SECTOR HORTA
Maneig del sòl i del planter en horticultura ecològica
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
 
Informació general
Aquest és un curs obert a tothom però especialment adreçat a persones del sector hortícola i a persones que es volen iniciar en aquest tipus de producció ecològica utilitzant tècniques que millorin la biodiversitat, la fertilitat del sòl i la qualitat dels productes.

El curs es desenvolupa a distància, via Internet, a través del portal RuralCat, on hi ha disponibles els continguts, les activitats del curs i materials complementaris. Els participants comptaran amb un tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran preferentment per correu electrònic.

Aquest curs es complementa amb el curs a distància “Bases de la producció hortícola ecològica” de 60 hores.
Objectius
  • Conèixer i diagnosticar les característiques i la salut del sòl mitjançant diverses tècniques i l’observació.
  • Aprendre a fer un maneig sostenible del sòl evitant-ne la degradació i millorant la seva salut.
  • Comprendre les possibilitats i la metodologia per a la producció pròpia de plantes hortícoles.
  • Conèixer els condicionants per a la transformació en ecològica de l’explotació i la seva inscripció al CCPAE.
Continguts

El curs s’estructura en quatre apartats i els continguts es mostren en quinze píndoles formatives específiques:

Coneix el teu sòl
-Coneix el teu sòl a través de les analítiques
-Coneix el teu sòl a través de l’observació
-Caracteritza el sòl mitjançant cromatografies
-Diagnostica el sòl a través de les plantes adventícies
-Diagnostica el sòl de la teva finca

Fes el maneig del teu sòl
-Produeix sense degradar el sòl
-Tria l’eina adequada per treballar el teu sòl
-Selecciona les fonts de matèria orgànica per fer compost i encoixinats
-Col·labora en el medi ambient, fes i aplica compost

Reprodueix els teus cultius hortícoles
-Descobreix les estratègies reproductives de les plantes
-Coneix els mètodes d’obtenció de llavors
-Mantingues en bon estat sanitari les teves llavors
-Fes el teu planter

Transforma en ecològica la teva explotació
-Inscriu la teva explotació al CCPAE
-Transforma en ecològica la teva explotació

Durada
50 h
Cost de la inscripció
Preu públic: 65 €*

*ORDRE ACC/54/2022, de 30 de març, per la qual s’aproven els preus públics de les escoles agràries
Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet.
Decret 277/1999, 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Acreditació
Les persones que finalitzin el curs amb èxit, rebran per correu electrònic un certificat que acreditarà la seva formació.
Coordinació i informació

Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

  • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
  • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
  • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació > Cursos a distància).

Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat