Documentació tècnica

CercarSectors

Agricultura

Arròs
Cereals d'estiu
Cereals d'hivern
Citricultura
Farratges͵ proteaginoses͵ oleaginoses i altres cultius
Fruita dolça
Fruita seca
Horticultura
Olivicultura
Vitivinicultura
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris
Producció integrada i altres models de producció
Varietats tradicionals

Ramaderia

Apicultura
Avicultura
Cunicultura
Equí i activitats eqüestres
Oví i cabrum
Porcí
Boví de carn
Boví de llet
Alimentació͵ sanitat i benestar animal
Helicicultura
Races autòctones

Indústries transformadores i alimentació

Indústries agroalimentàries
Qualitat i comercialització
Traçabilitat i seguretat alimentària

Energia͵ reg i medi ambient

Reg
Estalvi energètic i energies alternatives
Bioeconomia͵ medi ambient i canvi climàtic

Forestal͵ medi rural i marítim

Desenvolupament rural i agroturisme
Pesca͵ aqüicultura i altres sectors de l’Economia Blava
Ornamentals͵ jardineria i paisatgisme
Forestal
Plantes aromàtiques͵ medicinals i condimentàries
Micologia i tubericultura
Medi natural i biodiversitat

Gestió de l'empresa agrària i de la producció

Producció agrària ecològica
Maquinària i seguretat en el treball
Gestió del sòl i fertilització
Gestió empresarial͵ assessorament i noves tecnologies

Edició 2024

Bioeconomia͵ medi ambient i canvi climàtic
Ponències
Com millorar la captació i la retenció d’aigua al sòl per augmentar la resiliència en climes àrids
- Josep Ramón Sainz de la Maza
Selecció d'espècies i varietats per cultius extensius en situació de sequera
- Joan Serra


Cereals d'hivern
Ponències
L'agricultura de precisió i digital a Catalunya
- Àlex Escolà
Resultats de l’enquesta
- Jordi Llorens
Digitalització del sector porcí
- Lluís Miquel Plà i Pol Llagostera
Com pot contribuir la formació a la digitalització del sector? El rol de l’Escola Agrària de Noves Tecnologies i Horticultura de Cabrils
- Berta Català


Fruita dolça
Ponències
L'agricultura de precisió i digital a Catalunya
- Àlex Escolà
Resultats de l’enquesta
- Jordi Llorens
Digitalització del sector porcí
- Lluís Miquel Plà i Pol Llagostera
Com pot contribuir la formació a la digitalització del sector? El rol de l’Escola Agrària de Noves Tecnologies i Horticultura de Cabrils
- Berta Català


Gestió empresarial͵ assessorament i noves tecnologies
Ponències
L'agricultura de precisió i digital a Catalunya
- Àlex Escolà
Resultats de l’enquesta
- Jordi Llorens
Digitalització del sector porcí
- Lluís Miquel Plà i Pol Llagostera
Com pot contribuir la formació a la digitalització del sector? El rol de l’Escola Agrària de Noves Tecnologies i Horticultura de Cabrils
- Berta Català


Horticultura
Ponències
L'agricultura de precisió i digital a Catalunya
- Àlex Escolà
Resultats de l’enquesta
- Jordi Llorens
Digitalització del sector porcí
- Lluís Miquel Plà i Pol Llagostera
Com pot contribuir la formació a la digitalització del sector? El rol de l’Escola Agrària de Noves Tecnologies i Horticultura de Cabrils
- Berta Català