Cercar

Agricultura

Arròs
Cereals d'estiu
Cereals d'hivern
Citricultura
Farratges, proteaginoses i oleaginoses
Fruita dolça
Fruita seca
Horticultura
Olivicultura
Vitivinicultura
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris
Producció integrada
Varietats tradicionals

Ramaderia

Apicultura
Avicultura
Cunicultura
Equí i activitats eqüestres
Oví i cabrum
Porcí
Boví de carn
Boví de llet
Alimentació, sanitat i benestar animal
Helicicultura
Races autòctones

Indústries transformadores i alimentació

Indústries agroalimentàries
Qualitat i comercialització
Traçabilitat i seguretat alimentària

Energia, reg i medi ambient

Reg
Estalvi energètic i energies alternatives
Bioeconomia, medi ambient i canvi climatic

Forestal, pesquer i medi rural

Agroturisme i desenvolupament rural
Pesca i aqüicultura
Ornamentals, jardineria i paisatgisme
Forestal
Plantes aromàtiques, medicinals i condimentàries
Micologia i tubericultura
Medi natural i biodiversitat

Gestió de l'empresa agrària i de la producció

Producció agrària ecològica
Maquinària i seguretat en el treball
Gestió del sòl i fertilització
Gestió empresarial i assessorament
Campus empresarial: planificació
Campus empresarial: administració
Campus empresarial: comercialització
Campus empresarial: persones
Campus empresarial: normes


Els ocells al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

BOÍ / EA PALLARS
12/06/2021 - 13/06/2021

Estimació pericial i gestió per a propietaris forestals

OLIUS / EA SOLSONÈS (OLIUS)
12/06/2021 - 19/06/2021

Arboricultura i treballs en alçada

BELLESTAR / EA PIRINEU (BELLESTAR)
14/06/2021 - 17/07/2021

Bàsic d'aplicador de fertilitzants

GANDESA / EA GANDESA
14/06/2021 - 23/06/2021

Maneig i manteniment del tractor i màquines motrius

AMPOSTA / EA AMPOSTA
14/06/2021 - 13/07/2021