BOTÀNICA
Botànica
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
 
Informació general
Aquest és un curs obert però està especialment adreçat als alumnes que estan seguint un itinerari formatiu dins del procés d'incorporació a l'empresa agrària.

Els estudiants faran tot el curs a distància, via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs. Comptaran amb un/a tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran preferentment per correu electrònic.
Objectius

Es pretén que, en finalitzar aquest curs, els estudiants puguin:

 • Conèixer els components de la cèl·lula vegetal i la funció dels diferents teixits vegetals.
 • Relacionar les diferents parts de les plantes (arrel, tija, fulles, flors, fruits, llavors) amb les principals funcions (respiració, fotosíntesi, transpiració, etc.).
 • Classificar les plantes segons les seves característiques botàniques.
Continguts
 • 1. Influeix en la nutrició de les teves plantes
  • Funcions de la nutrició
   • Absorció
   • Transport
   • Fotosíntesis
   • Respiració
  • Nutrients bàsic de la planta
  • Procés de nutrició – Nutrició autòtrofa
  • Absorció d’aigua i minerals
  • Concepte d’arrels i tipus d’arrels
  • Estructura de les arrels
  • Absorció i transport d’aigua i sals minerals
  • Funcions del Xilema
  • Funcions del floema
  • Fotosíntesis
  • Estructura de les fulles
  • Cloroplasts
  • La Respiració
  • La Transpiració
  • Com combaten les plantes l’escassetat d’aigua
  • La nutrició heteròtrofa en els vegetals
 • 2. Controla el desenvolupament dels teus cultius
  • Tropismes
  • Nàsties
  • El Fotoperíode
  • Creixement i desenvolupament dels vegetals. Factors de creixement
  • Fitohormones i fitoreguladors
  • Aplicacions agronòmiques dels fitoreguladors
  • La Fenologia
  • Classificació dels estadis fenològics BBCH
 • 3. Coneix com reproduir els teus cultius
  • La reproducció sexual i asexual
  • Reproducció sexual: Regeneració o multiplicació vegetativa
  • Reproducció asexual per esporulació
  • La flor i tipus de flor
  • Reproducció sexual
  • La pol·linització i la seva importància i estratègies
  • Fecundació
  • Desenvolupament de la llavor i el fruit
  • Disseminació de la llavor
  • Germinació i factors que influeixen
  • Data de sembra
  • Com puc reproduir les meves plantes?
 • 4. Identifica una planta a partir de la seva observació
  • Plantes tal·lòfites i cormòfites
  • L’arrel
  • Tipus d’arrel
  • La tija
  • Tipus de tiges
  • La fulla
  • Tipus de fulla
  • La flor i tipus de flor
  • El fruit i tipus de fruit
  • La Classificació taxonòmica
  • Les claus dicotòmiques
 • 5. Coneix les principals famílies botàniques presents als teus camps
  • Principals famílies de plantes
Durada
63 h
Cost de la inscripció
Preu públic: 65 €*

*ORDRE ACC/54/2022, de 30 de març, per la qual s’aproven els preus públics de les escoles agràries
Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet.
Decret 277/1999, 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Places limitades
Acreditació
Als estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se'ls lliurarà per correu electrònic un certificat que acreditarà la seva formació.
Coordinació i informació

Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

 • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
 • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
 • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació > Cursos a distància).

Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat