BENESTAR ANIMAL
Curs de benestar animal en explotacions bovines
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
 
Informació general
Aquest curs ofereix la formació general i específica sobre benestar animal als productors i ramaders de boví, que permet, alhora, obtenir l'acreditació que exigeix la normativa vigent.

Els estudiants faran tot el curs a distància (a excepció de la sessió presencial final), via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs.

Comptaran amb un/a tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran preferentment per correu electrònic. Al finalitzar el curs es farà una sessió presencial de caràcter obligatori, en la qual es duran a terme una explicació de casos pràctics i l'examen final.
Objectius
Es pretén que, en finalitzar aquest curs, els estudiants puguin:
 • Analitzar el concepte de benestar i els factors que el condicionen..
 • Conèixer el comportament dels animals, especialment els dels bovins, així com les característiques anatòmiques i fisiològiques que l'influencien.
 • Conèixer els requeriments de les diferents espècies de renda pel que fa a instal·lacions, alimentació, maneig i necessitats ambientals.
 • Avaluar les repercussions d'unes males condicions de producció sobre el benestar dels animals.
 • Conèixer els arguments i motius de la preocupació de la societat pel benestar dels animals.
 • Analitzar la nova normativa de benestar animal i les obligacions legals que s'hi exigeixen.
 • Ser conscient de la importància que té, l'aplicació de mesures higienicosanitàries en la prevenció de malalties, així com de la seva relació amb el benestar dels animals.
 • Valorar les condicions més òptimes per al maneig dels animals en l’explotació bovina.
Continguts

Al llarg del curs es desenvolupen els següents continguts:

El coneixement dels animals
1. Les necessitats dels animal
2. Concepte i avaluació del benestar animal
3. Etologia i comportament animal

El benestar animal a la societat europea
4. El benestar animal des d'un punt de vista social i econòmic
5. El benestar animal a la legislació

El benestar a la pràctica diària
6. Instal·lacions i equips en relació amb el benestar animal
7. Benestar i sanitat animal
8. Els moviments i trasllats dels animals

La pràctica diària a les explotacions bovines
9. Conceptes bàsics d’anatomia, fisiologia i etologia bovina
10. El benestar animal a la pràctica en les explotacions bovines
11. Mesures higienicosanitàries en les explotacions bovines
12. Aspectes de benestar en el transport

Resolució de casos pràctics
13. Adaptació d’una granja bovina a la normativa
14. Casos pràctics

Sessió presencial final: Sessió tècnica sobre el maneig dels animals en l’explotació bovina i examen final.

Durada
20 h
Cost de la inscripció
Preu públic: 52 €*

*ORDRE ACC/54/2022, de 30 de març, per la qual s’aproven els preus públics de les escoles agràries
Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet.
Decret 277/1999, 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Acreditació
Als estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se'ls lliurarà per correu electrònic un certificat que acreditarà la seva formació.
Coordinació i informació

Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

 • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
 • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
 • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació > Cursos a distància).

Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat