Cercar

Agricultura

Arròs
Cereals d'estiu
Cereals d'hivern
Citricultura
Farratges, proteaginoses i oleaginoses
Fruita dolça
Fruita seca
Horticultura
Olivicultura
Vitivinicultura
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris
Producció integrada
Varietats tradicionals

Ramaderia

Apicultura
Avicultura
Cunicultura
Equí i activitats eqüestres
Oví i cabrum
Porcí
Boví de carn
Boví de llet
Alimentació, sanitat i benestar animal
Helicicultura
Races autòctones

Indústries transformadores i alimentació

Indústries agroalimentàries
Qualitat i comercialització
Traçabilitat i seguretat alimentària

Energia reg i medi ambient

Reg
Estalvi energètic i energies alternatives
Medi ambient i canvi climatic

Forestal, pesquer i medi rural

Agroturisme i desenvolupament rural
Pesca i aqüicultura
Ornamentals, jardineria i paisatgisme
Forestal
Plantes aromàtiques, medicinals i condimentàries
Micologia i tubericultura
Medi natural i biodiversitat

Gestió de l'empresa agrària i de la producció

Producció agrària ecològica
Maquinària i seguretat en el treball
Gestió del sòl i fertilització
Gestió empresarial i assessorament
Campus empresarial: planificació
Campus empresarial: administració
Campus empresarial: comercialització
Campus empresarial: persones
Campus empresarial: normes


Manipulador i aplicador de productes biocides d'ús ramader

ALCARRÀS / EA ALFARRÀS
02/03/2021 - 31/03/2021

Maneig i manteniment avançat d'equips d'aplicació de fitosanitaris

LES BORGES BLANQUES / EA BORGES BLANQUES
05/03/2021 - 27/05/2021

Manteniment d'instal·lacions agràries

AMPOSTA / EA AMPOSTA
05/03/2021 - 16/03/2021

Iniciació a la permacultura

AMPOSTA / EA AMPOSTA
05/03/2021 - 10/06/2021

Agroecologia

SALT / EA MANRESA
05/03/2021 - 14/04/2021