidourle. Què fa exactament cadascun?

 
El primer és una xarxa d'agricultors i professionals del sector rural que desitgen compartir i comunicar la seva passió i experiència en l’ofici, mitjançant un programa de vistes i estades per a nens, adolescents i adults. El descobriment del medi ambient, de l'agricultura, de l'alimentació i del desenvolupament respectuós amb el territori es transmès a través de pràctiques ecològiques.
 
L'associació pretén anar més enllà de les simples vistes de mig dia o una jornada, i dels tallers i camps de treball. Vol conscienciar a un públic ampli dels valors vinculats al món rural mitjançat el coneixement i la comprensió del medi natural i els seus ritmes, el treball del pagès, els productes de la terra, la interacció entre l'home, el paisatge i els animals.

El CIVAM del Vidourle, es més recent. Es va crear a l’any 2000 per tal que els excursionistes que no tenien la possibilitat, a títol individual, d'adherir-se a la FD CIVAM del Gard, es poguessin vincular a les seves activitats. Aquí van trobar una marc d’intercanvi d’informacions tècniques, consells, experiències i accions comunes, entre excursionistes i altres persones del medi rural.