CercarNivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris

GANDESA / EA GANDESA
09/11/2020 - 12/12/2020

Higiene i bioseguretat en avicultura

CONSTANTÍ / EA MAS BOVÉ (CONSTANTÍ)
10/11/2020 - 24/11/2020

Diagnosis de sòls: Mètode Hérody

MANRESA / EA MANRESA
10/11/2020 - 13/11/2020

Ferrament ortopèdic en equins

BELLESTAR / EA PIRINEU (BELLESTAR)
12/11/2020 - 14/11/2020

Curs avançat de producció agrària ecològica

ALFARRÀS / EA ALFARRÀS
12/11/2020 - 10/12/2020

Manteniment D'instal·lacions agràries

TALARN / EA PALLARS
16/11/2020 - 27/11/2020