BENESTAR ANIMAL
BOVÍ. Formació de personal que treballa en granges bovines
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
 
Informació general
Aquest curs va dirigit als treballadors d’explotacions bovines, per tal de donar compliment a la modalitat B de l’ ORDRE ACC/127/2023, de 22 de maig, que indica la formació mínima que han d'efectuar tots i totes els/les ramaderes d’explotacions bovines de Catalunya.
El curs ofereix una formació específica sobre Formació de personal que treballa en granges bovines.
Aquest curs s’adreça a persones que disposin del curs de benestar animal boví.
Els alumnes faran tot el curs a distància, via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs.
Comptaran amb un/a tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran preferentment per correu electrònic.
Al finalitzar el curs es farà un examen final PRESENCIAL, en una de les Escola Agrària seleccionades.
Objectius

Es pretén que, en finalitzar aquest curs, els estudiants puguin:

 • Conèixer les característiques de al producció bovina.
 • Conèixer les mesures a aplicar a la granja per tal d’evitar l’entrada de patògens, la sortida de malalties a existents cap a altres explotacions, així com la transmissió entre diferents estances de la granja.
 • Avaluar les activitats efectuades pels operaris de l’explotació que tenen una incidència directa sobre la resposta productiva dels animals.
 • Conèixer l’impacte ambiental que genera la producció de fems, tan pel que fa a la contaminació de l’aire, dels aqüífers o del sòl agrícola.
 • Aprendre a gestionar eficientment els recursos necessaris pel funcionament d’una explotació per treure’n el màxim rendiment amb el mínim malbaratament possible.
 • Conèixer les mesures adequades en els sistemes d’emmagatzematge de dejeccions per tal d’evitar qualsevol risc que pugui derivar en la contaminació del medi.
 • Conèixer la normativa vigent relacionada amb les explotacions bovines.
Continguts

El curs està estructurat en un mòdul específic amb els següents continguts:

 • Mòdul 1. Característiques de la producció bovina.
 • Mòdul 2. Sanitat animal, higiene i bioseguretat.
 • Mòdul 3. Maneig a l’explotació bovina.
 • Mòdul 4. Gestió ambiental i de lluita contra el canvi climàtic de les explotacions bovines.
 • Mòdul 5. Benestar animal en bestiar boví.
 • Mòdul 6. Registres d’informació i documentació.
 • Mòdul 7. Normativa vigent.

Examen presencial final.

Durada
10 h
Cost de la inscripció
Preu públic: 35 €*

*ORDRE ACC/54/2022, de 30 de març, per la qual s’aproven els preus públics de les escoles agràries
Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet.
Decret 277/1999, 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Acreditació
Als estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se'ls lliurarà per correu electrònic un certificat que acreditarà la seva formació.
Coordinació i informació

Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

 • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
 • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
 • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació > Cursos a distància).

Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat