Cercador de cursos de formació presencials i semipresencials

Cercar

Agricultura

Arròs
Cereals d'estiu
Cereals d'hivern
Citricultura
Farratges, proteaginoses i oleaginoses
Fruita dolça
Fruita seca
Horticultura
Olivicultura
Vitivinicultura
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris
Producció integrada
Varietats tradicionals

Ramaderia

Apicultura
Avicultura
Cunicultura
Equí i activitats eqüestres
Oví i cabrum
Porcí
Boví de carn
Boví de llet
Alimentació, sanitat i benestar animal
Helicicultura
Races autòctones

Indústries transformadores i alimentació

Indústries agroalimentàries
Qualitat i comercialització
Traçabilitat i seguretat alimentària

Energia, reg i medi ambient

Reg
Estalvi energètic i energies alternatives
Bioeconomia, medi ambient i canvi climatic

Forestal, pesquer i medi rural

Agroturisme i desenvolupament rural
Pesca i aqüicultura
Ornamentals, jardineria i paisatgisme
Forestal
Plantes aromàtiques, medicinals i condimentàries
Micologia i tubericultura
Medi natural i biodiversitat

Gestió de l'empresa agrària i de la producció

Producció agrària ecològica
Maquinària i seguretat en el treball
Gestió del sòl i fertilització
Gestió empresarial i assessorament
Campus empresarial: planificació
Campus empresarial: administració
Campus empresarial: comercialització
Campus empresarial: persones
Campus empresarial: normes


Manipulador i aplicador de productes biocides d'ús ramader.Mòdul específic

TÀRREGA / EA TÀRREGA
17/09/2024 - 24/09/2024

Bàsic de Benestar animal

VIC / EA MANRESA
18/09/2024 - 02/10/2024

Avaluació de propietats organolèptiques de formatges

MOTFERRER I CASTELLBÓ / EA PIRINEU (BELLESTAR)
18/09/2024 - 19/09/2024

Aprofitament i cultura de la castanya

SANTA COLOMA DE FARNERS / EAF SANTA COLOMA DE FARNERS
18/09/2024 - 09/10/2024

Sanitat i hiegiene de carn silvestre de caça

TÀRREGA / EA TÀRREGA
19/09/2024 - 20/09/2024

Nivell Bàsic de manipulador i aplicador de fitosanitaris

VIC / EA MANRESA
19/09/2024 - 07/11/2024