FT nº42: Mesures per a disminuir continguts elevats de fòsfor disponible als sòls agrícoles

FT nº41: Fertilització de cobertora en cereal d’hivern: beneficis i danys

FT nº18: Maneig de la palla del cereal d'hivern

FT nº17: Nitrogen en les dejeccions ramaderes

FT nº72: Aplicar les dejeccions ramaderes buscant la màxima rendibilitat i eficiència

FT nº15: L’aplicació de purí porcí a l’alfals

FT nº14: Característiques i comportament del fem de conill com a fertilitzant

FT nº11: Maneig de les restes de la collita de panís

FT nº1: Fertilització nitrogenada de cultius hortícoles

FT nº12: Nitrificació-desnitrificació

FT nº10: Digestors rurals

Fitxa tècnica num. 10
  octubre 2013 | NUM. 10

FT nº9: Plantes de biogàs

  octubre 2013 | NUM. 09

FT nº7: Compostatge

Fitxa tècnica num. 07
  setembre 2013 | NUM. 07

FT nº6: Separador sòlid-líquid

Fitxa tècnica num. 06
  setembre 2013 | NUM. 06

FT nº4: Principals sistemes de gestió i tractament de les dejeccions ramaderes

FT nº44: Bon ús del conductímetre. Aspectes clau per a un correcte funcionament

FT nº43: El conductímetre: com elaborar la teva pròpia recta d'estimació de nutrients

FT nº16: El conductímetre: eina per a conèixer els nutrients del purí

FT nº36: Protocol de mostreig de sòls per a la fertilització

FT nº8: Protocol per al mostreig foliar

FT nº5: Protocol per al mostreig de dejeccions ramaderes

L’Agenda Rural de Catalunya obre la fase de participació amb tallers temàtics del 18 de juny al 2 de juliol

Bioeconomia més jornades

OV Bioeconomia titol agenda

Iniciatives subtitol

En aquest apartat trobareu un recull d’iniciatives, recents o vigents, relacionades amb el desenvolupament de la bioeconomia a Catalunya amb els corresponents enllaços per a poder consultar-ne més informació.

L'espai forestal a Ponent: riscs i propostes d'aprofitament

Impuls de la bioenergia al sector industrial de les terres de l’Ebre

Control d’emissions en granja per reduir l’impacte ambiental i millorar el benestar animal. Projecte Life Mega

Jornades tècniques en línia del 21 al 27 de juny

Es convoca el Mediterranean Sustainability Award 2021 que premia els models de negocis sostenibles en el Mediterrani

La pedra seca: revaloració del seu ús

Conservació a llarg termini de prats de dall a l’Albera

Opcions de tractament de les dejeccions ramaderes

Producció de fruits vermells

Properament

Bioeconomia que es 2 par. titol

Bioeconomia que es segon paragraf text

Tota aquella relacionada amb l’abast de l’Estratègia de la Bioeconomia 2030, és a dir, amb aquells àmbits i activitats de la bioeconomia que es troben menys desenvolupats i que, per tant, necessiten més suport institucional a través de la implementació de mesures i accions específiques que facilitin el seu impuls i consolidació a mitjà i llarg termini.

Taller temàtic Agenda Rural – Innovació i dinamització econòmica i social

Taller temàtic Agenda Rural – Sistema agroalimentari

Taller temàtic Agenda Rural – Sistema forestal

Taller temàtic Agenda Rural – Territori connectat