Fitxes tècniques
FT nº33: Blat hivern - RGT SOMONTANO

  setembre 2021 | NUM. 33

FT nº32: Blat hivern - PORTICCIO

  setembre 2021 | NUM. 32

FT nº31: Blat hivern - PIBRAC

  setembre 2021 | NUM. 31

FT nº30: Blat hivern - NOGAL

  setembre 2021 | NUM. 30

FT nº29: Blat hivern - NEMO

  setembre 2021 | NUM. 29

FT nº28: Blat hivern - MARCOPOLO

  setembre 2021 | NUM. 28

FT nº27: Blat hivern - IPPON

  setembre 2021 | NUM. 27

FT nº26: Blat hivern - FILON

  setembre 2021 | NUM. 26

FT nº25: Blat hivern - CHAMBO

  setembre 2021 | NUM. 25

FT nº24: Blat hivern - CAMARGO

  setembre 2021 | NUM. 24

FT nº23: Blat hivern - BASILIO

  setembre 2021 | NUM. 23

FT nº22: Blat primavera - VALBONA

  setembre 2021 | NUM. 22

FT nº21: Blat primavera - RGT TOCAYO

  setembre 2021 | NUM. 21

FT nº20: Blat primavera - RGT PISTOLO

  setembre 2021 | NUM. 20

FT nº19: Blat primavera - RGT MIKELINO

  setembre 2021 | NUM. 19

FT nº18: Blat primavera - NOGAL

  setembre 2021 | NUM. 18

FT nº17: Blat primavera - LG ANTIQUE

  setembre 2021 | NUM. 17

FT nº16: Blat primavera - LG ACORAZADO

  setembre 2021 | NUM. 16

FT nº15: Blat primavera - ARTUR NICK

  setembre 2021 | NUM. 15

FT nº14: Blat primavera - RGT MACARENOFT nº14: Blat primavera - RGT MACARENO

  setembre 2021 | NUM. 14

Altres fitxes tècniques