FITOSANITARIS BÀSIC
FITO BÀSIC. Curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
 
Informació general
Aquest curs ofereix una formació general i específica sobre l'ús i la manipulació de productes fitosanitaris, que permet, alhora, obtenir el carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris de nivell bàsic que exigeix la normativa vigent (DECRET 61/2015, de 28 d’abril).

Els estudiants faran tot el curs a distància (a excepció de la sessió presencial final), via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs.

Comptaran amb un/a tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran preferentment per correu electrònic. Al finalitzar el curs es farà una sessió presencial de caràcter obligatori, en la qual es duran a terme una pràctica de regulació de la maquinària de tractaments i l'examen final.
Objectius
Es pretén que, en finalitzar aquest curs, els estudiants puguin:
 • Adquirir els criteris necessaris per a realitzar una pràctica fitosanitària correcta
 • Adonar-se de les conseqüències que pot comportar una incorrecta manipulació i/o aplicació dels productes fitosanitaris, tant per a la pròpia salut com per a la d'altres persones, com també per a la conservació del medi ambient
 • Assolir els coneixements bàsics que permetin superar la prova per a l'obtenció del carnet de manipulador de productes fitosanitaris, nivell bàsic
  Continguts

  El curs està estructurat en:

  A- Part teòrica repartit en 12 temes que formen 5 mòduls o temàtiques amb els següents continguts:

  • Mòdul 1: Enemics dels cultius i mètodes de control.
   • 1 – Plagues, malalties i males herbes.
   • 2 – Mètodes de control de plagues, malalties i males herbes.
  • Mòdul 2: Tractaments, mètodes i equips d’aplicació.
   • 3 – Tractaments i mètodes d’aplicació de productes fitosanitaris.
   • 4 – Equips d’aplicació: descripció i funcionament.
   • 5 – Neteja, manteniment i inspecció periòdica dels equips d’aplicació de productes fitosanitaris.
  • Mòdul 3: Productes fitosanitaris.
   • 6 – Productes fitosanitaris: classificació, descripció, etiquetatge i fitxes de seguretat.
   • 7 – Productes fitosanitaris i medi ambient: riscos i bones pràctiques.
  • Mòdul 4: riscos i mesures de prevenció en l’aplicació i Manipulació de productes fitosanitaris per al medi Ambient.
   • 8 - Us de productes fitosanitaris i medi ambient: riscos i bones practiques
  • Mòdul 5: riscos i mesures de prevenció en l’aplicació i Manipulació de productes fitosanitaris per a les persones.
   • 9 - Relació treball-salut: normativa sobre prevenció de riscos laborals.
   • 10 - Perillositat dels productes fitosanitaris per a la salut de les persones.
   • 11 - Mesures per reduir els riscos sobre la salut.
   • 12 - Transport, emmagatzematge, manipulació dels productes fitosanitaris.

  B- Part pràctica presencial: pràctica de regulació de la maquinària de tractaments i identificació d’EPIs.

  C- Examen final al finalitzar la sessió pràctica.

  La sessió pràctica i l’examen final es realitza l’última setmana de curs dins d’una franja horària establerta per cada Escola (normalment de 10.00 a 14.00h). L’alumne podrà escollir realitzar-ho en una de les Escoles Agràries on s’ofereix la sessió pràctica del curs: Mas Bové (Constantí), Alfarràs, Espiells (Sant Sadurní d’Anoia), Empordà (Monells), Borges Blanques i Tàrrega. Si hi ha alta o molt baixa demanda d’alguna d’aquestes escoles, és possible que els alumnes hagin d’assistir a una altra Escola Agrària.

  Durada
  25 h
  Cost de la inscripció
  Preu públic: 52 € *

  *ORDRE ACC/54/2022, de 30 de març, per la qual s’aproven els preus públics de les escoles agràries
  Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet.
  Decret 277/1999, 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

  Places limitades
  Acreditació
  Als estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se'ls lliurarà per correu electrònic un certificat que acreditarà la seva formació.
  Coordinació i informació

  Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

  • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
  • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
  • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

  Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació > Cursos a distància).

  Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat