Cercar

Agricultura

Arròs
Cereals d'estiu
Cereals d'hivern
Citricultura
Farratges, proteaginoses i oleaginoses
Fruita dolça
Fruita seca
Horticultura
Olivicultura
Vitivinicultura
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris
Producció integrada
Varietats tradicionals

Ramaderia

Apicultura
Avicultura
Cunicultura
Equí i activitats eqüestres
Oví i cabrum
Porcí
Boví de carn
Boví de llet
Alimentació, sanitat i benestar animal
Helicicultura
Races autòctones

Indústries transformadores i alimentació

Indústries agroalimentàries
Qualitat i comercialització
Traçabilitat i seguretat alimentària

Energia reg i medi ambient

Reg
Estalvi energètic i energies alternatives
Medi ambient i canvi climatic

Forestal, pesquer i medi rural

Agroturisme i desenvolupament rural
Pesca i aqüicultura
Ornamentals, jardineria i paisatgisme
Forestal
Plantes aromàtiques, medicinals i condimentàries
Micologia i tubericultura
Medi natural i biodiversitat

Gestió de l'empresa agrària i de la producció

Producció agrària ecològica
Maquinària i seguretat en el treball
Gestió del sòl i fertilització
Gestió empresarial i assessorament
Campus empresarial: planificació
Campus empresarial: administració
Campus empresarial: comercialització
Campus empresarial: persones
Campus empresarial: normes


Construcció de pedra seca

MANRESA / EA MANRESA
06/04/2021 - 18/05/2021

GTR boví. Canvi de la gestió ramadera en Boví (del SIR ramader al GTR)

OLIUS / EA SOLSONÈS (OLIUS)
06/04/2021 - 13/04/2021

Habilitats directives en la gestió de l'empresa

OLIUS / EA SOLSONÈS (OLIUS)
07/04/2021 - 28/04/2021

QGIS per a la gestió del parcel·lari agrícola/forestal i ús en dispositius mòbils.

FAD
08/04/2021 - 20/04/2021

Producció d’ous ecològics

MANRESA / EA MANRESA
08/04/2021 - 03/06/2021

Turisme de proximitat, noves oportunitats

OLIUS / EA SOLSONÈS (OLIUS)
08/04/2021 - 13/05/2021