ECOSISTEMES
Aigua, sòl, fertilització i ecosistemes
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
 
Informació general
Aquest és un curs obert i adreçat a persones del sector.

Els estudiants faran tot el curs a distància, via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs. Comptaran amb un/a tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran preferentment per correu electrònic.
Objectius
Es pretén que, en finalitzar aquest curs, els estudiants puguin:
 • Conèixer els processos que intervenen en la relació aigua-sòl-planta
 • Aplicar mesures d’adaptació i mitigació del canvi climàtic relacionades amb la reducció dels recursos hídrics
 • Calcular els temps de reg del cultiu i l'aportació d'aigua necessària
 • Conèixer la composició mineral i orgànica dels sòls agrícoles
 • Identificar les propietats físiques i fisicoquímiques del sòl, per tal d'interpretar les anàlisis i poder aplicar les esmenes, les pràctiques culturals i els programes de fertilització adients
 • Determinar les necessitats dels nutrients de les plantes per planificar la fertilització equilibrada
 • Identificar les característiques dels principals adobs minerals aplicables a la fertilització dels cultius
 • Identificar les propietats i la composició dels productes orgànics aplicables a la fertilització dels cultius
 • Conèixer els principis ecològics aplicats a l'àmbit agrorural
 • Estudiar els fluxos energètics de l'entorn agrorural
Continguts

El curs s’estructura en quatre apartats i els continguts es mostren en nou unitats formatives virtuals específiques. A banda, s’ofereixen nombrosos materials complementaris, per tal que els alumnes puguin ampliar la temàtica que sigui del seu interès.

 • Aigua
  • 1. Calcula les necessitats hídriques i millora la gestió de l’aigua dels teus conreus
  • 2. Adapta l’explotació agrícola a la reducció de recursos hídrics provocada per la crisi climàtica
  • 3. Tria el sistema de reg de la teva explotació
 • Sòl
  • 4. Coneix el sòl a través de l’observació
  • 5. Coneix el sòl a través de les anàlisis
  • 6. Produeix sense degradar el sòl
 • Fertilització
  • 7. Millora la fertilització dels conreus
  • 8. Col·labora amb el medi ambient, fes i aplica compost!
 • Ecosistemes
  • 9. Enforteix les relacions de la teva explotació amb el medi
Durada
63 h
Cost de la inscripció
Preu públic: 65 €*

*ORDRE ACC/54/2022, de 30 de març, per la qual s’aproven els preus públics de les escoles agràries
Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet.
Decret 277/1999, 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Acreditació
Als estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se'ls lliurarà per correu electrònic un certificat que acreditarà la seva formació.
Coordinació i informació

Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

 • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
 • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
 • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació > Catàleg de cursos per internet).

Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació > Cursos a distància).

Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat