RISCOS LABORALS
Bàsic de seguretat i prevenció de riscos laborals en l'explotació agrària
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
 
Informació general
El curs dóna unes nocions bàsiques sobre la seguretat i la prevenció de riscos laborals en una empresa agrària. És una porta d'entrada al món de la prevenció i a la possibilitat d'aplicar conceptes de prevenció en la pràctica diària.

Els estudiants faran tot el curs a distància, via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs. Comptaran amb un/a tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran preferentment per correu electrònic.
Objectius
Es pretén que, en finalitzar aquest curs, els estudiants puguin:
 • Reconèixer els elements de la prevenció de riscos a l'empresa
 • Aplicar el marc normatiu en prevenció de riscos
 • Avaluar els riscos derivats de l'activitat professional
 • Participar en la planificació i la gestió de la prevenció
 • Aplicar mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva
 • Participar en l'elaboració dels plans d'emergència i evacuació
Continguts

Els continguts del curs són els següents:

 • Tema 1. El marc normatiu en la prevenció dels riscos laborals.
 • Tema 2. La prevenció de riscos i la protecció laboral.
 • Tema 3. La planificació i gestió de la prevenció. Els plans d’emergència i d’evacuació en entorns de treball.
 • Tema 4. Riscos i mesures preventives el sector agrària
Durada
30 h
Cost de la inscripció
Preu públic: 32 €*

*ORDRE ACC/54/2022, de 30 de març, per la qual s’aproven els preus públics de les escoles agràries
Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet.
Decret 277/1999, 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Acreditació
Als estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se'ls lliurarà per correu electrònic un certificat que acreditarà la seva formació.
Coordinació i informació

Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

 • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
 • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
 • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació > Cursos a distància).

Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat