Cercar

Agricultura

Arròs
Cereals d'estiu
Cereals d'hivern
Citricultura
Farratges, proteaginoses i oleaginoses
Fruita dolça
Fruita seca
Horticultura
Olivicultura
Vitivinicultura
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris
Producció integrada
Varietats tradicionals

Ramaderia

Apicultura
Avicultura
Cunicultura
Equí i activitats eqüestres
Oví i cabrum
Porcí
Boví de carn
Boví de llet
Alimentació, sanitat i benestar animal
Helicicultura
Races autòctones

Indústries transformadores i alimentació

Indústries agroalimentàries
Qualitat i comercialització
Traçabilitat i seguretat alimentària

Energia reg i medi ambient

Reg
Estalvi energètic i energies alternatives
Medi ambient i canvi climatic

Forestal, pesquer i medi rural

Agroturisme i desenvolupament rural
Pesca i aqüicultura
Ornamentals, jardineria i paisatgisme
Forestal
Plantes aromàtiques, medicinals i condimentàries
Micologia i tubericultura
Medi natural i biodiversitat

Gestió de l'empresa agrària i de la producció

Producció agrària ecològica
Maquinària i seguretat en el treball
Gestió del sòl i fertilització
Gestió empresarial i assessorament
Campus empresarial: planificació
Campus empresarial: administració
Campus empresarial: comercialització
Campus empresarial: persones
Campus empresarial: normes


Primers auxilis forestals

STA. COLOMA DE FARNERS / EAF SANTA COLOMA DE FARNERS
04/05/2021 - 05/05/2021

Maneig i manteniment avançat d'equips de fertilització

LES BORGES BLANQUES / EA BORGES BLANQUES
04/05/2021 - 29/06/2021

Model Agrari feminista

MANRESA / EA MANRESA
04/05/2021 - 01/06/2021

Tracció animal en horta

MANRESA / EA MANRESA
06/05/2021 - 14/05/2021

Etnobotànica aplicada: Aprofitament integral de la vegetació del territori

TÀRREGA / EA TÀRREGA
07/05/2021 - 28/05/2021

Iniciatives d’emprenedoria en producció agroecològica i transformació agroalimentària.

OLIUS / EA SOLSONÈS (OLIUS)
07/05/2021 - 11/06/2021