ENTREVISTA | 25/11/2015  RuralCat

Òscar Jové Farreres  "Comença a haver-hi molts agricultors que diuen quant nitrogen volen a la seva parcel·la i el conductímetre esdevé una bona eina"

En aquesta entrevista l'Òscar Jové, propietari d'una empresa de serveis agrícoles i d'una explotació ramadera de porcí d'engreix a Alpicat (Lleida), ens explica la seva experiència millorant una cisterna per a la fertilització amb la instal·lació d'un conductímetre, un cabalímetre i un sistema d'aplicació de mànegues.

Òscar Jové Farreres és ramader i empresari agrícola

Òscar Jové Farreres és ramader i empresari agrícola

L’Òscar Jové Farreres és un jove emprenedor i inquiet. Ha creat la seva pròpia empresa de serveis agrícoles que, entre d’altres, ofereix fertilització orgànica amb purí. Aquesta activitat la compagina amb la de granger en la seva explotació ramadera de porcí d’engreix a Alpicat (Lleida).


Com has modificat la cisterna i quines millores has aconseguit?

Primer de tot, quan vaig decidir que el volum de la cisterna seria de 22 metres cúbics, vaig creure important disminuir la compactació que podria suposar aquest pes al sòl. Per aquest motiu, vaig demanar posar unes rodes amples i de major diàmetre.

També em preocupava no poder dir als agricultors la quantitat de nitrogen que aplicava a les seves parcel·les. L’única informació que els hi podia donar eren els metres cúbics i la procedència d’aquell purí (engreix, mares, etc.). Per això, tan aviat com vaig saber que hi havia un sistema per conèixer el contingut de nitrogen, vaig incorporar el conductímetre.

De més a més, vaig afegir una bomba perquè fos una cisterna sense pressió. D’aquesta manera puc carregar sempre el 100% del dipòsit i aplicar el purí amb un cabal constant.

D’altra banda m’interessava disminuir les olors i millorar la uniformitat en l’aplicació i vaig instal·lar un sistema de tubs penjants.

Ara acabo d’adquirir un cabalímetre i un software que em permetran aplicar la dosi exacta de nitrogen programada.

 

Quins avantatges té l’ús del conductímetre?

Gràcies al conductímetre puc dosificar millor el purí segons les necessitats del cultiu. L’aparell està instal·lat a la cisterna de manera que conec la concentració de nitrogen de l’adob des de la mateixa cabina del tractor. Com que l’amplada de treball i el cabal sempre són constants, només variant la velocitat puc dosificar segons les necessitats del cultiu.

 

Com afecta a l’hora de fertilitzar l’ús d’aquestes eines?

En el meu cas, l’ús d’aquestes eines em permet tenir més informació per poder realitzar un millor servei als meus clients. Tanmateix, encara hi ha molts agricultors que si el purí no és espès i el sòl no queda ennegrit després de l’aplicació, no es creuen que la dosi sigui correcta. Per sort, l’aparell ha ajudat a canviar el parer d’alguns d’aquests agricultors.

D’altra banda, el cabalímetre em permetrà aplicar la dosi programada (kg de nitrogen/hectàrea) ja que el sistema regula el cabal de sortida segons la velocitat d’avanç del tractor i de la riquesa del purí. Podré ser més precís en la dosificació, fins i tot quan les dosis siguin baixes.

 

“en els darrers cinc anys he observat una gran millora en la riquesa dels purins; ara són molt més concentrats. Es nota la millora en la gestió d’aigua a les granges”

 

Hi ha demanada de conèixer el contingut de nitrogen, fòsfor i potassi dels purins per part dels agricultors?

Sí, avui dia ja comença a haver-hi molts agricultors que et diuen quina quantitat de nitrogen volen que s’apliqui a la seva parcel·la i el conductímetre esdevé una bona eina per fer-ho. Tot i així, la demanda d’ús d’aquestes eines és més gran per part dels agricultors que dels ramaders.

 

Es troben diferències amb la riquesa dels purins?

Sí, sobretot entre el purí de truja i el d’engreix ja que els de truja són menys rics en nitrogen.
D’altra banda, en els darrers cinc anys he observat una gran millora en la riquesa dels purins; ara són molt més concentrats. Es nota la millora en la gestió d’aigua a les granges.

 

"Gràcies a l’ús de tubs penjants [...] he aconseguit fer les aplicacions més uniformes sense incrementar el temps”

 

Què comporta l’ús de tubs penjants en l’aplicació de purins?

Gràcies a l’ús de tubs penjants he reduït els problemes d’olors i això em permet fertilitzar amb purí parcel·les relativament pròximes a nuclis urbans sense provocar molèsties.

També he aconseguit fer les aplicacions més uniformes sense incrementar el temps. El sistema de tubs penjants que tinc instal·lat a la cisterna es pot regular a una amplada de treball de 9 o 12 metres. Així puc adaptar-me millor a les parcel·les de reg amb aspersors situats cada 18 metres i amb dos passades amb una amplada de 9 metres fertilitzo tota una línia. Amb aquest sistema no faig solapaments perquè aplico la mateixa dosi a tota l’amplada.

Aquest any, una de les ajudes agroambientals del PDR és l’aplicació de purins amb tubs penjants i espero que això incrementi la demanda dels meus serveis.

 

S’observa una disminució d’olors amb l’ús dels tubs penjants?

Sí, i és una gran millora respecte al sistema tradicional “de vano”. Els tubs penjants deixen el purí al terra i al no airejar-se, l’olor disminueix considerablement. També es produeixen menys pèrdues per volatilització de nitrogen, millorant així el valor fertilitzant del producte aplicat.

 

“Els tubs penjants deixen el purí al terra i al no airejar-se, l’olor disminueix considerablement. També es produeixen menys pèrdues per volatilització de nitrogen, millorant així el valor fertilitzant del producte aplicat”

 

Tens prevista alguna altra millora?

Sí, i també té relació amb les olors. La meva intenció és incorporar un enterrador al darrera de la cisterna per poder aplicar el purí a petites parcel·les pròximes a nuclis urbans.

Però de millores se’n poden fer moltes! És important saber quines són les novetats del sector i per aquest motiu m’he proposat visitar una fira europea cada any. Enguany, tot i que és molt just, toca AgriTechnica, a Hannover, Alemanya.