Cercar

Agricultura

Arròs
Cereals d'estiu
Cereals d'hivern
Citricultura
Farratges, proteaginoses i oleaginoses
Fruita dolça
Fruita seca
Horticultura
Olivicultura
Vitivinicultura
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris
Producció integrada
Varietats tradicionals

Ramaderia

Apicultura
Avicultura
Cunicultura
Equí i activitats eqüestres
Oví i cabrum
Porcí
Boví de carn
Boví de llet
Alimentació, sanitat i benestar animal
Helicicultura
Races autòctones

Indústries transformadores i alimentació

Indústries agroalimentàries
Qualitat i comercialització
Traçabilitat i seguretat alimentària

Energia, reg i medi ambient

Reg
Estalvi energètic i energies alternatives
Bioeconomia, medi ambient i canvi climatic

Forestal, pesquer i medi rural

Agroturisme i desenvolupament rural
Pesca i aqüicultura
Ornamentals, jardineria i paisatgisme
Forestal
Plantes aromàtiques, medicinals i condimentàries
Micologia i tubericultura
Medi natural i biodiversitat

Gestió de l'empresa agrària i de la producció

Producció agrària ecològica
Maquinària i seguretat en el treball
Gestió del sòl i fertilització
Gestió empresarial i assessorament
Campus empresarial: planificació
Campus empresarial: administració
Campus empresarial: comercialització
Campus empresarial: persones
Campus empresarial: normes


Cultiu de plantes aromàtiques i medicinals (PAM).

AMPOSTA / EA AMPOSTA
01/06/2021 - 12/07/2021

Regulació pràctica de maquinària de tractaments fitosanitaris

LES BORGES BLANQUES / EA BORGES BLANQUES
03/06/2021 - 15/07/2021

Aplicacions Medicinals de les Plantes del Nostre Entorn

AMPOSTA / EA AMPOSTA
04/06/2021 - 30/07/2021

Innovacions tecnològiques en el cultiu de l'olivera

LES BORGES BLANQUES / EA BORGES BLANQUES
07/06/2021 - 14/07/2021

Cromatografies del sòl

TALARN / EA PALLARS
07/06/2021 - 18/06/2021