REG
Curs bàsic de reg
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
 
Informació general
El reg és un element molt important per a la competitivitat de les explotacions agrícoles, però cal evitar el malbaratament d'aigua. Aquest curs pretén conscienciar de la necessitat de fer un ús responsable de l'aigua que permeti la sostenibilitat dels regadius catalans a llarg termini.

Els estudiants faran tot el curs a distància, via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs.

També disposaran d'un manual tècnic que rebran per correu postal. Comptaran amb un/a tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran preferentment per correu electrònic.
Objectius
Es pretén que, en finalitzar aquest curs, els estudiants puguin:
 • Valorar la importància del regadiu per al sector agrari i la societat.
 • Prendre consciència que l'aigua és un recurs limitat, escàs i necessari i, per tant, cal protegir-la i conservar-la.
 • Aprendre a regar eficientment.
 • Obtenir informació sobre els diferents sistemes de reg.
 • Entendre els principis bàsics de la fertirrigació basats en el coneixement de les necessitats nutritives dels cultius i de les característiques dels fertilitzants i la seva correcta aplicació.
 • Ser capaç d'avaluar i millorar la pròpia instal·lació de regs.
 • Adquirir elements de judici per avaluar i seleccionar una instal·lació de regs, segons el disseny i el pressupost.
 • Valorar la importància d'un bon manteniment dels components de la instal·lació.
Continguts

El curs es composa de dos mòduls i una visita tècnica, la qual no és obligatòria per a la superació del curs.

Mòdul 1. Introducció al reg

 1. Aspectes mediambientals i socioeconòmics del reg
 2. L’aigua en els agrosistemes
 3. Tècniques de regatge
 4. Programació i estratègies de reg
 5. Qualitat de l’aigua de reg

Mòdul 2. El reg a pressió

 1. Components de les instal·lacions de reg a pressió (I)
 2. Components de les instal•lacions de reg a pressió (II)
 3. Disseny, avaluació de la uniformitat de reg i manteniment d’una instal·lació de reg a pressió
 4. Fertirrigació

Visita tècnica (voluntària)

Durada
50 h
Cost de la inscripció
Preu públic: 65 €*

*ORDRE ACC/54/2022, de 30 de març, per la qual s’aproven els preus públics de les escoles agràries
Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet.
Decret 277/1999, 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Acreditació
Als estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se'ls lliurarà per correu electrònic un certificat que acreditarà la seva formació.
Coordinació i informació

Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

 • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
 • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
 • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació > Cursos a distància).

Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat