PGA
AVICULTURA. Formació de personal que treballa en granges avícoles
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
 
Informació general
Aquest curs va dirigit als treballadors d’explotacions avícoles, per tal de donar compliment a la modalitat B de l’ORDRE ACC/242/2022, d’11 de novembre, que indica la formació mínima que ha d'efectuar tot el personal que treballa amb animals a les granges avícoles.
El curs ofereix una formació adequada i suficient a totes les persones que treballen en contacte directe amb animals de les granges avícoles a les explotacions sobre matèries relacionades amb biocides, sanitat animal, higiene, gestió ambiental i lluita contra el canvi climàtic segons la normativa vigent.
Els alumnes faran tot el curs a distància, via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs.
Comptaran amb un/a tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran preferentment per correu electrònic.
Al finalitzar el curs es farà un examen final PRESENCIAL, en una de les Escola Agrària seleccionades.
Objectius

Es pretén que, en finalitzar aquest curs, els estudiants puguin:

 • Coneixerem els diferents tipus d’explotacions avícoles
 • Conceptes amb bioseguretat
 • Problemes sanitaris més habituals dels nostres animals
 • Maneig adequat de les aus.
 • Impacte en el medi ambient en la producció avícola
 • Documentació necessària que implica el bon funcionament administratiu d’una granja avícola
Continguts

El curs està estructurat en un mòdul específic amb els següents continguts:

 • Mòdul 1. Característiques de la producció avícola.
 • Mòdul 2. Sanitat animal, higiene i bioseguretat.
 • Mòdul 3. Maneig a l’explotació avícola.
 • Mòdul 4. Gestió ambiental i de lluita contra el canvi climàtic de les explotacions avícoles.
 • Mòdul 5. Registres d’informació i documentació.
 • Mòdul 6. Normativa vigent.

Examen presencial final.

Durada
10 h
Cost de la inscripció
Preu públic: 35 €*

*ORDRE ACC/54/2022, de 30 de març, per la qual s’aproven els preus públics de les escoles agràries
Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet.
Decret 277/1999, 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Acreditació
Als estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se'ls lliurarà per correu electrònic un certificat que acreditarà la seva formació.
Coordinació i informació

Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

 • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
 • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
 • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació > Cursos a distància).

Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat