Cercar

Agricultura

Arròs
Cereals d'estiu
Cereals d'hivern
Citricultura
Farratges, proteaginoses i oleaginoses
Fruita dolça
Fruita seca
Horticultura
Olivicultura
Vitivinicultura
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris
Producció integrada
Varietats tradicionals

Ramaderia

Apicultura
Avicultura
Cunicultura
Equí i activitats eqüestres
Oví i cabrum
Porcí
Boví de carn
Boví de llet
Alimentació, sanitat i benestar animal
Helicicultura
Races autòctones

Indústries transformadores i alimentació

Indústries agroalimentàries
Qualitat i comercialització
Traçabilitat i seguretat alimentària

Energia, reg i medi ambient

Reg
Estalvi energètic i energies alternatives
Bioeconomia, medi ambient i canvi climatic

Forestal, pesquer i medi rural

Agroturisme i desenvolupament rural
Pesca i aqüicultura
Ornamentals, jardineria i paisatgisme
Forestal
Plantes aromàtiques, medicinals i condimentàries
Micologia i tubericultura
Medi natural i biodiversitat

Gestió de l'empresa agrària i de la producció

Producció agrària ecològica
Maquinària i seguretat en el treball
Gestió del sòl i fertilització
Gestió empresarial i assessorament
Campus empresarial: planificació
Campus empresarial: administració
Campus empresarial: comercialització
Campus empresarial: persones
Campus empresarial: normes


Producció agrícola extensiva

TÀRREGA / EA TÀRREGA
15/09/2021 - 24/11/2021

Disseny i tècniques d'aprofitament d'aigua de pluja: Key line, basses i rases d'infiltració

AMPOSTA / EA AMPOSTA
16/09/2021 - 22/10/2021

Biofertilitat. Agricultura regenerativa. Nivell Bàsic

AMPOSTA / EA AMPOSTA
16/09/2021 - 31/12/2021

Biofertilitat. Agricultura regenerativa. Nivell Avançat

AMPOSTA / EA AMPOSTA
16/09/2021 - 31/12/2021

Taller de neteja i desinfecció de superfícies alimentàries

CONSTANTI / EA MAS BOVÉ (CONSTANTÍ)
20/09/2021 - 22/09/2021

Continguts avançats escola de pastors: Comercialització i gestió de l'empresa agrària

SORT / EA PALLARS
20/09/2021 - 01/10/2021