Cercador de cursos de formació presencials i semipresencials

Cercar

Agricultura

Arròs
Cereals d'estiu
Cereals d'hivern
Citricultura
Farratges, proteaginoses i oleaginoses
Fruita dolça
Fruita seca
Horticultura
Olivicultura
Vitivinicultura
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris
Producció integrada
Varietats tradicionals

Ramaderia

Apicultura
Avicultura
Cunicultura
Equí i activitats eqüestres
Oví i cabrum
Porcí
Boví de carn
Boví de llet
Alimentació, sanitat i benestar animal
Helicicultura
Races autòctones

Indústries transformadores i alimentació

Indústries agroalimentàries
Qualitat i comercialització
Traçabilitat i seguretat alimentària

Energia, reg i medi ambient

Reg
Estalvi energètic i energies alternatives
Bioeconomia, medi ambient i canvi climatic

Forestal, pesquer i medi rural

Agroturisme i desenvolupament rural
Pesca i aqüicultura
Ornamentals, jardineria i paisatgisme
Forestal
Plantes aromàtiques, medicinals i condimentàries
Micologia i tubericultura
Medi natural i biodiversitat

Gestió de l'empresa agrària i de la producció

Producció agrària ecològica
Maquinària i seguretat en el treball
Gestió del sòl i fertilització
Gestió empresarial i assessorament
Campus empresarial: planificació
Campus empresarial: administració
Campus empresarial: comercialització
Campus empresarial: persones
Campus empresarial: normes


Producció ecològica de L'arròs

AMPOSTA / EA AMPOSTA
02/11/2024 - 20/11/2024

Cultiu de L'ametller al Baix-Ebre / Montsià.

AMPOSTA / EA AMPOSTA
02/11/2024 - 20/11/2024

Bàsic de seguretat i prevenció de riscos laborals

AMPOSTA / EA AMPOSTA
02/11/2024 - 20/12/2024

Gestió ambiental i de lluita contra el canvi climàtic en granges porcines

ALCARRÀS/ALFARRÀS / EA ALFARRÀS
02/11/2024 - 29/11/2024

Gestió ambiental i de lluita contra el canvi climàtic en granges bovines

ALCARRÀS/ALFARRÀS / EA ALFARRÀS
02/11/2024 - 29/11/2024

Producció agrària ecològica. Ampliació tecnològica

ALFARRÀS / EA ALFARRÀS
03/11/2024 - 01/12/2024