GACCA
AVICULTURA. Gestió ambiental i de lluita contra el canvi climàtic en granges avícoles
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
 
Informació general
Aquest curs va dirigit als treballadors d’explotacions avícoles, per tal de donar compliment a la modalitat A de l’ORDRE ACC/242/2022, d’11 de novembre, que indica la formació mínima que han d'efectuar tots i totes els/les ramaderes d’explotacions avícoles de Catalunya.
El curs ofereix una formació específica sobre Gestió ambiental i de lluita contra el canvi climàtic en explotacions avícoles.
Aquest curs s’adreça a persones que disposin del curs de benestar animal porcí i del curs de manipulador i aplicador de productes biocides
Els alumnes faran tot el curs a distància, via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs.
Comptaran amb un/a tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran preferentment per correu electrònic.
Al finalitzar el curs es farà un examen final PRESENCIAL, en una de les Escola Agrària seleccionades.
Objectius

Es pretén que, en finalitzar aquest curs, els estudiants puguin:

 • Conèixer la situació del sector a Catalunya
 • Conèixer com la producció avícola té un efecte directe sobre el medi ambient i el seu impacte ambiental
 • Conèixer la normativa que regula el emmagatzematge de la gallinassa a la granja
 • Conèixer la problemàtica de l’excés de nutrients al sòl
 • Conèixer la gestió dels recursos. Alimentació, aigua i energia
 • Conèixer el moment d’aplicació de les gallinasses a la terra, tenint amb compte la normativa actual
 • Conèixer les Millors Tècniques Disponibles (MTD) destinades a reduir les emissions i l’impacte en el conjunt del medi ambient i en la salut de les persones, definides en la Normativa Europea.
Continguts

El curs està estructurat en un mòdul específic amb els següents continguts:

 • Mòdul 1. El sector avícola.
 • Mòdul 2. Impacte ambiental.
 • Mòdul 3. Gestió de recursos. Alimentació, aigua i energia.
 • Mòdul 4. Sorolls, pols i olors.
 • Mòdul 5. Emmagatzematge de dejeccions.
 • Mòdul 6. Tractaments de les dejeccions ramaderes.
 • Mòdul 7. Aplicació agrícola.
 • Mòdul 8. Millors tècniques disponibles (MTD)

Examen presencial final.

Durada
5 h
Cost de la inscripció
Preu públic: 25 €*

*ORDRE ACC/54/2022, de 30 de març, per la qual s’aproven els preus públics de les escoles agràries
Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet.
Decret 277/1999, 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Acreditació
Als estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se'ls lliurarà per correu electrònic un certificat que acreditarà la seva formació.
Coordinació i informació

Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

 • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
 • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
 • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació > Cursos a distància).

Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat