Cercar

Agricultura

Arròs
Cereals d'estiu
Cereals d'hivern
Citricultura
Farratges, proteaginoses i oleaginoses
Fruita dolça
Fruita seca
Horticultura
Olivicultura
Vitivinicultura
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris
Producció integrada
Varietats tradicionals

Ramaderia

Apicultura
Avicultura
Cunicultura
Equí i activitats eqüestres
Oví i cabrum
Porcí
Boví de carn
Boví de llet
Alimentació, sanitat i benestar animal
Helicicultura
Races autòctones

Indústries transformadores i alimentació

Indústries agroalimentàries
Qualitat i comercialització
Traçabilitat i seguretat alimentària

Energia, reg i medi ambient

Reg
Estalvi energètic i energies alternatives
Bioeconomia, medi ambient i canvi climatic

Forestal, pesquer i medi rural

Agroturisme i desenvolupament rural
Pesca i aqüicultura
Ornamentals, jardineria i paisatgisme
Forestal
Plantes aromàtiques, medicinals i condimentàries
Micologia i tubericultura
Medi natural i biodiversitat

Gestió de l'empresa agrària i de la producció

Producció agrària ecològica
Maquinària i seguretat en el treball
Gestió del sòl i fertilització
Gestió empresarial i assessorament
Campus empresarial: planificació
Campus empresarial: administració
Campus empresarial: comercialització
Campus empresarial: persones
Campus empresarial: normes


Homologació de proveïdors

MONELLS / EA EMPORDÀ (MONELLS)
12/04/2021 - 26/03/2021

Nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris

TÀRREGA / EA TÀRREGA
12/04/2021 - 10/05/2021

Manteniment d'instal·lacions agràries

MANRESA / EA MANRESA
12/04/2021 - 26/04/2021

Vaquí de carn

VIC / EAF SANTA COLOMA DE FARNERS
15/04/2021 - 17/06/2021

Reconeixement de plantes bioindicadores

MANRESA / EA MANRESA
15/04/2021 - 13/05/2021

Gestió sostenible dels rengs dels arbres en fruiters

FAD
16/04/2021 - 16/04/2021

Nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris

SANT CARLES DE LA RÀPITA / EA AMPOSTA
19/04/2021 - 30/04/2021

Producció intensiva del cultiu d’aromàtiques

ALFARRÀS / EA ALFARRÀS
19/04/2021 - 24/05/2021

Preparació per a la certificació europea de serra mecànica ECC2

STA. COLOMA DE FARNERS / EAF SANTA COLOMA DE FARNERS
20/04/2021 - 24/04/2021

Transició cap al cereal ecològic

OLIUS / EA SOLSONÈS (OLIUS)
20/04/2021 - 25/05/2021