Cercador de cursos de formació presencials i semipresencials

Cercar

Agricultura

Arròs
Cereals d'estiu
Cereals d'hivern
Citricultura
Farratges, proteaginoses i oleaginoses
Fruita dolça
Fruita seca
Horticultura
Olivicultura
Vitivinicultura
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris
Producció integrada
Varietats tradicionals

Ramaderia

Apicultura
Avicultura
Cunicultura
Equí i activitats eqüestres
Oví i cabrum
Porcí
Boví de carn
Boví de llet
Alimentació, sanitat i benestar animal
Helicicultura
Races autòctones

Indústries transformadores i alimentació

Indústries agroalimentàries
Qualitat i comercialització
Traçabilitat i seguretat alimentària

Energia, reg i medi ambient

Reg
Estalvi energètic i energies alternatives
Bioeconomia, medi ambient i canvi climatic

Forestal, pesquer i medi rural

Agroturisme i desenvolupament rural
Pesca i aqüicultura
Ornamentals, jardineria i paisatgisme
Forestal
Plantes aromàtiques, medicinals i condimentàries
Micologia i tubericultura
Medi natural i biodiversitat

Gestió de l'empresa agrària i de la producció

Producció agrària ecològica
Maquinària i seguretat en el treball
Gestió del sòl i fertilització
Gestió empresarial i assessorament
Campus empresarial: planificació
Campus empresarial: administració
Campus empresarial: comercialització
Campus empresarial: persones
Campus empresarial: normes


Sistemes de producció de material vegetal en horta de muntanya. Producció de llavors i planters.

TALARN / EA PALLARS
13/06/2024 - 27/09/2024

Maneig i manteniment del tractor i màquines motrius

AMPOSTA / EA AMPOSTA
14/06/2024 - 13/07/2024

Plantes medicinals i cosmètica natural

ALFARRÀS / EA ALFARRÀS
15/06/2024 - 15/06/2024

Curs pràctic d'esporga d'estiu en vinya

VALLBONA DE LES MONGES / EA BORGES BLANQUES
17/06/2024 - 16/07/2024

Curs d’elaboració de Cerveses Àcides.

MONELLS / EA EMPORDÀ (MONELLS)
25/06/2024 - 09/07/2024